• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 16

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 16
1.
Aşağıdakilerden hangisi İMKB'nda işlem görmektedir?
Doğru Cevap: "C" Tahvil
Soru Açıklaması
Altın, gümüş ve platin İstanbul Altın Borsasında, tahvil ve bonolar ise İMKB'de işlem görmektedir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Rekabeti artırmak 
Soru Açıklaması
3.
Yeni kurulan bir şirket kredi kullanarak faiz ve anapara geri ödemesi yapmak istemediğinden dolayı halka arz etmiştir.Aşağıda belirtilen borsaların ekonomiye sağladığı yararlar ve temel işlevlerinden hangisi yukarıdaki durumla ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomiye kaynak yaratmak
Soru Açıklaması
Kredinin anapara ve faiz ödemeleri varken halka arz ve bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların faiz maliyeti ve anapara geri ödemesi bulunmamaktadır.İşte borsaların kaynak yaratma fonksiyonu da burada ortaya çıkmaktadır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nde perakende düzeyinde yürütülen finansal hizmetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yatırımcı sorunu
Soru Açıklaması
5.
I. Tasarruf sahipleri (Fon arz edenler)II. Yatırımcılar (Fon talep edenler)III. Yatırım ve finansman araçlarıIV. Yardımcı kuruluşlarV. Hukuki ve idari düzenlemelerYukarıdakilerin hangileri finansal sistemde temel unsurlar dışında fon akışına aracılık eden, destekleyen ve gözetleyen unsurlar kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" III, IV ve V
Soru Açıklaması
Finansal piyasalar, sadece fon arz edenlerle fon talep edenlerden oluşmamaktadır. Finansal piyasaları; fon arz edenler ve fon talep edenler yanında fon akımlarına aracılık eden kurumlar, fon akımını sağlayan finansal varlıklar piyasaların adil, şeffaf ve güven ortamı içinde çalışmasını sağlayacak hukuki ve idari düzenlemelerden oluşan bir sistem olarak düşünmek gerekir.
6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sermaye piyasası kurumu değildir?
Doğru Cevap: "E" Risk Kurumu
Soru Açıklaması
7.
I. Hanehalkı (bireyler)II. DerneklerIII. İşletmelerIV. DevletV. Sivil toplum örgütleriYukarıdakilerin hangileri bir ekonominin temel birimlerini oluşturur?
Doğru Cevap: "A" I, III ve IV
Soru Açıklaması
Bir ekonominin temel birimleri hanehalkı (bireyler), işletmeler ve devlettir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından hukuki ve idari düzen başlığı altında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Tüzükler
Soru Açıklaması
Finansal Sistemin Unsurlarından HUKUK VE İDARİ DÜZEN bileşenleri arasında seçeneklerde yer alan sadece "Tüzükler" yer almaktadır.
9.

Aşağıdakilerden hangisi tek fiyat işlem yöntemi ile ilgili değildir?

Doğru Cevap: "E" Borsa Yönetim Kurulu tarafından atanmış bir piyasa yapıcı (aracı kuruluş) üye bulunur.
Soru Açıklaması

Borsa Yönetim Kurulu tarafından atanmış bir piyasa yapıcı (aracı kuruluş) üye bulunması Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlem Yöntemi kapsamındadır. Doğru yanıt E'dir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi borçlanma araçları piyasasının alt dallarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kıymetli madenler türev pazarı
Soru Açıklaması

Kıymetli Madenler türev pazarı, vadeli işlem ve opsiyon grubunun alt dallarından birisidir. (Şekil 3.1) Doğru yanıt A'dır.

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 16
11.

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları için ayrı bağımsız otoritelerin olduğu devletlerdendir?

Doğru Cevap: "E" Yunanistan
Soru Açıklaması

Diğer AB ülkelerini özetleyecek olursak; Avusturya, Belçika, Danimarka, İrlanda ve İsveç’te tüm finans sektörü için tek otorite bulunurken Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya’da sermaye piyasaları için ayrı bağımsız otoritelerin olduğu yapılar mevcuttur.

12.
Bütün mali düzenleme ve gözetiminin tek bir kurumda, tüm iş yapısı düzenlemesi ve gözetiminin ise diğer bir kurumda olduğu modelde iki ayrı kurumun çok açık hedefleri olduğu için bu büyük avantaj sağlamaktadır.Bu avantajı finansal düzenlemeye yönelik yapılardan hangisi sağlamaktadır?
Doğru Cevap: "D" İkiz Tepe Yaklaşımı
Soru Açıklaması
13.
I. Kıymetli Madenler Piyasası II. Ödünç Kıymetli Madenler Piyasası III. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası Yukarıdakilerden hangileri İstanbul Altın Borsası piyasalarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
İstanbul Altın Borsası piyasaları, I. Kıymetli Madenler Piyasası II. Ödünç Kıymetli Madenler Piyasası III. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasalarından oluşur.
14.
VOB'taki bir hesapta tarihinde teminat açığı tespit edilmiş ve teminat tamamlama çağrısı yapılmışsa, ilgili üye teminat tamamlama çağrısı nedeniyle oluşan yükümlülüklerini en geç ne zaman yerine getirmelidir?
Doğru Cevap: "B" Sonraki borsa günü saat 14:30'a kadar
Soru Açıklaması
15.
İkinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Repo ve Bankalar arası Repo Ters Repo Pazarı ile borçlanma araçlarının ihraç işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’ndan oluşan piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tahvil ve Bono piyasası
Soru Açıklaması
Tahvil ve Bono Piyasası ikinci el sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin gerçekleştirildiği Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Repo ve Bankalar arası Repo Ters Repo Pazarı ile borçlanma araçlarının ihraç işlemlerinin (birinci el) gerçekleştirildiği Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı’ndan oluşmaktadır.
16.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin unsurlarından yatırım ve finansman araçlarından birisidir?
Doğru Cevap: "C" Banka Parası
Soru Açıklaması
BANKA PARASI, finansal sistemin unsurlarından "Yatırım ve Finansman Araçları" başlığı altında yer almaktadır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sermaye piyasasının gelişebilmesi için gerekli koşullardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Gayrimenkul değerlere yatırım yapılmasının yüksek düzeyde olması
Soru Açıklaması
Gayrimenkul değerlere yatırım yapılmasının yüksek düzeyde olması, bir ülkede sermaye piyasasının gelişebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de borsa emir eşleşmesinde göz önüne alınan bir önceliktir?
Doğru Cevap: "A" Zaman
Soru Açıklaması
19.
Devletin tahvil karşılığı borçlanmasının anapara ve faiz ödemelerini yapmaması ya da aksatması olasılığının çok düşük olması devlet tahvilinin hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Riskinin düşük olması
Soru Açıklaması
Finansal varlıktan elde edilecek nakit akışlarının gerçekleşme olasılığı arttıkça risk düşecektir. Risk, finansal varlığın türüne, vadesine, çıkaran kurumun durumuna göre değişecektir. Finansal varlığın riski, finansal varlığı çıkaran kurumun niteliğine bağlı olarak farklılık gösterir. Devletin çıkardığı tahviller ile özel firmaların çıkardığı tahviller aynı risk düzeyinde değildir. Riske bağlı olarak finansal varlıklarının fiyatı da değişecektir.
20.
I. Kaynaklara Akıcılık SağlamaII. İşlem ve Bilgilenme Maliyetlerini AzaltmakIII. Vade ve Miktar Ayarlaması YapmaIV. Risk Ayarlaması YapmakV. Ödeme Mekanizması SağlamaYukarıdakilerden hangisi Finansal Kurumların Fonksiyonlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
Hepsi.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok