• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 12

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 12
1.
Aşağıdakilerden hangisi İMKB’de yer alan piyasalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Altın piyasası 
Soru Açıklaması
2.
Avrupa’da ilk borsa ne zaman kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1487
Soru Açıklaması
Avrupa’da ilk borsa 1487 yılında Hollanda’nın Anvers şehrinde kurulmuştur.
3.
Yabancıların üretime yönelik değil de menkul değerlere yaptıkları yatırımlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Portföy yatırımları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi düzenleme kavramını kural konması ve bu kuralların uygulanıp, denetlenmesi olarak ele almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hukuk
Soru Açıklaması
Düzenleme kavramı, disiplinler arası bir kavram olması nedeniyle farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Hukuk açısından bakıldığında, kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi konuları ön plana çıkmaktadır. İktisat bilimi açısındansa çeşitli ekonomik faaliyetler çerçevesinde, örneğin finansal piyasalarda, altyapı hizmetlerinde, rekabet, ulaşım gibi alanlarda, devletin müdahalesini içeren uygulama lar bütünü olarak ele alınmaktadır. Düzenleme kavramı, işletme bilimi açısından da faaliyetlerin bir parçası olarak önemle ele alınan bir kavram olmaktadır. Düzenleme kavramı ayrıca, kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki kontrol mekanizması ve devletin bu alandaki rolü ile ilgili olması nedeniyle siyaset bilimini de ilgilendirmektedir.
5.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Avrupa Bölgesi Finansal Gözetim ve Denetim Kurumunun görev aldığı alanlardandır?

I.Piyasalar

II.Bankacılık 

III.Sigorta

Doğru Cevap: "E" I,II,III
Soru Açıklaması

2010 yılında gerçekleştirilen G-20 zirvesi sonrasında Avrupa’daki finansal krize ilişkin AMF’nin de katıldığı çeşitli önlemler uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa Sistematik Risk Kurulu’nun altında yeni bir Avrupa Bölgesi Finansal Gözetim ve Denetim Kurumu kurulmuş ve bu kurumun altında üç birim, “piyasalar”, “bankacılık” ve “sigorta” alanında görevine başlamıştır.

6.
İşlemler, üye işlem temsilcileri tarafından seans salonunda bulunan işlem terminalleri veya uzaktan erişim ile iletilen emirlerin “otomatik eşleşme” kuralına göre en iyi alım ve en iyi satım emirlerinin birbirini karşılaması suretiyle gerçekleşmektedir. İşlemler, fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak çok fiyat yöntemine göre yürütülmektedir.Yukarıda açıklanan piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kıymetli madenler borsası
Soru Açıklaması
Kıymetli Madenler Piyasası’nda işlemler, üye işlem temsilcileri tarafından seans salonunda bulunan işlem terminalleri veya uzaktan erişim ile iletilen emirlerin “otomatik eşleşme” kuralına göre en iyi alım ve en iyi satım emirlerinin birbirini karşılaması suretiyle gerçekleşmektedir. İşlemler, fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak çok fiyat yöntemine göre yürütülmektedir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi düzenleme kavramını faaliyetlerin bir parçası olarak önemle ele almaktadır?
Doğru Cevap: "A" İşletme
Soru Açıklaması
Düzenleme kavramı, disiplinler arası bir kavram olması nedeniyle farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Hukuk açısından bakıldığında, kural koyulması ve bu kuralların uygulanması ve denetimi konuları ön plana çıkmaktadır. İktisat bilimi açısındansa çeşitli ekonomik faaliyetler çerçevesinde, örneğin finansal piyasalarda, altyapı hizmetlerinde, rekabet, ulaşım gibi alanlarda, devletin müdahalesini içeren uygulama lar bütünü olarak ele alınmaktadır. Düzenleme kavramı, işletme bilimi açısından da faaliyetlerin bir parçası olarak önemle ele alınan bir kavram olmaktadır. Düzenleme kavramı ayrıca, kamu sektörünün ekonomik faaliyetlerdeki kontrol mekanizması ve devletin bu alandaki rolü ile ilgili olması nedeniyle siyaset bilimini de ilgilendirmektedir.
8.
Ekonomide tasarruf düzeyinin yükselmesi için aşağıdakilerden hangisi bir gerekliliktir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye piyasalarının gelişmesi
Soru Açıklaması
9.

I. Küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmek için politika ve eylemlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi kararı alınmış olup herkesin kendi üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulanmıştır.

II. Mali kuruluşların çok büyük olduğu gerekçesiyle iflasına izin verilemeyeceğine yönelik anlayışın değiştirilmesi ve bu gibi kuruluşların tasfiye maliyetlerinin vergi mükellefleri üzerine yüklenmesinin engellenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.

III. Finans sektöründe kriz öncesi döneme dönülmesine müsaade edilmeyeceği ve bankalar, tezgâh üstü piyasalar ile tazminatlar ile ilgili taahhütlerin uygulanmasının sıkı bir şekilde takip edileceği ifade edilmiştir.

IV. Mali İstikrar Kurulu’nun (FSB)’nin, mali sektörün düzenlenmesi ile ilgili gündemin koordinasyonu ve izlemesine yönelik kapasitesini artırmak amacıyla reform yapılması kararlaştırılmış ve reform kapsamında, Kurul’a tüzel kişilik ve daha geniş bir mali özerklik verileceği belirtilmiştir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesinde katılan ülkeler tarafından değinilen ve mutabık kalınan konular arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Öncüllerin tamamı 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen G-20 Zirvesinde katılan ülkeler tarafından değinilen ve mutabık kalınan konular arasında yer alır.

10.
I. Ekonomiye Kaynak Yaratmak II. Likidite Sağlamak III. Ekonominin Göstergesi Olmak IV. Sermayeyi Tabana Yaymak Yukarıdakilerden hangileri borsaların ekonomik açıdan önemlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
Borsaların ekonomik açıdan önemleri , Ekonomiye Kaynak Yaratmak Likidite Sağlamak Ekonominin Göstergesi Olmak Sermayeyi Tabana Yaymak Finansal Araçlarla ilgili Bilgilere Kolay Ulaşmak Güven Sağlamak Ekonomide Yapısal Değişikliği Kolaylaştırmak olarak sıralanabilir.
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 12
11.

Aşağıdakilerden hangi ülkede  finans sektörü için tek otorite bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Danimarka
Soru Açıklaması

AB ülkelerini özetleyecek olursak;Avusturya, Belçika, Danimarka, İrlanda ve İsveç’tetüm finans sektörü için tek otorite bulunurken Finlandiya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya’da sermaye piyasaları için ayrı bağımsız otoritelerin olduğu yapılar mevcuttur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler