• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini temsil eden 5 sorudan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Hangi çağda söyler?
Soru Açıklaması

İletişim sürecini ifade eden 5 temel soru; kim kime hangi iletişim ortamında hangi etkinlik oranında ne söyler? Şeklindedir.

2.

Toptancılar yerine getirdikleri faaliyetlere göre sınıflandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırma içerisinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Tüccar toptancılar
Soru Açıklaması

Toptancılar, yerine getirdikleri faaliyetlere göre çeşitli sınıflara ayrılırlar. Toptancı sınıflarını şöyle özetleyebiliriz: Tüccar toptancılar, tam hizmet tüccar toptancılar, genel ticari toptancılar, sınırlı ürün toptancıları, özellikli ürün toptancıları, öde ve taşı toptancılarıdır.

3.
Marka yerleştirmede marka kaç faktörle ilişkilendirilir?
Doğru Cevap: "C" Dört faktörle
Soru Açıklaması
Marka yerleştirmede marka dört faktörle ilişkilendirilir. Bunların tamamı özellikle markanın aktif bir biçimde yerleştirilmesi durumunda önemlidir: Yapım, Kullanım biçimi, Karakterler ve Olay Örgüsü.
4.

Marka yerleştirmede markanın ilişkilendirildiği dört faktörden biri olan ve markanın hikayenin ilerlemesinde etkili olmasıyla işleyen faktör aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Olay örgüsü
Soru Açıklaması

Marka yerleştirmede marka dört faktörle ilişkilendirilir. Bunlardan biri; markanın hikayenin ilerlemesinde etkili ya da destek olduğu faktör olarak nitelendirilen olay örgüsü'dür.

5.
Aşağıdakilerden hangisi satiş tutundurmanın sınırlılıklarından  değildir ?
Doğru Cevap: "C" Satiş tutundurma, pazarda yeni olan    olan ürünler için çok fayda sağlamaz
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın geleneksel görevlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Raf ömrün uzatması
Soru Açıklaması

Ambalajın görevleri, belirli miktarda ürün içermesi, Ürünlerin küçük birimlerde ekonomik olarak satışını sağlamak, ürünlerin temiz ve iyi koşullarda saklanması raf ömrünü uzatması, taşıma kolaylığı ve koruma sağlanması gibi görevleri vardır.

7.
Belirli bir süre, yer ve müşteri grubu ile sınırlandırılmış, faaliyetlere direkt olarak cevap vermelerini teşvik etmeye yönelik olarak müşterilere ya da aracılara ek faydalar sunulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Satış tutundurma
Soru Açıklaması
8.
Müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şekline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Doğrudan pazarlama
Soru Açıklaması
Doğrudan pazarlama
9.
Aşağıdakilerden hangisi kuruluşun iş amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Marka olmak
Soru Açıklaması
Kuruluşun iş amaçları şunlardır: Hisselerin değerini arttırmak, Satışları arttırmak, Pazar payını arttırmak,Verimi arttırmak, giderleri azaltmak
10.

Bir ülkenin tek başına organize ettiği fuarlara ne isim verilir?

Doğru Cevap: "A" 5010 Fuarları
Soru Açıklaması

5010 fuarlar: Bir ülkenin tek başına organize ettiği fuarlardır. Örneğin ülkemizin çeşitli ülkelerde düzenlediği "Türk İhraç Ürünleri Sergileri", bu tip fuarlardandır. Fuarı düzenleyen ülke ya da organizatör, sürecin tamamından sorumludur.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

Aşağıdakilerden hangisi satış ve iletişimin etkileri bir arada ele alındığında pazarlama iletişiminin amaçlarıyla ilgili olarak doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Ürün ve marka farkındalığı sağlar.
Soru Açıklaması

Satış ve iletişimin etkileri bir arada ele alındığında; ürün ve marka farkındalığı sağlama pazarlama iletişimi amaçlarından biri olarak kabul edilir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi satışları etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Müşterilerin gelir durumu
Soru Açıklaması

Satışları etkileyen faktörler şunlardır: Pazarlama iletişimi Ürün kalitesi Fiyat Dağıtım Rekabet Çevresel etkenler (Ekonomi, teknoloji vs.).

13.
Herhangi bir araç olmaksızın müşterilerle iletişimin doğrudan gerçekleştiği doğrudan pazarlamanın iki yönlü bir yapıya sahip olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Etkileşimlilik
Soru Açıklaması
Doğrudan pazarlamanın iki yönlü bir yapıya sahip olmasının nedeni etkileşimli olmasından kaynaklanmaktadır. Etkileşimlilik aynı zamanda doğrudan pazarlamanın ideal bir şekilde yürütülmesi anlamına gelmektedir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi planlama sürecinde, mevcut durumu saptamak için kullanılan analiz yöntemlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" SWOT analizi
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişim planlarının ilk aşamasını oluşturan durum analizinde, fırsatlar ve problemler değerlendirilmektedir. Durum analizinde yaygın olarak SWOT analizi kullanılmaktadır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Etkinliğin ölçümü
Soru Açıklaması

Doğrudan pazarlamanın güçlü yönleri şu şekilde sıralanabilir; seçicilik, pazar bölümlendirme, sıklık, esneklik, zamanlama, kişiselleştirme, maliyet, etkinliğin ölçümü ve uzun dönemli ilişki.

16.

Kaç tür marka yerleştirme stratejisinden söz etmek mümkündür?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

3 tür marka yerleştirme stratejisinden söz edilebilir. Bunlar: Örtülü yerleştirme, Bütünleştirilmiş açık yerleştirme, Bütünleştirilmemiş açık yerleştirme.

17.
Aşağıdakilerden hangisi satış  tutundurmanIn gelişme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yöneticilerin Uzun  Dönemli Yaklaşımlara Sahip Olmaları
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın sınırlılıkları içerisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Uzun süre yapıldıklarında, işletmelerin daha düşük kârlılığa sahip olmasına neden olur.
Soru Açıklaması
Satış tutundurma faaliyetleri uzun süre yapıldıklarında, tüketiciler fiyata karşı daha duyarlı hâle gelir ve satın alma için satış tutundurma faaliyetini beklerler. Bu da işletmelerin daha düşük kârlılığa sahip olması anlamına gelir.
19.
Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak amacını en doğru biçimde ifade eden açıklama hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müşterilerin izledikleri reklamlara o anda örneğin reklamda verilen telefon numarasını arayarak karşılık vermeleri beklenir. Böylelikle müşteriler satın alma yönlü harekete geçirilmiş olmaktadır.
Soru Açıklaması
Müşterilerin izledikleri reklamlara o anda örneğin reklamda verilen telefon numarasını arayarak karşılık vermeleri beklenir. Böylelikle müşteriler satın alma yönlü harekete geçirilmiş olmaktadır. Bu yöntemle bal, kozmetik, bilgisayar ve hatta tatil gibi her tür ürün satılabilmektedir.
20.

"Kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir ile­tişim biçimidir ve şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır". Bu kavramın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Reklamcılık
Soru Açıklaması

Reklamcılık genellikle şu şekilde tanımlamıştır: "Kaynağı belli olan, ücreti ödenen, kişisel olmayan bir ile­tişim biçimidir ve şimdi ya da gelecekte tüketicileri bazı eylemlerde bulunmaları için ikna etmek üzere hazırlanır".

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler