Programlamada Yeni Yaklaşımlar
Deneme Final Sınavı 7
1.

Her bir blok için kuyruk sayısını hangi parametre belirler?

Doğru Cevap: "B" BLOCK_WIDTH
Soru Açıklaması

BLOCK_WIDTH her bir blok için kuyruk sayısını ifade etmektedir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi piyasadaki çoğu birinci şahıs nişancı (FPS) türü oyunların yapımında kullanılmış olan, büyük şirketler tarafından tercih edilen ve öğrencilere ücretsiz imkânlar sunan oyun motorudur?

Doğru Cevap: "E" Unreal Engine
Soru Açıklaması

Unreal Engine: Epic Games firması tarafından geliştirilen Unreal Engine, piyasadaki çoğu birinci şahıs nişancı (FPS) türü oyunların yapımında kullanılmıştır. Programlama dili olarak C++ kullanılsa da birçok kütüphane ve script dillerini desteklemektedir. Çoklu platform desteğinin de gelmesiyle dijital oyun programcıları arasında popülerliğini arttırmaktadır. Motorunu sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesi büyük şirketlerin bile Unreal Engine’i tercih etmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda Epic Games firmasının aylık ücret karşılı­ğında Unreal Engine kullanımını sağlayan paketi sayesinde bir dijital oyun geliştirilmesi maliyetini azaltmıştır. İlave olarak oyun motorunun çoğu özelliğini kullanan bir alt mo­delini de ücretsiz olarak geliştiricilere açmıştır. Öğrencilere ücretsiz imkânlar sunması da dijital oyun yapımına yeni teşvikleri sağlamaktadır. Doğru cevap E’dir.

3.

Mapreduce işlemine göre bir dosyadaki kelime sayma işlemi yapılırken hangi aşamada hangi kelimeden kaçar tane olduğu hesaplanır?

Doğru Cevap: "D" Azaltma
Soru Açıklaması

Azaltma sisteminde her bir kelimeden teker teker kaç tane olduğu hesaplanır ve sonuç döndürülür.

4.

Bankaların kişinin bütün finans hareketlerini sistemlerinden izlemeleri  ve bu verileri inceleyerek bir kimseye kredi verilip verilemeyeceğinin analizi yapılarak karar vermelerini sağlamaları hangi büyük veri bileşenini ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Değer
Soru Açıklaması

Bankalar kişinin bütün finans hareketlerini sistemlerinden izleyebilmektedirler. Bu veriler bankalar için değerlidir ancak kendi başlarına çok anlam ifade etmezler. Bu veriler incelenerek bir kimseye kredi verilip verilemeyeceğinin analizi yapılarak karar verilmektedir. Bu karar, banka için ham finansal hareket verisinin değerini göstermektedir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi bir nesnenin detay içermeyen yapısıdır?

Doğru Cevap: "A" Silüet
Soru Açıklaması

Silüet bir nesnenin detay içermeyen yapısıdır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi  GPU’ların  günümüzde kullanım alanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" ps oyunları
Soru Açıklaması

GPU’lar günümüzde biyoinformatik, hesaplamaya dayalı finans, sayısal analitik, moleküler dinamik, medikal görüntüleme,hava iklim tahmini gibi birçok uygulama alanına sahiptir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Dijital oyunlar sınıflandırılırken gerçeğe yakın olan dijital oyun türleri arasındadır? 

Doğru Cevap: "C" Simulasyon oyunları,
Soru Açıklaması

Simulasyon Oyunları: Gerçeğe yakın olan dijital oyun türleri arasındadır. Gerçek hayatta yapılan bazı işlerin dijital ortama aktarılıp oyun hâline getirilmesi şeklinde tasarlanır. Bu tür dijital oyunlarda fantastik öğeler barınmadığı gibi, gerçek hayata aykırı karakterler de pek fazla görünmemektedir. Doğru cevap C'dir.

8.
Programlama Animasyon Modelleme Tasarım

Yukarıdakilerden hangileri oyun tasarımı ve programlama yapısının kısımlarındandır?

Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.