• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.

Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış tutundurma araçlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Bayi toplantıları
Soru Açıklaması

Aracılara yönelik satış tutundurma araçları; Satış noktası malzemeleri, yarışmalar, ticari indirimler ve armağanlar, bayi toplantılarıdır.

2.
Satış tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinin belirlenmesinde önemli nokta nedir?
Doğru Cevap: "D" Faaliyete başlarken belirlenmiş olan hedefler.
Soru Açıklaması
Satış tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde önemli nokta; faaliyetlere başlarken belirlenmiş olan hedeflerdir. İşletmeler başta belirledikleri hedeflerle gerçekleşen durumu karşılaştırmalı ve sonucu yorumlayabilmelidir. Sonuçlar özelikle hangi durumda hangi satış tutundurma faaliyetinin uygulanması gerektiğinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Satış tutundurma faaliyetleri kısa dönemde satış arttırıcı etki göstermesine rağmen, uzun dönemde herhangi bir etki sağlamamaktadır. Kısa dönemde rekabetçi bir etki göstermekte sonrasında bu etki ortadan kalkmaktadır. Karlılığın en etkin olduğu zaman işletmenin genel pazarlama iletişimi ile uyumlu olduğu zamandır.
3.

İhtiyaç ve istekleri tatmin etmek için pazara sunulan herhangi bir şeye ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Ürün
Soru Açıklaması

Ürün, pazarlamanın kalbidir. Ürün denilince bir firma tarafından tüketiciye sunulan soyut ve somut özelliklerin tümünü anlamak gerekir.

4.

Farklılık yaratabilmek ve rakip işletmelerden bir adım önde olabilmek için verilen mesajlar aşağıdakilerden hangisi özellikle yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Mesajın orijinal olması ve mesajda verilen sözün tam olarak yerine getirilmesi
Soru Açıklaması

İşletmeler aktiviteleri planlarken, ne derecede etkili olmayı hedeflediklerini ve tüketicinin hangi özelliklerine gönderme yapacaklarını iyi kararlaştırmalıdır. Farklılık yaratabilmek ve rakip işletmelerden bir adım önde olabilmek için, mesajın orijinal olması ve mesajda verilen sözün tam olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın geleneksel olarak yerine getirdiği görevleri arasında yer alan ve hem tüketici hem dağıtım hem de mağaza içinde sergileme avantajı sağlayan görevinin tanımlamasıdır?

Doğru Cevap: "A" Ürünlerin küçük birimlerde ekonomik olarak satışını sağlamak
Soru Açıklaması

Ürünlerin küçük birimlerde ekonomik olarak satışını sağlamak yani çoğu ürünün küçük ambalajlarda satışı hem tüketici hem dağıtım hem de mağaza içinde sergileme avantajı sağlayabilmektedir.

6.
Expo Organizasyonları ne anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" “Uluslararası Sergi” anlamına gelmektedir. 3-5 yıl gibi aralıklarla yapılan ve süreleri altı aya kadar uzayabilen bu fuarlar hem düzenlendiği ülkenin hem de katılımcıların ürün ya da hizmetlerinin tanıtıldığı, teknolojik gelişmelerin sergilendiği, gelecek
Soru Açıklaması
“Exposition” kelimesinin kısaltması olan EXPO sözcüğü, “Uluslararası Sergi” anlamına gelmektedir. 3-5 yıl gibi aralıklarla yapılan ve süreleri altı aya kadar uzayabilen bu fuarlar hem düzenlendiği ülkenin hem de katılımcıların ürün ya da hizmetlerinin tanıtıldığı, teknolojik gelişmelerin sergilendiği, gelecek vizyonlarının yansıtıldığı iletişim ortamlarıdır.
7.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın güçlü yönlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Ürünler için uzun dönemli imaj oluşturma olanağı sunması.
Soru Açıklaması

Karmaşık bilgileri verme olanağı, hızla geribildirim alınabilmesi kişisel satışın güçlü yönleridir. Tekrar satın alma olanağı sağlaması, esnek olması satış tutundurmanın güçlü yönleridir. Ürünler için uzun dönemli imaj oluşturma olanağı sunması ise, reklamın güçlü yönlerindendir.

8.
Aşağıdakilerden hangisinde doğrudan pazarlamada kullanılan iletişim araçlarından üçü bir arada doğru şekilde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Katolog, reklam, posta
Soru Açıklaması
Doğrudan pazarlama posta, telefon,dergi, gazete, katalog ya da kablo TV gibi araçların yanı sıra satışın gerçekleşeceği yerde yapılacak, müşterileri o anda harekete geçirecek reklamları da kullanır.
9.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın amaçları arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" Markanın rekabet gücünü kullanmak
Soru Açıklaması

Doğrudan pazarlamanın amaçları: Mevcut müşterileri tutmak, Ürünü denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek, Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak, Markanın kullanım miktarını arttırmaktır.

10.

Tüketiciye mesajı iletmek üzere telefonun kullanıldığı doğrudan pazarlama uygulamasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Telepazarlama
Soru Açıklaması

Telepazarlama tüketiciye mesajı iletmek üzere telefonun kullanıldığı doğrudan pazarlama uygulamasıdır. Amaç tüketicinin telefon aracılığıyla yönlendirilmesidir.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
Bir kaynaktan bir alıcıya bir kanal vasıtasıyla mesaj gönderme işine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İletişim
Soru Açıklaması
Bu sorunun yeri ünite içerisinde bulamadı.
12.

Kurumsal sosyal girişimlerden sponsorluğun üstünlükleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Rekabet üstünlüğü sağlar.
Soru Açıklaması

Kurumsal sosyal girişimlerden sponsorluğun rekabet üstünlüğü sağlaması üstün yönlerinden biridir.

13.

Pazarlama açısından reklamın birçok işlevi bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin bu işlevlerden birisi olduğu söylenemez?

 

Doğru Cevap: "E" Tüketicilere ürün, hizmet ya da fikirleri kişisel bir şekilde tanıtır ve tutundurur.
Soru Açıklaması

Reklam ile ilgili pek çok tanım yapılmaktadır. Bu tanımlar içersinde reklamın kişisel olmayan bir tanıtım ve tutundurma işlevine sahip olduğu vurgulanmaktadır. Örneğin, Kotler (2000)’e göre reklam; herhangi bir ürün, hizmet ya da fikirle ilgili, kit­le iletişim araçları aracılığıyla bedeli ödenerek yapılan kişisel olmayan, sponsoru belli olan tanıtım ve tutundurma çabalarıdır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi nihai tüketicilere yönelik satış tutundurma araçlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Kuponlar
Soru Açıklaması

Nihai tüketicilere yönelik satış tutundurma araçları; fiyat indirimleri, kuponlar, para iadeleri, alışveriş kartları, paketleme, örnek ürün dağıtımı, süreklilik programları, armağanlar, posta armağanları, hediye pulları, yarışmalar, ortak satış tutundurma faaliyetleridir.

15.
Endüstriyel yemek üreticisi ürettiği yemekleri kendi aracıyla bir kuruma teslim etmektedir. Kurum bu yemeği kendi imkanlarıyla mensuplarına servis etmektedir. Bu dağıtım kanalını açıklayan akış sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Üretici - üreticinin dağıtım ekibi - distribütör - tüketici
Soru Açıklaması
16.
Pazarlama iletişimi açısından ambalajın taşıdığı önem büyüktür. Bu iletişimde renkler ürün içeriği hakkında bilgi verir. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu bilgiyi doğrulamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Çikolata ambalajının koyu kahve rengi olması bitter çikolata olduğu anlamına gelir
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlama kararlarını etkileyen değişkenler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Tüketici istekler
Soru Açıklaması

Fiyatlama kararlarını etkileyen değişkenleri şöyle sıralayabiliriz- Pazarlama amaçları- Maliyet- Dağıtım kanalları- Tüketici algıları- Rekabet- Yasal düzenlemeler.

18.
Aşağıdakilerden hangisi  hedef kitle belirlenirken dikkat edilmesi gereken  kiriterlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Değerli olma 
Soru Açıklaması
Değerli olma 
19.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan verilerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Okuyucu tepkisi  
Soru Açıklaması
Okuyucu/izleyici tepkisi: Öncelikle mesaj›n hedeflenen kitleye ulaşılıp ulaşmadığı ve sonra bu kitlenin tepkisi değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme ön testlerle ölçülebilir. Bu testler, mesaj›n dikkat çekiciliği, ilgiyi yakalamas› ve anlayış uyandımasına bağlı olarak hedef pazardan seçilen her bir örne¤e yap›labilir
20.
Aşağıdakilerden hangisi  Pazarlama iletişimi planlama  sürecinde  stratejinin detaylandıran aşamadır?
Doğru Cevap: "E" Taktikler
Soru Açıklaması
Taktikler
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler