• Pazarlama İletişimi Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.

Pazarlama iletişiminde mesajlar ne kadar iyi tasarlanmış ve hedeflenmiş olursa olsun hangi unsura özen gösterilmezse tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanabilir?

Doğru Cevap: "C" Medya seçimi
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişiminde mesajlar ne kadar iyi tasarlanmış ve hedeflenmiş olursa olsun, eğer medya seçiminde gereken özen gösterilmezse tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

2.
Medya ilişkileri açısından bir halkla ilişkiler uzmanının başarısının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kuruluşuyla ilgili yayımlattığı haber sayısı ve niteliğiyle
Soru Açıklaması
Oldukça kabul gören bir yargıya göre de halkla ilişkiler uzmanlarının başarısı, kuruluşlarıyla ilgili yayımlattıkları haber sayısı ve niteliğiyle ölçülür
3.

Satış pek çok pazarda önemli bir rol oynamasına rağmen günümüzde satış ile ilgili profesyonelleri ifade etmek için satışçı kavramı dışında pek çok unvan kul­lanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Mali işler yöneticisi
Soru Açıklaması

İlgili kitabın 75. Sayfasında yer alan bilgilere göre, Satış pek çok pazarda önemli bir rol oynamasına rağmen günümüzde satış ile ilgili profesyonelleri ifade etmek için satışçı kavramı dışında pek çok unvan kul­lanılmaktadır. Yeni iş geliştirme yöneticisi, müşteri yöneticisi, kilit müşteri yöneticisi, müşteri ilişkisi yöneticisi, müşteri temsilcisi, müşteri danışmanı gibi satış sözcüğünün geçmediği unvanlar yanı sıra satış temsilcisi, satış danışmanı, satış mühendisi gibi ünvanlar da aslında kişinin satışla ilgili bir iş yaptığı durumları anlatmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt D şıkkıdır. Çünkü mali işler yöneticisi işletmenin finansal durumunun yönetimiyle ilgili işleri gerçekleştirir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Kesinlik
Soru Açıklaması
Kesinlik pazarlamanın zayıf yönlerinden biridir
5.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi öğelerinden hangisinin güçlü yönlerinden biri esnek olmasıdır?

Doğru Cevap: "B" Satış tuttundurma
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi öğelerinden satış tutundurmanın güçlü yönlerinden biri esnek olmasıdır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi "aracılara yönelik" satış tutundurma araçları arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Satış noktası malzemeleri
Soru Açıklaması
Cevap: Aracılara yönelik satış tutundurma, üreticiler tarafından, toptancılar, perakendeciler ve acenteler gibi dağıtım kanalı üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen satış tutundurma faaliyetleridir. Aracılara yönelik satış tutundurma araçları şunlardır: satış noktası malzemeleri, yarışmalar, ticari indirimler ve armağanlar, bayi toplantılarıdır
7.
Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın gelişme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Satış tutundurmanın faydalarının uzun dönemli olması
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlama kararlarını etkileyen değişkenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Üretici algıları
Soru Açıklaması

Fiyatlama kararlarını etkileyen değişkenler arasında üretici algıları değil tüketici algıları yer almaktadır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam süreci evreleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Devamlılık
Soru Açıklaması
Ürün yaşam süreci kavramı, ürünleri bir insana benzeterek her ürünün ömürleri boyunca bazı evrelerden geçtiğini belirtmektedir. Her evre, farklı pazarlama ve pazarlama iletişimi stratejileri ve rekabet ortamı içermektedir. Ürün yaşam sürecinde yer alan evreler giriş, büyüme, olgunluk ve gerileme evreleridir
10.
Bir mağazanın ürün ve hizmetlerini farklılaştırmak için kitap ve müzik/film DVD'leri satmanın yanında müşterilerinin mağazada oturabilecekleri alanlar oluşturarak ilgilendikleri kitabı okumaya ya da bir müzik CD'sini kulaklıkla dinlemesine imkan vermektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Tüketici deneyimi
Soru Açıklaması
logo
Pazarlama İletişimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.

Exposition" kelimesinin kısaltması olan EXPO sözcüğü hangi anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Uluslararası Sergi
Soru Açıklaması

Expo organizasyonları: "Exposition" kelimesinin kısaltması olan EXPO sözcüğü, "Uluslararası Sergi" anlamına gelmektedir.

12.
Satış tutundurma faaliyetlerinde en çok kullanılan yöntem nedir?
Doğru Cevap: "D" Fiyat indirimleri
Soru Açıklaması
13.

Tüketicilerin zihninde firma ya da marka ile hedef kitlenin oldukça önem verdiği özel olay ya da organizasyon arasında bir bağlantı yaratmayı hedefleyen pazarlama iletişimi elemanı aşağıdaki seçeneklerim hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Sponsorluk
Soru Açıklaması

Sponsorluk tüketicilerin zihninde firma ya da marka ile hedef kitlenin oldukça önem verdiği özel olay ya da organizasyon arasında bir bağlantı yaratmayı hedefler. Bu yolla tüketicileri ikna eder.

14.
Fiyatlama kararını etkileyen pek çok değişken vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tutum
Soru Açıklaması
Çeşitli amaçlarla yapılan fiyatlama sürecinde, fiyatlama kararlar maliyetten, yasal düzenlemelere, rekabet düzeyinden, pazarlama amaçlarına kadar pek çok değişkenden etkilenir. Ancak tutum bu değişkenlerden biri değildir.
15.

Satış tutundurma, diğer tutundurma karması elemanlarından farklı olan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Uzun dönemde tüketicilerin işletmeye ve markaya bağlılığından çok, satışların kısa dönemde artışını hedefler.
Soru Açıklaması

Satış tutundurma, diğer tutundurma karması elemanlarından farklı olarak sonrayı değil, şimdiyi hedefler. Diğer bir ifadeyle uzun dönemde tüketicilerin işletmeye ve markaya bağlılığından çok, satışların kısa dönemde artışını hedefler.

16.

Başarılı bir halkla ilişkiler programına esas olan birçok temel kural bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi başarılı bir halkla ilişkileri programının esasları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Bütün haberlerin eşit yaratıldığını anlamak
Soru Açıklaması

Başarılı bir halkla ilişkiler programına esas olan birkaç temel kuralını, halkla ilişkilerin gerçekten nasıl işlediğini anlama, muhabirlerin gerçekten ne istediğini anlama, bütün haberlerin eşit yaratılmadığını anlama, acı eşiğini ölçme, ilk kötü haberin sürüye öncülük ettiğini bilme, muhabirlerin arkadaşımız olmadığını anlama, yapaylığın saçmalık olduğunun farkına varma, bilmediğimiz şeyi bildiremeyeceğimizi anlama şeklinde sıralamak mümkündür (Steward, 2004).

17.

Ürünlerin sınıflandırmasına göre tüketim ürünleri kapsamında yer alan ve tüketicilerin satın alırken ürünler arasında karşılaştırma yapmadıkları, sıklıkla ve düşük miktarlarda satın aldıkları, düşük ilginlikli ürünlere verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Kolayda ürünler
Soru Açıklaması

Kolayda ürünler, tüketicilerin satın alırken ürünler arasında karşılaştırma yapmadıkları, sıklıkla ve düşük miktarlarda satın aldıkları, düşük ilginlikli ürünler olarak tanımlanır ve tüketim ürünleri kapsamına girmektedir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalının üyelerinin fonksiyonlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Parçalara ayırma
Soru Açıklaması

Kanal üyeleri bazı fonksiyonları yerine getirirler. Bu fonksiyonlar; sınıflara ayırma, biriktirme, parçalara ayırma, çeşitlemedir.

19.

İki kişinin konuşurken kullandıkları saatin markasından söz etmeleri ya da çalıştıkları uluslararası şirketin adını söylemeleri hangi marka yerleştirme stratejisine işaret eder?

Doğru Cevap: "E" Bütünleştirilmemiş açık yerleştirme
Soru Açıklaması

Bütünleştirilmemiş açık yerleştirme: Eserin sponsoru olan markanın adı açık biçimde ifade edilmekte ancak filmin içeriğiyle bütünleştirilmemektedir. Filmde rol alan oyunculardan birisi uygun olduğu düşünülen herhangi bir sahnede marka ismini ifade edebilir. Örneğin iki kişinin konuşurken kullandıkları saatin markasından söz etmeleri ya da çalıştıkları uluslararası şirketin adını söylemeleri gibi. C ve D seçenekleri çeldiriciler olup, bahsedilen konu E şıkkında yeralan stratejiyi göstermektedir.

20.

I. Birebir kişilere ulaşma ve etkileşimli olmaII. Birebir müşteri ilişkileri ile uzun dönemli olabilmeIII. Sosyal paydaşlarda iletişim kurma da başarılıYukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri doğrudan pazarlama yönteminin güçlü yanlarına aittir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

III. özellik halkla ilişkilerin güçlü yönüne aittir. I ve II. özellik ise doğrudan pazarlama yönteminin güçlü yanlarına aittir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler