Ünite 6: Sayısal Ortamda Görüntü Oluşturma Yöntemleri ve Sanatsal Uygulamalar

Bitmap ve Vektörel Grafikler

İki ana bilgisayar grafiği kategorisi vardır. Onlarla çalışmaya başlamadan önce aralarındaki farkı anlamak gerekir. Photoshop programında her iki grafik türüyle de çalışabilir.

Bitmap Grafikler

Bitmap resimlere raster resimler de denir, piksel olarak bilinen karelerden oluşan bir sistemi vardır. Piksel , sayısal görüntünün yapı taşı olan kare birimlerdir. Birimlerin yoğunluğu arttıkça görüntü kalitesi de artar. Bitmap görüntülerdeki esas nesneler yerine piksel grupların düzenlenmesidir, bu sistemde çoklu renk ve geçiş sistemleri olduğundan fotoğraflar üzerinde çalışmaya uygun koşul yaratır. Olumsuz özelliği de bulunmaktadır, Hazırlanan piksel boyutunda biraz daha fazla bir boyuta yükseltildiğinde bozulma gerçekleşir ve piksel denilen kare görüntüler ortaya çıkmaya başlar.

Vektörel Grafikler

Vektör denilen matematiksel noktalar tarafından tanımlanan çizgiler ve eğrilerden oluşurlar. Bu grafikler üzerinde boyut değişikliği yapıldığında bozulma gerçekleşmez. Vektörel Çizim , matematiksel koordinatlar üzerinde konumlandırılmış noktaların doğru ya da eğri çizgilerle birleştirilmesi temeline dayanan sayısal çizim türüdür.

Örnek Fotoğraf Düzenleme Çalışması

Photoshop kullanmak kullanıcının hayal gücüne bağlıdır çünkü bu programın boyama ve düzenleme altyapısı oldukça güçlüdür. Fotoğraf ton ve renk düzenlemeleri, bulunmadığınız bir ortamdaki fotoğrafı öylesine gerçekçi bir şekilde tasarlayabileceğiniz bir programdır. Programı kullanmaya başlamadan önce çalışacağınız alanı düzenleyin palet kısmında kullanmayacağınız paletleri gizleyerek karışıklığı engelleyebilirisiniz. Özel bir proje için boyama çalışması yapılacaksa alanın boyutları ve çözünürlüğü istenilen düzeyde ayarlanmalıdır. Çalışma yapacağınız fotoğrafları dikkatle seçmelisiniz. Farklı çözünürlükte olan fotoğrafları aynı çalışmada kullanmamaya özen gösterin. Yapılan çalışmanın inandırıcılığını da etkiler. Bunu bir resmi başka bir esim alanına taşıdığınızda iki görüntü arasındaki boyut ve çözünürlük farkı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Seçim araçları ile birçok işlem yapılabilir. Dekupe , bir resim alanının içindeki bir figürü ya da objenin etrafındaki alanların temizlenmesi işlemidir. Bu iş yapılırken resim ekranda olabildiğince büyültülerek yapılmalıdır. Kenar seçimi önemlidir. İyi bir sonuç elde edebilmek için aceleci davranmayıp titizlikle yapılan bir çalışma iyi sonuçlar verecektir. Kenar seçimleri yapılıp işlem bittikten sonra kenar keskinliklerini azaltmak için keskinlik bir miktar eritilebilir fazla abartmayacak şekilde.

Farklı ortamlarda çekilmiş fotoğraflar birleştiriliyorsa bu olaya daha da özen gösterilmelidir. Başka bir ortamda çekilmiş bir güneşi var olan güneşin olduğu yere yerleştirme çalışmasında harmanlama önemlidir. (S:138 Şekil 6.11) Harmanlama sırasında fırça ucu büyüklüğü de önemlidir. Silgi ucu olarak veya farklı efektler vermek için kullanılır. Mühür aracı ile resmi var olan başka dokularla kapatabilirsiniz. Resimdeki insan siluetlerini yok etmede yapıldığı gibi. (S:139 Şekil 6.13) Mühür yöntemi ile doku taşıma yapılabilir.

Vektörel Grafik Oluşturma Teknikleri

Çizim Kalemi Aracını Kullanmak

Pen Tool (Çizim Kalemi Aracı) düz ve eğimli çizgile oluşturur. Seçim aracı olarak da kullanılır. Bu kalemle oluşturulan çizgiler vektörel olarak büyültüldüğünde kenar bozulması olmaz ve istenilen oranda büyültülebilir.

Çizim kalemi aracı Ancbor Point (Çapa Noktası) denilen tıklama noktalarında değişiklik yapılabilmesini de sağlar. Bu araçlar arasında en doğru çizimi Pen Tool ( Çizim Kalemi) yapar. Magnetic Pen (mıknatıs Kalem) ve Freeform Pen (Serbest Kalem) araçları bir kâğıda kendiniz çiziyormuşsunuz gibi çizim yapabilmenizi sağlar. Kalem aracını araç kutunuzdan seçebileceğiniz gibi klavyede p tuşuna basılabilir. Shift+p ile kalem ve mıknatıslı kalem arasında geçiş sağlanır. Kalem aracı ile çizgi dışında kapalı şekiller de oluşturulabilir. Vektörel çizim yolları program içerisinde kalem aracı ile oluşturulabileceği gibi vektörel tabanlı bir programda oluşturulup resim alanına dışarıdan da dâhil edilebilirler. Aynı şekilde başka programlara da taşınabilirler.

Düz Çizgiler Çizmek

Düz çizgiler fare ile tıklanarak oluşturulur. İlk tıklama ile başlar sonraki her tıklama bir önceki ile arasında düz bir çizgi oluşturur. Çizim sonlandırmak için araç kutusundaki çizim kalemine tıklamak yeterlidir. Resim alanında birden çok çizim yapıldığında çizimi kolaylaştırmak için çalışma çizgisi paletine kayıt olur bu da çizimlere ulaşmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırır.

Bağlantı Noktaları, Yön Tutamaçları ve Bileşenler

Vektörel çizimler çapa noktaları ve onları birbirine bağlayan doğru ya da eğrilerden oluşabilirler. Bu noktalar çizimlerin başlangıç ve bitiş noktalarını gösterir. Çapa noktası üzerine tıklanarak çizimde istenilen değişikler yapılabilir. Yön noktaları ve çizgilerin konumu, çapa noktasına bağlı olan eğrinin biçimini belirler. Bu noktalara yumuşak çapa noktaları denir. Yumuşak eğriler yumuşak noktalarla, köşeli yollar ise keskin köşe noktaları ile bağlanırlar.

Çizgileri ve Çapa Noktalarını Taşımak

Çizgiler ve çapa noktaları taşıma aracı ile taşınır. Klavyede A tuşuna basılarak seçim aracı etkin duruma getirilebilir. Ayrıca kalem seçili iken Ctrl (Windows), command (MacOs) tuşuna basılarak geçici olarak seçim aracı etkin hale getirilebilir. Kalem aracının altında bulunan Add Ancbor Point Tool (Çapa Noktası Ekle) ile var olan bir vektörel alana çapa noktası eklenebilir veya Delete Ancbor Point (ÇapaNoktası Sil) silinebilir.

Vektörel Alanları Boyamak

Yollar ve çapa noktaları bir resim alanında bulunan fakat alanın basılmayan elemanlarıdır. Seçimden çıkartıldıklarında görünmez ancak çalışma paletinde görünür. Resim alanında görünmesi için kontur eklenmesi gerekmektedir. Vektörel alan seçiliyken renk paletinden seçilen renk vektörel alanı boyar.

Vekötrel Alanları Seçilmiş Alanlara Dönüştürmek

Kalem aracı ile oluşturulan vektörel alanlar resim alanındaki piksel gruplarının seçimi için kullanılabilirler. Bunu çizgi palet menüsünde Make Selection (seçilmiş alana dönüştür) seçeneğinden yapılabilir.

Seçilmiş Alanları Vektörel Alanlara Dönüştürmek

Herhangi bir seçim aracı ile seçilmiş alanı çalışma paleti penceresi altında bulunan vektörel dönüşüm seçeneğine tıklanarak yapılabilir ya da çalışma çizgisi paleti penceresinin yanındaki üçgen menüdeki Make Work Path (Çizime Dönüştür) seçeneği ile vektörel alana dönüştürülebilir. (S:143 Şekil 6.20)

Örnek Tasarım Çalışması

Raster ve vektör grafiklerden oluşan bir afiş tasarımı yapılmıştır. Farklı programlarda oluşturulan çizimler bir araya getirilerek grafik tasarıma dönüştürülecektir. (S:144 Şekil 6.21) Resim alanının boyut ve çözünürlüğünü ayarladıktan sonra çok renkli çalışma olacaksa ve baskı ortamında çoğaltılacaksa CMYK, yine çok renkli olacaksa ve sayısal ortamda çoğaltılacaksa RGB renk modunda çalışılması gerekir. Resim alanına vektörel bir programdan resimde taşınabilir. Yapıştırıldığında boyut açı gibi deformasyonlar bu aşamada yapılır.

Resim alanına yazı eklemek için araç kutusundan T yazı aracını seçmek yeterlidir. Tıkladığını yere yazı yazmaya başlayabilirsiniz. Bu programda farklı bir katman oluşturur yani yazı katmanı. Bu şekilde yazı yazılabilir.