• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 15

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 15
1.
Aşağıdakilerden hangisi Dodd-Frank Wall Street reformu ve tüketici koruma yasasının önemli noktalarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Üreticinin korunması
Soru Açıklaması
Üreticinin korunması, Dodd-Frank Wall Street reformu ve tüketici koruma yasasının önemli noktalarından birisi değildir.
2.
Bir ekonomide mevduat faiz oranı yıllık %10, gerçekleşen enflasyon oranı %8 ise bir yıl vadeli hesap açtıran bir yatırımcının reel getiri oranı % kaç olur?
Doğru Cevap: "A" 1,85
Soru Açıklaması
3.
• Pazar’da Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul değerler,• Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS),• Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS),• Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçları,• Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve mahalli idarelerce Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş borçlanma senetleri,• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri işlem görebilir.Yukarıdakilerden kaç tanesi pazarda işlem gören menkul kıymetlerdendir?
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması
Pazarda işlem gören menkul kıymetler şunlardır; • Pazar’da Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul değerler, • Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), • Gelir Ortaklığı Senetleri (GOS), • Borsa kotunda olan özel sektör borçlanma araçları, • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve mahalli idarelerce Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş borçlanma senetleri, • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ihraç edilen likidite senetleri işlem görebilir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların, finansal piyasaların örgütlenme durumuna göre yapılan bir sınıflandırmasıdır?
Doğru Cevap: "D" Organize piyasalar
Soru Açıklaması
5.
Piyasaların, kurumların ve araçların çok karmaşık hale gelmesi nedeniyle çok yüksek düzeyde bulunmaktadır. _______________ bulunması piyasalardaki adaletin ortadan kalkmasına yol açmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uydun kavramdır?
Doğru Cevap: "B" Bilgi asimetresi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet getirilerinde farklılık yaratan faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Eşgüdüm
Soru Açıklaması
7.
İhracat yapan bir şirketin 3 ay sonra döviz geliri elde edeceğini düşünelim. Şirketin kâr ve zararı 3 ay sonra oluşacak döviz kuruna bağlı hâle gelmektedir. Şirket, kur artarsa kâr elde edecek, düşerse zarar edecektir. Vadeli işlem sözleşmeleri ile döviz gelirinin elde edileceği tarihteki döviz kurunu sabitlemek mümkündür. Yukarıdaki bilgilerde vadeli işlem sözleşmesinin hangi amacı anlatılmaktadır.
Doğru Cevap: "B" Korunma
Soru Açıklaması
Örnekte vadeli işlem sözleşmesinin korunma amacını anlatmaktadır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi  emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyinin yükseltilmesini amaçlar?
Doğru Cevap: "A" Bireysel emeklilik fonları
Soru Açıklaması
9.
Bir menkul kıymetin vergi öncesi getiri oranı %14, vergi sonrası getiri oranı %12,32 ise uygulanan vergi oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 0,12
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi İMKB Hisse Senetleri Piyasalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İkinci gözaltı pazarı
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 15
11.
Aşağıdakilerden hangisinin Takasbank’ın sermayesinde payı olup, bu payı en fazladır?
Doğru Cevap: "A" İMKB
Soru Açıklaması
İMKB’nin dışında diğer ortakların sermayedeki payı %5’i geçemeyeceği için en yüksek pay İMKB’ye aittir.
12.
I) Ulusal PazarII) İkinci Ulusal PazarIII) Kurumsal Ürünler PazarıIV) Gözaltı PazarıV) Serbest İşlem PlatformuHisse Senetleri Piyasasında işlemler yukarıdaki pazarların kaçında gerçekleşmektedir?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
Hisse Senetleri Piyasasında işlemler aşağıdaki pazarlarda gerçekleşmektedir; • Ulusal Pazar • İkinci Ulusal Pazar • Kurumsal Ürünler Pazarı • Gözaltı Pazarı • Serbest İşlem Platformu
13.
Aşağıdaki piyasalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "B" Türk Lirası piyasası
Soru Açıklaması
14.

1983 yılında kurulan ve Dünya’daki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olan bilinen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" IOSCO
Soru Açıklaması

Dünya’daki menkul kıymetler ve future piyasalarını regüle eden kurumların uluslararası bir organizasyonu olan IOSCO 1983 yılında kurulmuş olup dünyadaki regülatör kurumları farklı coğrafi alanların komiteleri altında örgütlemektedir. Doğru cevap B'dir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarını ve bunlara bağlı hakları, bilgisayar ortamında üyeler ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek üzere kurulmuştur? 
Doğru Cevap: "D" Merkezi Kayıt Kuruluşu 
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların özelliklerinden olan ve muafiyet ya da düşüklük durumlarının söz konusu olabildiği bir kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Vergi özelliği
Soru Açıklaması
17.

Finans piyasalarında ____________, piyasaların, kurumların ve araçların çok karmaşık ha^le gelmesi nedeniyle çok yüksek düzeyde bulunmaktadır ve piyasalardaki adaletin ortadan kalkmasına yol açmaktadır.

Yukarıdaki açıklamanın anlamlı olması için verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" Bilgi asimetrileri
Soru Açıklaması

Finans piyasalarında bilgi asimetrileri, piyasaların, kurumların ve araçların çok karmaşık ha^le gelmesi nedeniyle çok yüksek düzeyde bulunmaktadır.Bilgi asimetrilerinin bulunması piyasalardaki adaletin ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Doğru cevap C'dir.

18.
Yatırımcı Ahmet,'' A'' şirketinin üç ay önceki halka arzında aldığı hisse senedini yatırımcı Selim'e satarsa bu işlemin aşağıdaki piyasalardan hangisinde yapıldığı kesin olarak söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İkincil piyasa
Soru Açıklaması
Finansal varlıkların ilk kez alıcılara satıldığı piyasaya birincil piyasa denir. Birincil piyasalardaki işlemler neticesinde bu finansal varlıkları ihraç eden kurumlara fon girişi olur. İkincil piyasalar ise daha önce alınıp satılan finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasalardır.
19.
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet getirilerinde farklılık yaratan faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Bölünebilirlik riski
Soru Açıklaması
Menkul kıymet getirilerinde farklılık yaratan faktörler, • Ödenmeme riski, • Likidite riski, • Vergi durumu, • Özel haklardan oluşmaktadır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi Dersaadet Tahvilat Borsasının yer aldığı şehirdir?
Doğru Cevap: "A" İstanbul
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler