Pazarlamaya Giriş

Pazarlamaya Giriş

 Ünite 1 : Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı
 Ünite 2 : Pazarlama Çevresi ve Pazar Fırsatlarının Analizi
 Ünite 3 : Tüketici Davranışlarının Analizi
 Ünite 4 : Tüketici Satın Alma Karar Süreci
 Ünite 5 : Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırması
 Ünite 6 : Pazarlama Bölümlendirme, Hedef Pazar Belirleme ve Konumlandırma
 Ünite 7 : Pazarlama Karması ve Pazarlama Kararları
 Ünite 8 :

UYARILAR

Güz Dönemi (Vize) Sınavında İlk 4 Ünite’den Sorumlusunuz.

Bahar Dönemi (Final) Sınavında 8 Ünite’den Sorumlusunuz.