• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 17

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 17
1.
Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili olarak İAB’de işlem yapılmamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Bakır
Soru Açıklaması
Bakır
2.
VOB’da kaç farklı ürün grubu için vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hisse senedi, döviz, faiz ve emtia
Soru Açıklaması
VOB’da dört ayrı ürün grubu için vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir. Bu ürün grupları ve dört ayrı piyasa mevcut olup bu piyasalar ve işlem gören sözleşmeler şunlardır: • Hisse Senedi • Döviz • Faiz • Emtia+
3.
Aşağıdaki AB ülkelerinin hangisinde sermaye piyasaları için ayrı bağımsız otoritelerin olduğu yapı mevcuttur?
Doğru Cevap: "C" İspanya
Soru Açıklaması
İspanya'da sermaye piyasaları için ayrı bağımsız otoritelerin bulunduğu yapılar mevcuttur.
4.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yatırım ortaklıklarının amacı yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.
Soru Açıklaması
5.
Baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonlarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Borsa yatırım fonu
Soru Açıklaması
6.

Hangi ülkede 2002 yılında BaFin Maliye Bakanlığı kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Almanya
Soru Açıklaması

Almanya’da 2002’de kurulan BaFin Maliye Bakanlığı’na bağlı, ancak ayrı tüzel kişiliğe sahiptir ve düzenleyici otorite olarak Merkez Bankası ile koordineli hareket etmektedir.

7.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda, Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul kıymetlerinin işlem gördüğü piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gelişen işletmeler piyasası 
Soru Açıklaması
8.
Devletin finans sistemine sağladığı başlıca koruma önlemleri doğru olarak ve birlikte aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Mevduat garantisi ve merkezbankasının bankalara sağladığı likidite olanağı
Soru Açıklaması
9.
Kıymetli maden ödünç sertifikaları alım satım işlemlerinde ne kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Yalnızca Türk Lirası ve ABD doları
Soru Açıklaması
10.
İhracat yapan bir şirkete sattığı malın ödemesi 4 ay sonra Amerikan Doları cinsinden yapılacaksa, ihracatçı firma kur farkından korunmak için önlem almak istiyorsa nereye yatırım yapması en faydalı olur?
Doğru Cevap: "B" Vadeli İşlemler Opsiyon Borsası
Soru Açıklaması
Döviz kurunun ilerleyen tarihlerde değişiminden kaynaklanacak olası zararını engellemek için dövizle alakalı olan ve bu kuru sabitlemeye yarayacak olan bir yatırıma yönlenmek en iyi yoldur. VOB’da “döviz piyasası” bulunmakta ve bu amaca hizmet etmektedir. Bu nedenle VOB’ta yatırım yapmak en faydalı karar olacaktır.
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 17
11.

Aşağıdakilerden hangisi finans sektörlerinin düzenlenmesinin nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Rekabetin zayıf olması
Soru Açıklaması

Finansal sektörlerin düzenlenmesinin nedenleri arasında; dışsallık, rekabetin zayıf olması, piyasa yetersizlikleri ve başarısızlıklar, sistemin kilitlenmesi, finans kurumlarının gözetimi gerekliliği, ahlaki çöküntü, gibi nedenler sayılabilir.

12.
Finansal sistem, finansal piyasalardan daha geniş bir kavramı ifade etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "E" Kar amacı olmayan kuruluşlar
Soru Açıklaması
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar finansal piyasalar ya da finansal sistem ile doğrudan ilgili değildir. Örgütsel anlamda sosyal amaçlar ön plandadır.
13.

....... yılında Washington’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesinde tüm mali piyasaların,ürünlerin ve aktörlerin düzenlenmesi ve gözetimi konusunda varılan kararın uygulanacağı ve finansal sistem reformuna devam edileceği belirtilmiştir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" 2008
Soru Açıklaması

2008 yılında Washington’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesinde tüm mali piyasaların,ürünlerin ve aktörlerin düzenlenmesi ve gözetimi konusunda varılan kararın uygulanacağı ve finansal sistem reformuna devamedileceği belirtilmiştir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan temel unsurlardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Hukuki ve İdari Düzenlemeler
Soru Açıklaması
Finansal Süstemin Temel Unsurlarından sadece Hukuki ve İdari Düzenlemeler seçeneklerde yer almaktadır. Diğer seçenekler temel unsurların alt bileşenlerinden oluşmaktadır.
15.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kurumların fonksiyonlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Yatırım fonları sağlamak
Soru Açıklaması
Finansal kurumların fonksiyonları, • Kaynaklara akıcılık sağlama, • İşlem ve bilgilendirme maliyetlerini azaltmak, • Vade ve miktar ayarlaması yapma, • Risk ayarlaması yapmak, • Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak, • Finansal danışmanlık hizmeti sunmak, Ödeme mekanizması sağlamaktır
16.
Aşağıdakilerden hangisi yatırım fonları sınıflama kriterlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "A" Para piyasası fonları
Soru Açıklaması
17.
Bir ülkede finansal düzenlemeler farklıyapılarda ortaya çıkabilir. Tek bir düzenleyici kurumun tüm finansal hizmetler sektörünün düzenlenmesinden ve gözetiminden sorumlu olması durumu finansal düzenlemeye yönelik hangi yapıyı ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Bütünleşik yaklaşım
Soru Açıklaması
Bir ülkede finansal düzenlemeler farklıyapılarda ortaya çıkabilir. Bunlar düzenlene kurumun niteliğine bağlı olarak veya düzenlenene kurumun yaptığı işleme bağlı olarak değişebilir. Düzenlemenin tek bir düzenleyici kurumun sorumluluğunda olması ise bütünleşik bir çalışmayı ifade eder.
18.

Avrupa'da ilk borsa ne zaman kurulmuştur?

Doğru Cevap: "B" 1487
Soru Açıklaması

Avrupa’da ilk borsa 1487 yılında Hollanda’nın Anvers şehrinde kurulmuştur.

19.

Aşağıdakilerden hangisi finansal kontratların kendisine has özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Bir garantisi bulunmamaktadır.


Soru Açıklaması

Finansal kontratların kendisine has özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Llewellyn 1999):• C¸ok sık satın alınmazlar, bu yüzden yatırımcıların bilgisi ve tecrübesi azdır. • Bir garantisi bulunmamaktadır.• Bozukluklar giderilemez.• Tüketicilerin aldıkları diğer ürünlerin aksine, hizmet sağlayan firma batarsa yatırımcının birikimi kaybolabilir.• Satın alındığı sırada alınan ürünün iyi olup olmadığını bilmek çok zordur.

Doğru cevap B'dir.

20.
Finans profesyonellerinin yatırımcılar adına yeterli gayreti göstermeme olasılığı veya kendi çıkarları çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmeleri finansal piyasaların hangi tür piyasa yetersizliğini ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Asil-vekil problemleri ve çıkar çatışmaları
Soru Açıklaması
Finans piyasalarında yatırımcılar adına vekaleten işlemler yapılabilmektedir. Bu işlemler sırasında finans profesyonellerinin yatırımcı adına en uygun yatırım seçeneklerini zorlaması gerekir. Bu yapılamadığı zaman, asil-vekil problemleri ve çıkar çatışmaları ortaya çıkar.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler