• Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 1
1.
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yatırımcılar adına üyeler nereye teminat yatırmak zorundadırlar?
Doğru Cevap: "B" İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye
Soru Açıklaması
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yatırımcılar, aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için üyeye, üyeler de kendileri veya yatırımcıları adına aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için Takas Merkezine (İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) teminat yatırmak zorundadır.
2.
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
Doğru Cevap: "C" Tüm sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler
Soru Açıklaması
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları sermaye piyasası araçlarından sadece ikinci el piyasalarda işlem görenlere yatırım yapabilirler.
3.
Derecelendirme faaliyetinde aşağıdakileren hangisine uyum söz konusudur?
Doğru Cevap: "A" Kurumsal yönetim ilkeleri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Ekonomideki yapısal değişikliği zorlaştırmak 
Soru Açıklaması
5.
İMKB Takas ve Saklama A.Ş.’ye ne zaman Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) adıyla kalkınma ve yatırım bankasına dönüşmüştür?
Doğru Cevap: "E" 1996
Soru Açıklaması
6.
Borsa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yalnızca hisse senedi işlem görür.
Soru Açıklaması
Borsalar, sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir alım-satım ortamında fiyatların oluşmasına imkan vermek suretiyle ekonominin işleyişinde çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Devlet denetimine tabidir. HMenkul kıymetler, döviz ve belli mallar işlem görür.
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hollanda’nın Anvers şehrinde 1487 yılında ilk kez kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Borsa
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi aracı kuruluşların tedrici tasfiye ve iflas durumlarıyla ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Yatırımcıları koruma fonu
Soru Açıklaması
9.

Fransa’da bankacılık alanına ilişkin düzenleme ve denetim Merkez Bankası ve Bankacılık Otoritesi tarafından yapılırken 1 Ağustos 2003 tarihinden sonra hangi kurum tarafından üstlenilmiştir?

Doğru Cevap: "A" The Autorité des marchés financiers (AMF)
Soru Açıklaması

Fransa’da bankacılık alanına ilişkin düzenleme ve denetim Merkez Bankası ve Bankacılık Otoritesi tarafından yapılırken sermaye piyasasına ilişkin düzenleme 1 Ağustos 2003 tarihli “Financial Security Act” ile kurulan The Autorité des marchés financiers (AMF) tarafından yapılmaktadır.

10.
Fonların arz edenlerden talep edenlere kolay ve etkin bir şekilde transferedilmesinde yardımcı olan kuruluşlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Aracı kurumlar
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar
Ara Sınav - Deneme 1
11.
Finansal varlıklar, ihraç eden birim açısından bir yükümlülük iken satın alan açısından bir varlıktır. Genellikle finansal varlıklar ile menkul kıymetler kavramı eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak, gerçekte finansal varlıklar ve menkul kıymetler eş anlamlı değildir. Aşağıdakilerden hangisi finansal varlık ve menkul kıymet karşılaştırmasını doğru ele almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Menkul kıymetler finansal varlıklardır; ancak tüm finansal varlıklar menkul kıymet özelliği göstermeyebilir.
Soru Açıklaması
Finansal varlıklar, ihraç eden birim açısından bir yükümlülük iken satın alan açısından bir varlıktır. Genellikle finansal varlıklar ile menkul kıymetler kavramı eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak, gerçekte finansal varlıklar ve menkul kıymetler eş anlamlı değildir. Aradaki farklılık ise basittir: Menkul kıymetler finansal varlıklardır; ancak tüm finansal varlıklar menkul kıymet özelliği göstermeyebilir.
12.
Topladıkları mevduatlar genellikle 1 yıl ve daha kısa vadeli iken, 10 yıla varan vadelerle konut kredisi kullandırması bankaların hangi fonksiyonunu ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Vade ve Miktar Ayarlaması Yapmak
Soru Açıklaması
Vade ve Miktar Ayarlaması Yapma: Genellikle tasarruf sahipleri küçük miktarlarda ve kısa süreli olarak fon sunarlarken fon talep edenler daha uzun süreli ve büyük tutarlarda fon talep etmektedir. Finansal kurumlar küçük miktardaki ve kısa süreli fonları tasarruf sahiplerinden toplayarak daha uzun süreli ve büyük miktarlarda fon talep edenlere sunabilmektedir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların finansal varlıkların niteliğine göre yapılan bir sınıflandırmada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "E" Borç Piyasaları
Soru Açıklaması
Finansal Piyasaların Sınıflandırılmasında FİNANSAL VARLIĞIN NİTELİĞİ dikkate alındığında Borç ve Öz Sermaye Piyasaları görülmektedir. Bunun dışındaki piyasalar farklı kriterleri göre sınıflandırılmaktadır.
14.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde  mevduat kabul eden ve para yaratan finansal kurumlardır.
Doğru Cevap: "A" Ticari bankalar
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri finansal kontratın özelliklerindendir?

I.Çok sık satın alınmazlar, bu yüzden yatırımcıların bilgisi ve tecrübesi azdır.

II.Bir garantisi bulunmamaktadır

III.Bozukluklar giderilemez.

IV.Satın alındığı sırada alınan ürünün iyi olupolmadığını bilmek çok zordur.

Doğru Cevap: "E" I,II,III,IV
Soru Açıklaması

Finansal Kontratlar ve Reel SektörKontratları Arasında Fark OlmasıFinansal alanda yapılan kontratlarla finansal olmayan alanlarda yapılan kontratlar arasında farklılıklar bulunmaktadır.Finansal kontratların kendisine has özellikleriaşağıdaki gibi sıralanabilir (Llewellyn 1999):• Çok sık satın alınmazlar, bu yüzden yatırımcıların bilgisi ve tecrübesi azdır.• Bir garantisi bulunmamaktadır.• Bozukluklar giderilemez.• Tüketicilerin aldıkları diğer ürünlerin aksine, hizmet sağlayan firma batarsa yatırımcının birikimi kaybolabilir.• Satın alındığı sırada alınan ürünün iyi olupolmadığını bilmek çok zordur.

16.
İhraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, ipoteğe dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Konut finansmanı fonları 
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden finansal piyasa yetersizlikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Bilgi asimetrisi
Soru Açıklaması
18.
Gelişmekte olan bir ülkenin yabancı yatırımcılara vergi muafiyeti sağlaması aşağıdakilerden hangisini amaçlamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Doğrudan yatırımları artırmak
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki vadeli işlem sözleşmesine dayanak varlıklardan hangisi faiz ürün grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "A" Gösterge DİBS
Soru Açıklaması
Gösterge DİBS faiz ürün grubuna dahildir.
20.
Sıcak para olarak ifade edilen yatırım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Portföy yatırımı
Soru Açıklaması
Portföy yatırımları, sıcak para olarak adlandırılır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler