Ünite 5: Reklamcılıkta Yeni Medya

Yeni Medya: İnternet, Web 2.0 ve Sosyal Medya

nternet, yeni bir iletişim teknolojisi olarak geleneksel kitle iletişim araçlarından farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmaya neden olan özellikleri;

 • Karşılıklı etkileşim,
 • Kitleselleştirme ve
 • Eş zamanlı olabilmedir

İnternet başta olmak üzere yeni iletişim teknolojilerinin neden olduğu değişimler,

 • Elde edilen bilginin miktarındaki artış,
 • İletişimde hızlanma,
 • Bilgi ve bilgilenmenin demokratikleşmesi,
 • Kitlesel yayıncılığın darlaşması ve
 • Etkileşim kapasitesinin artışıdır.

WEB internetin en çok bilinen ve kullanılan hizmetlerinden birisi olarak kullanıcıların milyonlarca web sitesine ulaşmasına imkan vermektedir.

Yeni nesil etkileşimli web siteleri online topluluklar ve içeriğin kullanıcılar tarafından yaratıldığı yeni nesil ortam WEB 2.0 olarak adlandırılır. Bu yeni nesil web uygulamalarının üç ortak özelliği şunlardır:

 • Çevrimiçi uygulamalar,
 • Kullanıcı katılımı ve etkileşimi ve de
 • Yeni iş modelleridir.

Sosyal medya, temelleri WEB 2.0 teknolojileri ve felsefesi üzerine kurulmuş olan, içeriğin tüketicilerce yaratılmasına ve paylaşılmasına olanak sağlayan internet tabanlı uygulamalar olarak tanımlanır.

Yeni Medya ve Değişen Reklamcılık

Digital reklamların hızla büyümesinin üç temel sebebi şunlardır:

 • Ölçülebilirlik ve hesap verilebilirlik,
 • Hedef kitleye erişim ve
 • Teknolojinin sağladığı olanaklar.

Hedef Kitle Seçim Yöntemleri

Farklı pazarlamam amaçlarını yerine getirmek için kullanabilecek farklı hedefleme yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar;

 1. Demografik hedefleme,
 2. Bağlamsal (içerikse)l hedefleme,
 3. Davranışsal hedefleme,
 4. Coğrafi hedefleme,
 5. Günün bölümlerine göre hedefleme,
 6. İlgi hedeflenmesi ve
 7. Satın alma temeline göre hedeflemedir.

İnternet Reklamları

İnternet reklamlarının maliyeti;

 1. Görüntülenme başına maliyet,
 2. Tıklanma başına maliyet ve
 3. Aksiyon ya da hareket başına maliyet olarak sınıflandırılabilir.

Banner reklamlar bir web sitesine gömülen ya da yerleştirilen ve temel amacı bir başka web sitesine trafik yaratmak olan reklamlardır.

Banner körlüğü tüketicinin sayfada reklam olarak algıladığı şeyden kaçması, bu alanları görmezden gelmesi anlamına gelir.

Zengin medya reklamları kontrolü tüketiciye veren, tüketicinin soru sormasına izin veren, gerekirse reklamların kendine göre kişiselleştirebildiği etkileşimli, reklamlardır.

Oyun içi reklamlar video ve bilgisayar oyunları içinde yer alan reklamlardır.

Ödemeli arama reklamları anahtar kelimenin hedeflendiği reklam türleridir.

Bağlamsal hedefli arama reklamları web sitelerinin içerdiği bağlamda gösterilen reklamlardır.

Ödemeli listeleme, reklam verenin arama motorları ya da benzeri listeleme sitelerine belirli bir ücret vererek o sitenin indekslerine dahil olma çabasıdır.

Sosyal Medya ve Reklamlar

Sahip olunan medya; işletmenin kontrolünde olan medyayı ifade eder.

İşletmenin para ödeyerek kullandıkları medyaya paralı medya adı verilir.

Kazılmış medya, işletmenin sosyal ağ siteleri üzerinden ağızdan ağıza iletişimi kullanarak ücretsiz medya alanı kazanmasına verilen addır.

Markalar sosyal ağ siteleri üzerinde açtıkları profil sayfaları sayesinde tüketiciler için birer arkadaş haline dönüşmektedir.

Tüketiciler ya da kullanıcılar tarafından yaratılan içerik geleneksel medya üreticisi olmayan kullanıcılar tarafından üretilen .çevrimiçi içerik olarak ifade edilir.

Vatandaş reklamları tüketiciler tarafından yaratılan farklı türde içeriğe dayanan reklamları ifade eder.