• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 6
1.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi karması oluşturulurken dikkate alınması gereken stratejilerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Çekme
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi karması oluşturulurken dikkate alınması gereken iki tip strateji bulunmaktadır; itme ve çekme stratejisi. Her bir strateji için oluşturulacak karmada göz önünde bulundurulacak hususlar farklılık göstermektedir. İtme stratejisi dağıtım kanalları vasıtasıyla markaların nihai tüketicilere ulaştırılmasını ifade eder. İşletme kanal üyelerini markanın nihai tüketicilere ulaştırılması ve sunulması yönünde özellikle kişisel satış ve işletmelere yönelik satış tutundurmadan oluşan pazarlama iletişimi faaliyetlerinde bulunur.

2.

Tek yönlü iletişim modelinde, iletişim sürecini oluşturan temel öğelerden hangisi iletişimin hangi iletişim ortamında gerçekleştiği ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Kanal
Soru Açıklaması

İletişim sürecini oluşturan temel öğelerden kanal iletişimin hangi iletişim ortamında gerçekleştiği ile ilgilidir.

3.
I- Potansiyel müşterilerin üründen haberdar olmadığı durumlarII- Potansiyel müşterilerin satın alma kararlarından önce ürün hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duydukları durumlarIII- Potansiyel müşteri sayısının çok olduğu durumlarIV- Potansiyel müşterilerin her birinin amacının genelleştirilemediği durumlar.Kişisel satışın gerekli olduğu durumlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
Bazı durumlarda kişisel satış pazarlama iletişimi karması içinde diğer unsurlara göre daha gerekli ve hatta zorunlu hâle gelebilir. Aşağıda bu durumlar sıralanmıştır. • Potansiyel müşterilerin üründen haberdar olmadığı ve haberdar olmalarının kişisel satıştan başka türlü gerçekleşemediği durumlar. • Potansiyel müşterilerin satın alma kararlarından önce ürün hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duydukları ve ürünü derinlemesine bir incelemeye tabi ettikleri durumlar. • Potansiyel müşterilerin her birinin amacının birbirinden farklılık gösterdiği ve genelleştirilemediği durumlar. • Satın alma kararını birden çok kişinin verdiği durumlar. • Potansiyel müşteri sayısının çok az olduğu durumlar. • Özel iletişim yöntemlerinin kullanılmaz olduğu ya da etkisiz kaldığı durumlar
4.

Mesajın sadece sağdan sola doğru aktığı, static yapıdaki tek yönlü iletişim modelinde eksik olan kısım nedir?

Doğru Cevap: "E" Geribildirim ve tepki bağlantıları
Soru Açıklaması

Mesajın sadece sağdan sola doğru aktığı, statik yapıdaki tek yönlü iletişim modelinde geri bildirim ve tepki bağlantıları eksiktir.

5.
Halkla ilişkiler genellikle, dış hedef kitle ile iletişim şeklinde görülür. Ancak, dış hedef kitlelerin yanı sıra, iç hedef kitle olan çalışanlar, bir organizasyonun en önemli hedef kitlesidir. İç iletişim, üç ana amacı gerçekleştirir. Bunlardan ilki, çalışanların kültürlenmesi ya da organizasyonun kültür ve değerlerini içselleştirmelerini ve anlamalarını sağlamaktır. İkincisi, kurumsal gelişmeler, haberler ve kurumda ne olup bittiği konusunda bilgilendirmeye hizmet etmesidir. Son olarak ise kurum çalışanlarının kaygı ve sorunlarını dinleme, öğrenme yoludurBu amaçlar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi çalışanlarla ilişkilere yani iç iletişime örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Çalışanlara şirket değerleri ve hedefleri ile ilgili üst yöneticilerin de katıldığı toplantılar düzenlemek.
Soru Açıklaması
6.
Reklamları yapanlar açısından reklamı sınıflandırdığımızda; hizmet işletmesi reklamına en uygun ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Banka, sigorta ve telekominikasyon operatörleri tarafından yapılır.
Soru Açıklaması
Hizmet işletmesi reklamı kurumsal reklamcılık içinde yer alır. Kurumsal reklamda banka, sigorta, telekominikasyon operatörleri yer alır. Hizmet işletmeleri başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet üretirler. Finansal hizmet veren kurumların reklamlarında bu kurum ile öncelikli bağlantısı olan kişiler hedef kitledir.
7.
Halkla İlişkiler ve Pazarlama sınırları sık sık çakışsa da hangi noktada keskin şekilde ayrılır?
Doğru Cevap: "D" Talep eğrisinin eğimini arttırarak organizasyonda para kazanılmasını sağlamak.
Soru Açıklaması
Halkla İlişkiler; sınırları sık sık çakışsa da pazarlamadan çeşitli yollarla ayrılır. Her ikisi de organizasyon işleri ile uğraşır ve hedef kitlesine ulaşmak için benzer iletişim araçlarını kullanır. Her ikisinde de amaç organizasyonun başarısı ve ekonomik olarak hayatta kalmasıdır. Fakat pazarlamanın ana amacı, talep eğrinin eğimini arttırarak organizasyonun para kazanmasını sağlamaktır. Halkla İlişkilerin ana amacı ise, organizasyonun misyonunu yerine getirmek ve organizasyon için para biriktirmektir.
8.
Hizmet sektöründeki ürünlerin pazarlanmasında kişisel satışı en etkili araç hâline getiren nedenlerden biri, ürünü satın almadan önce bilgi ihtiyacının çok yoğun olmasıdır. Hizmetlerin soyut yapısı satın almadan önce denemeyi mümkün kılmadığı ve pek çok hizmetin anlaşılmasının zorluğu nedeniyle kişisel satış müşterilere ayrıntılı bilgi sunmanın tek yolu hâline gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi, bu açıklamaya uygun örneklerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Bireysel emeklilik gibi bir sigorta ürünü satın alacak bir kişinin ya da çalışanlarına sağlık sigortası yaptıracak bir işletmenin karar verebilmek için ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyması
Soru Açıklaması
Soruda sözü edilen türde bir ihtiyaç, daha çok soyut olan ve önceden deneme yapmanın olanaklı olmadığı hizmetleri kapsamaktadır. Şıklardan sadece biri bu şekilde soyut bir hizmete vurgu yapmaktadır.
9.
Toplumsal bir konuda bilgi vermek ve destek sağlamak amacıyla yapılan reklama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal sorumluluk reklamı
Soru Açıklaması
10.
Reklam iletişim sürecinde mesajın oluşturulmasında kullanılacak sorular aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Ne, nasıl, ne şekilde
Soru Açıklaması
logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 6
11.

 Eğer bu kriz ya da sıkıntı engellene­mez ya da ortadan kaldırılamazsa kişiler iyileştirici etkinliklerle potansiyel zararı azaltırlar. Aşağıdakilerden hangisi iyileştirici stratejilerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Suçsuzluğun ifade edilmesi
Soru Açıklaması

Kitabın 59. Sayfasına göre, kişinin imajını ya da arzu ettiği kimliğini tehdit eden bir olay, bir kriz, bir sı­kıntı olarak görülür. Bu tür bir kriz ya da sıkıntı ile karşılaşıldığında kişi, olumsuz sonucu en aza indirmek için çaba sarf eder. Eğer bu kriz ya da sıkıntı engellene­mez ya da ortadan kaldırılamazsa kişiler iyileştirici etkinliklerle potansiyel zararı azaltırlar. İyileştirici taktikler şunları içerir:

 • Suçsuzluğun ifade edilmesi
 • Özür dileme
 • Mazeret gösterme
 • Dolayısıyla doğru yanıt E şıkkıdır.

  12.

  “Bir reklam, tanımlanmış bir hedef kitlede belirli bir düzeyde ve belirli bir sürede yerine getirilecek somut bir iletişim görevidir”. Bu bilgiler reklamın aşağıdaki hangi özelliğini tanımlar?

  Doğru Cevap: "A" Reklamın Hedefi
  Soru Açıklaması

  Bir reklam hedefi, tanımlanmış bir hedef kitlede belirli bir düzeyde ve belirli bir sürede yerine getirilecek somut bir iletişim görevidir.

  13.

  Aşağıdakilerin hangisi kriz yönetiminin basamakları arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "C" Krizi reddedmek
  Soru Açıklaması

  Genel anlamda kriz yönetiminin basamakları, herhangi bir kriz için ön hazırlık, krizin gerçekliğini anlama, krizi kontrol altına alma, krizi çözümleme, krizden avantaj çıkarma şeklinde sıralanabilir.

  14.
  Mesajların anlaşılması, kolay algılanıp hatırlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin kullanılması en fazla etkiyi yaratmaktadır?
  Doğru Cevap: "C" Mesajın görsellerle iletilmesi
  Soru Açıklaması
  Mesajların anlaşılması, dikkat çekmesi için görsel ve sözel unsurlara dikkat edilmelidir. Örneğin, resim gibi görsel ögeler daha kolay algılanıp dikkat çekebilir ve hatırda kalabilir. Bir mesajda sözcükler %5, ton %25, sözel olmayan unsurlar %65 etki yaratabilmektedir.
  15.

  Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkiler araçlarından bir tanesidir?

  Doğru Cevap: "A" Sponsorluk ve bağışlar
  Soru Açıklaması

  Medya bültenleri, medya konferansları, medyaya yönelik toplantı ve davetler, lobicilik, kuruma ve ürüne yönelik promosyon malzemeleri, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler reklamları, sponsorluk ve bağışlar, advertorials, kurumsal kimlik materyalleri, şirket web siteleri, kurum-içi dergiler, müşteriye yönelik dergiler, özel görüşmeler, görüşmeler, fotoğraf çekimleri, konuşmalar, konuşma yazımı ve sunuşlar pazarlama amaçlı halkla ilişkiler araçları ve etkinlikleri olarak sıralanırlar.

  16.

  Özür stratejisini kullanmak, hasar kontrolü ve kriz yönetiminin reaktif formlarından biridir. Tam bir özür 5 ögeyi içerir. Aşağıdakilerden hangisi bu ögelerden biri değildir?

  Doğru Cevap: "C" Yapaylığın saçmalık olduğunun farkına varmak
  Soru Açıklaması

  Kitabın 59. Sayfasına göre, Özür stratejisini kullanmak, hasar kontrolü ve kriz yönetiminin reaktif formların­dan biridir. Değerlendirmenin sonucunda şirketin hatalı olduğu sonucu çıkarsa hızla özür dilenmelidir. Tam bir özür 5 ögeyi içerir:

 • Suçluluğun, mahçubiyetin ya da pişmanlığın ifade edilişi
 • Yanlış davranış yüzünden gereken yaptırımların kabul edilmesi ve uygun davranışın itiraf edilmesi
 • Uygun olmayan davranışın kabul edilmemesi
 • Uygun olmayan davranışın bir daha tekrarlanmayacağı sözünün verilmesi
 • Yanlışı düzeltmek için ceza ya da tazminat ödenmesidir. Sorumuzun doğru yanıtı C şıkkıdır. C şıkkında yer alan bilgi, başarılı bir halka ilişkiler programının esaslarından biridir.
 • 17.

  Aşağıdakilerden hangisi reklam iletişim süreci unsurlarından birisidir?

  Doğru Cevap: "B" Mesaj
  Soru Açıklaması

  Reklam iletişim sürecine dahil olan unsurlar; kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirim olarak sıralanmaktadır.

  18.
  Bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken; iletişim hedefleri bağlamında bu alanda çalışan tüm reklamcıların ortak noktada buluştuğu iletişime etkisi olan reklam hedefi hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Marka farkındalığı.
  Soru Açıklaması
  Bir reklam hedefi tanımlanmış bir hedef kitlede belirli bir düzeyde ve belirli bir sürede yerine getirilecek somut bir iletişim görevidir. Bu görev tanımı iletişim etkisi ile birlikte düşünülmelidir. Reklam genel bir çerçevede; algı, eğitim ve ikna olarak 3 noktada ele alınır. Reklam hedefleri içerisinde marka farkındalığı reklam kampanyaları için ortak bir önem taşımaktadır.
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi iletişimin insanlarda etki edebileceği noktalardan biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Reklamda yer alan ürüne ilişkin üretim koşulları
  Soru Açıklaması

  Kitabın 40. sayfasına göre, Herhangi bir ikna edici iletişim çabası nasıl bir etki yaratabilir? İnsanları etkile­mek gibi zorlu bir işe adaysanız önce, “etki” olgusunu tanımlamak gerekmektedir. İletişimin insanlarda etki edebileceği noktaları dört başlıkta özetlenebilir:

  • İnsanların konuya ilişkin bilgileri (özellik, yeterlilik, değer, kullanım bilgisi vb.)
  • Reklamda yer alan ürüne/firmaya ilişkin duyguları (hoşlanma, sevimli bulma)
  • Reklamda yer alan ürüne/firmaya ilişkin kanıları (çeşitli -yanlış da olabilir- bilgilerle şekil­lenmiş inançlar)
  • Reklamda yer alan ürünle/firmayla rekabet eden “unsurlara” ilişkin bilgi ve kanıları

  Dolayısıyla doğru yanıt E şıkkıdır.

  20.

  Hizmet sektöründe kişisel satışın çok önemli olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Hizmetlerin soyut yapısı, anlaşılmasının zorluğu ve satın almadan önce bilgi ihtiyacının yoğun olması
  Soru Açıklaması

  Hizmetlerin soyut yapısı, anlaşılmasının zorluğu ve satın almadan önce bilgi ihtiyacının yoğun olması nedeniyle hizmet sektöründe kişisel satış çok etkili bir araçtır.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok