• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalı üyelerinin fonksiyonları arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Örgütlenme
Soru Açıklaması

Sınıflara ayırma, biriktirme, parçalara ayırma, çeşitleme dağıtım kanalı üyelerinin fonksiyonları arasında yer alır.

2.

“Aday müşterilerin yeterliliklerine karar vermek, özellik ve faydaları açıklamak, müşteri ihtiyaçlarını belirlemek, müşteri ile birlikte müşterinin problemini çözmek, ürünün özelliklerini göstermek için demonstrasyon yapmak, firmanın sunumunu rakiplerin önerileri ile karşılaştırmak ve dinlemek”. Tipik bir satın alma sürecindeki bu özellikler aşağıdakilerden hangisini açıklar?

Doğru Cevap: "C" Satın Alma Öncesi
Soru Açıklaması

Satın alma öncesi: Aday müşterilerin yeterliliklerine karar vermek, özellik ve faydaları açıklamak, müşteri ihtiyaçlarını belirlemek, müşteri ile birlikte müşterinin problemini çözmek, ürünün özelliklerini göstermek için demonstrasyon yapmak, firmanın sunumunu rakiplerin önerileri ile karşılaştırmak ve dinlemektir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi  “nihai tüketicilere yönelik satış  tutundurma” araçlarından  biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Satış  Noktası Malzemeleri
Soru Açıklaması
4.
Doğrudan pazarlama şekli açık olarak nasıl ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Doğrudan pazarlama herhangi bir aracı kullanmaksızın, müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şeklidir.
Soru Açıklaması
Doğrudan pazarlama herhangi bir aracı kullanmaksızın, müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şeklidir.
5.
Aracılı dağıtımda üretici ve tüketici arasında çeşitli görevleri üstlenen aracılar vardır. Aracısız dağıtım kanallarında üreticiler kendi satış örgütlerini kullanarak doğrudan doğruya tüketiciye ulaştırırlar. Yukarıdaki ifadelerden yola çıkarak aracılı sistemin üreticiye sağladığı en önemli temel fayda nedir?
Doğru Cevap: "A" Aracıların uzmanlıklarından ve çeşitliliklerinden faydalanarak etkin ve az maliyetli dağıtım.
Soru Açıklaması
Dağıtım kanalları içinde kanalda yer alanlar ilişkilerine göre aracılı ve aracısız dağıtım olarak iki temel grupta yer alır. Aracısız dağıtımda üreticiler kendi satış örgütleri ile dağıtım yaparlar. Aracılı dağıtımda ise, üretici ve tüketici arasında çeşitli görevler üstlenmiş aracılar vardır. Aracısız sistemin içinde tüketicilerin tümüne ulaşmak ya da pazarın tümüne nüfus etmek zor ve pahalıdır. Oysa aracılı sistemde aracıların uzmanlıklarından ve çeşitliliklerinden yararlanılarak dağıtım hem etkin hem de daha az maliyetle gerçekleştirilebilir.
6.
Satış tutundurma faaliyetlerini ne tür stratejiler olarak değerlendirmek mümkündür?
Doğru Cevap: "E" İtme - Çekme
Soru Açıklaması
Satış tutundurma faaliyetlerini itme ve çekme stratejileri olarak değerlendirmek mümkündür. Stratejiler nihai tüketicilere yönelik olarak gerçekleştirildiğinde çekme stratejisi, aracılara ve satış gücüne yönelik olduğunda ise itme stratejisi olarak adlandırılır.
7.

Talep açısından kaç grup reklam vardır?

Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması

Birincil talep reklamı ve Seçici talep reklamı olmak üzere iki grup vardır.

8.

Herhangi bir aracı kullanmaksızın, müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Doğrudan pazarlama
Soru Açıklaması

Doğrudan pazarlama herhangi bir aracı kullanmaksızın, müşterilere ait adres ya da telefon gibi bazı bilgiler yoluyla iletişimin doğrudan gerçekleştirildiği pazarlama şeklidir.

9.

Aracılar ve tüketiciler arasında bir şeyler kazanma duygusunun geliştirildiği pazarlama karması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E"  Satış tutundurma
Soru Açıklaması

Satış tutundurma ile aracılar ve tüketiciler arasında bir şeyler kazanma duygusunun geliştirilmektedir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın faydalarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Reklam etkisinin algılanmasındaki güçlükler
Soru Açıklaması

Diğer dört seçenek satış tutundurmanın faydasını açıklarken E seçeneği satış tutundurmanın gelişmesinin nedenini açıklar.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
Ürünleri fiyatlandırmada kullanılabilecek stratejilerden biri de maliyet odaklı fiyatlandırmadır. Beyaz eşya sektöründe faaliyet yürüten bir firma ürettiği bulaşık makinesini maliyetleri temel alarak fiyatlandırmıştır. Zaman içerisinde belirtilen üründen elde edilen satışlarda uzun dönemde zararın ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Maliyet ve fiyat ilişkisinden hareketle aşağıdaki maddelerden hangisi bu durumun nedenidir?
Doğru Cevap: "B" Yetersiz maliyet girdileri ile belirlenen fiyat
Soru Açıklaması
Maliyetler temel alınarak yapılan fiyatlandırma stratejisi maliyet odaklı fiyatlandırma stratejisi olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla maliyetlerin yanlış hesaplanması fiyatın da hatalı olmasına yol açmaktadır. Fiyatın, yetersiz maliyet girdileri ile belirlenmesi durumunda fiyat gerçek maliyetlerden daha düşük olacağından uzun dönemde zarara neden olacaktır.
12.

Aşağıdakilerden hangisi sponsporluğun zayıf yanlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Çaba ve bilgi gerektirir.
Soru Açıklaması

Sponsorluğun zayıf yönlerini şu şekilde sıralayabiliriz: ?Zaman alıcıdır. Hazırlık ve planlama gerektirir. Yoğun personel kaynağı gerektirir. Çaba ve bilgi gerektirir. Mesaj taşıma rolü zayıf kalabilir.

13.
A işletmesi satış tutundurma uygulamasını kısa bir dönem için uygulamış ve bu işletme uygulamayı sonlandırdığında karlılık seviyesinde bir yükselme olduğunu tespit etmiştir. Aynı sektörde faaliyet gösteren B işletmesi ise uzun süreli bir satış tutundurma faaliyeti yürütmüş ve bu işletme faaliyeti sonlandırdığında karlılık seviyesinde bir düşüş olduğunu tespit etmiştir. Bu durum aşağıdaki maddelerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Fiyat duyarlılığı
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi ürünün zenginleştirilmiş yararlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Teslimat ve kredi
Soru Açıklaması

Ürün katmanlarındaki üçüncü düzey zenginleştirilmiş yarardır ve satış sonrası hizmetler, ürün desteği, teslimat ve kredi seçenekleri, garanti ögelerini içerir. Zenginleştirilmiş yararlar genelde tüketici deneyimini artırmak için planlanır ve yönetilir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi Aracılara Yönelik satış tutunduma  Amaçlarından biri  değildir?        
Doğru Cevap: "E" Büyük Miktarlarda Satın Alınmasının sağlanması 
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir bütçe belirleme yöntemi değildir?
Doğru Cevap: "B" SWOT analizi
Soru Açıklaması
SWOT analizi
17.

Aşağıdaki gruplardan hangisi finansal ilişkilerde genel hedef kitlesi arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Kamu Kurumları
Soru Açıklaması

Baskin, Aranoof ve Lattimore (1997)’ye göre finansal ilişkilerde genel hedef kitle şunlardan oluşur: Hissedarlar, finansal analistler (yatırım danışmanları, fon yöneticileri, brokerlar, kurumsal alıcılar, dağıtımcılar), finansal basın.

18.

Sinema filmlerinde marka ya da ürün yerleştirme pazarlamasının oldukça aktif olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "B" Tüketiciler geleneksel ortamlarda sunulan marka reklamlarından kaçınma olanağına sahipken, filmler aracılığıyla sunulan reklamlardan kaçamaması
Soru Açıklaması

Tüketiciler geleneksel ortamlarda sunulan marka reklamlarından kaçınma olanağına sahipken, filmler aracılığıyla sunulan reklamlardan kaçamamaktadır. Ayrıca bir ürünün beğendikleri ya da hayran oldukları bir kişi tarafından kullanılıyor olması, tüketiciler tarafından olumsuz karşılanmamakta, tam tersine marka ile ilgili olumlu tepkiler vermelerine sebep olabilmektedir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın faydalarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Küçük işletmelerin rekabet şansını arttırabilmesi
Soru Açıklaması

Küçük işletmelerin rekabet şansını arttırabilmesi satış tutundurmanın faydaları arasında yer almaktadır.

20.
Aşağıdakilerden hangisi "tüketim ürünlerinin özellikleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Tüketim ürünleri talebi doğrudandır
Soru Açıklaması
Tüketim ürünlerinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: • Tüketim ürünleri talebi doğrudandır • Tüketim ürünleri talebi fiyat ve gelire karşı esnektir • Tüketim ürünlerinin alımı genellikle duygusaldır • Tüketim ürünlerinin pazarlama hedef kitlesi bir ülkenin tüm nüfusudur • Tüketim ürünleri göreceli olarak küçük miktarlarda alınırlar • Teknik bakımdan endüstriyel ürünlere göre basit ürünlerdir
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler