• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.

I. Pazarlama iletişimiII. Ürünün patent hakkıIII. FiyatIV. Çevresel etkenlerYukarıdakilerden hangisi veya hangileri satışları etkileyen faktörler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" I, III ve IV
Soru Açıklaması

Satışları etkileyen faktörler pazarlama iletişimi, ürün kalitesi, fiyat, dağıtım, rekabet ve çevresel etkenlerdir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenirken kullanılan kriterlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Hazır olma
Soru Açıklaması

Hedef kitle belirlenirken dikkat edilmesi gereken kriterler şunlardır:- Ölçülebilir olma - Yeterli olma- Ulaşılabilir olma- Uygun olma Hazır olma bu süreçte kullanılan kriterlerden birisi değildir.

3.
Pazarlama ve pazarlama iletişimi faaliyetlerinin planlanmasını ve yürütülmesini geniş bir perspektiften ele alan ve BPİ olarak kısaltılan kavram nedir?
Doğru Cevap: "B" Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Soru Açıklaması
4.

Hedef  kitleyi belirlerken dikkat edilen kriterlerden hangisi seçilen hedef kitle ile iletişim kurulabilmesiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "B" Ulaşılabilir olma
Soru Açıklaması

Hedef kitle belirlenirken dikkat edilen kriterlerden seçilen hedef kitle ile iletişim kurulabilmesiyle ilgili olan kriter ulaşılabilir olma kriteridir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam süreci evrelerinden büyüme evresinin aşamalarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Kişisel satış
Soru Açıklaması

Giriş evresinde reklam ve halkla ilişkiler ve satış promosyonları, büyüme evresinde kişisel satış ve satış promosyonları, olgunluk evresinde reklam ve satış promosyonları, gerileme evresinde ise satış promosyonları aşamaları vardır.

6.
I. Yüksek ilginlikli ürünlerdir.II. Satın alınma sıklıkları fazladır. III. Ürünle ilgili bilgi toplama ihtiyacı ortaya çıkar. IV. Satın alma kararı zaman alır. Yukarıda yer alan maddelerden hangileri “beğenmeli ürünler”in özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "D" I, III, IV
Soru Açıklaması
Tüketim ürünleri kategorisi içerisinde yer alan beğenmeli ürünlerin satın alımında kalite, fiyat ve tarz açısından karşılaştırma yapabilmek için ürünle ilgili olarak bilgi toplama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Yüksek ilginlikli ürün kategorisinde yer alan beğenmeli ürünlerin satın alma sıklıkları az olup, satın alma kararları ise zaman almaktadır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi proaktif halkla ilişkiler stratejisidir?
Doğru Cevap: "A" İnternet müdahalesi
Soru Açıklaması
8.
Toptancılık, ürünlerin işletmelere ve diğer örgütlere tekrar satmak, üretimde kullanmak ya da örgütsel çalışmaları sürdürmek üzere satışı ve tüm diğer faaliyetleri kapsar. Toptancılık ürünlerin diğer işletme ya da örgütlere perakendecilik ise son tüketiciye satışını sağlar. Bu kapsamda aşağıdakilerden hangisi toptancıların dağıtım kanalında yerine getirdiği fonksiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Müşteri memnuniyeti
Soru Açıklaması
Son tüketiciye satış yapmayan toptancılar, perakendeciler gibi kendi nam ve hesabına ticaret yaparlar. Dolayısıyla müşteri memnuniyeti, toptancılığın fonksiyonlarından biri değildir.
9.
Hangisi satış tutundurmayı en doğru biçimde tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Satın alma için tüketicilere özel bir şeylerin teklif ve sunumudur
Soru Açıklaması
Satış tutundurma, satın alma gerçekleştirmeleri için tüketicilere özel bir şeylerin teklif edilmesi ve sunulmasıdır.
10.

I. Amaçların işletme için net olmasıII. Ulaşılabilir satış tutundurma amaçlarıIII. Satış tutundurma faaliyetlerinin,satışları kısa sürede arttıracak şekilde tasarlanmasıYukarıdakilerden hangisi veya hangileri satış tutundurma amaçlarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken İlkeler arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Satış tutundurmanın başarıya ulaşabilmesi, amaçların belirlenirken dikkat edilmesi gereken unsurlarla direkt olarak ilişkilidir. Öncelikle amaçların işletme için net olması gerekir. Gerçekçi hedeflere sahip olmayan satış tutundurma hedefleri başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Satış tutundurma ile ilgili bütçelemenin de gerçekçi bir şekilde yapılması gerekir. Satış tutundurmanın belirli bir süresinin olması ve bu sürenin gereğinden uzun olmaması gerekmektedir. Satış tutundurma faaliyetlerinin, satışları kısa sürede arttıracak şekilde tasarlanması gerekmektedir.

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
Aşağıdakilerden hangisi satış gücüne yönelik satış tutundurma araçları içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kuponlar
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" İçerik
Soru Açıklaması

Doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerini şu şekilde sıralayabiliriz: imaj sorunu, kesinlik, içeriktir. Diğer şıklar doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerini ifade etmektedir.

13.

Hızlı bir şekilde satın alma ile ilişkilendirilen belirli bir davranışı tüketicilerin göstermelerini sağlayan pazarlama iletişimi karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Satış Tutundurma
Soru Açıklaması

Kitabın 101. Sayfasına göre, Satış tutundurmanın temel amacı tüketicilerin belirli bir şekilde davranış gös­termelerini sağlamaktır. Gerçekleştirilmeye çalışılan davranış şekli ise diğer tu­tundurma çabalarından farklı olarak hızlı bir şekilde satın alma ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla doğru yanıt E şıkkıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler