• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 11
1.
Bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken, iletişim hedefleri bağlamında, bu alanda çalışan tüm reklamcıların ortak noktada buluştuğu, iletişime etkisi olan reklam hedefi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Marka farkındalığı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın pazarlama iletişimi içindeki güçlü yönlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Yüz yüze iletişime dayalı olduğu için müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi İletişimin insanlarda etki edebileceği noktalardan olan "İnsanların konuya ilişkin bilgileri" arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Rekabet
Soru Açıklaması
4.
Pazarlama iletişimi faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi çabalarının geniş bir perspektiften ele alınması gerektiğini savunan bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı içerisinde yer alan bütünleşik marka iletişimi yaklaşımına göre iletişimin temel ögelerinden biri olan mesajın nasıl bir tarzda olması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kişisel
Soru Açıklaması
Bütünleşik marka iletişimi yaklaşımına göre tek sesli mesajların yerini kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve nitelikli mesajların alması gerekmektedir. Diğer bir deyişle bütünleşik marka iletişimi yaklaşımında hedef kitleye yönelik mesajların müşteri odaklı, etkileşimli, çok sesli ve kişiselleştirilmiş bir tarzda sunulması gerekliliği üzerinde durulmaktadır.
5.

Kişiler arası iletişime dayalı, müşterilerle ilişki kurmayı ve sürdürmeyi içeren; müşteriyi bilgilendirmek, ikna etmek, sorun çözmek gibi pek çok işleve sahip olan disipline ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Satış
Soru Açıklaması

Satış; kişiler arası iletişime dayalı, müşterilerle ilişki kurmayı ve sürdürmeyi içeren; müşteriyi bilgilendirmek, ikna etmek, sorun çözmek gibi pek çok işleve sahip olan disiplindir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin araçları arasında değildir?

Doğru Cevap: "B" Özgeçmiş oluşturma
Soru Açıklaması

Medya bültenleri, medya konferansları, medyaya yönelik toplantı ve davetler, lobicilik, kuruma ve ürüne yönelik promosyon malzemeleri, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler reklamları, sponsorluk ve bağışlar, advertorials, kurumsal kimlik materyalleri, şirket web siteleri, kurum-içi dergiler, müşteriye yönelik dergiler, özel görüşmeler, görüşmeler, fotoğraf çekimleri, konuşmalar, konuşma yazımı ve sunuşlar pazarlama amaçlı halkla ilişkiler araçları ve etkinlikleri olarak sıralanırlar. Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin araçları arasında özgeçmiş oluşturma yer almaz.

7.
Aşağıdakilerden hangisi reklam hedefleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Dezenformasyon
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi "Satış profesyonellerini tanımlayan kavramlar " arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" İş geliştirme yöneticisi
Soru Açıklaması
Satış ile ilgili profesyonelleri ifade etmek için satışçı kavramı dışında pek çok unvan kullanılmaktadır. Yeni iş geliştirme yöneticisi, müşteri yöneticisi, kilit müşteri yöneticisi, müşteri ilişkisi yöneticisi, müşteri temsilcisi, müşteri danışmanı gibi satış sözcüğünün geçmediği unvanlar yanı sıra satış temsilcisi, satış danışmanı, satış mühendisi gibi unvanlar da aslında kişinin satışla ilgili bir iş yaptığı durumları anlatmaktadır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi  Rosisster ve Percy'e göre belirli bir reklam kampanyası  yada iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında tanımladıkları iletişim etkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Marka satın alma niyeti
Soru Açıklaması
10.
Özellikle mühendislik hizmetlerinin satışında ve endüstriyel pazarlamada yaygın kullanılan satış  modeli  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Problem Çözümü Teorisi
Soru Açıklaması
logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 11
11.

I. İnandırıcılık,II. İçerikIII. DuygusallıkYukarıdakilerden hangisi halkla ilişkiler programında yer alacak kişinin iletişimde bulunması gereken özellikleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" I, II
Soru Açıklaması

İnandırıcılık, mesajın oluşturulduğu şartlar çevre, içerik, açıklık, süreklilik tutarlılık, iletişim kanalları, hedef kitlenin kapasitesi gibi özellikler halkla ilişkiler programında yer alacak bir iletişimde bulunması gereken özelliklerdir.

12.
Perakende satışın en yaygın şekli nerelerde yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Dükkan ve mağazalarda
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin sınırlılıklarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin birçok avantajının olmasına karşılık, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri bazı sınırlılıklara sahiptir. Bu avantaj ve sınırlılıklar, kendi aralarında güvenilirlik, görünürlük ve erişim, maliyet ve kontrol olmak üzere dört gruba ayrılırlar.
14.

Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin basamaklarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Krizin gerçekliğini anlamak
Soru Açıklaması

Genel anlamda kriz yönetiminin basamakları şunlardan oluşur: Herhangi bir kriz için ön hazırlık, krizin gerçekliğini anlamak, krizi kontrol altına almak, krizi çözümlemek, krizden avantaj çıkarmak.

15.
Aşağıdakilerden hangisi reklamın  temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Satmak 
Soru Açıklaması
16.

Satış temsilcisinin müşteriyle ilk ilişki kurduğu, ilk karşılaştığı aşama, yaklaşma olarak bilinen süreç aşağıdakilerden hangisini açıklar?

Doğru Cevap: "A" Satış Sunuşu
Soru Açıklaması

Satış sunuşu: Satış temsilcisinin müşteriyle ilk ilişki kurduğu, ilk karşılaştığı aşama, yaklaşma olarak bilinen süreçtir.

17.

Dağıtım kanalında yer alan toptancı, perakendeci gibi alıcılara yönelik olan ve aracıların stok bulundurmasını ürün satmasını ve tanıtmasını teşvik eden reklam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ticari reklamları
Soru Açıklaması

Ticari reklamlar: Dağıtım kanalında yer alan toptancı, perakendeci gibi aracılara yöneliktir. Aracıların, stok bulundurmasını, ürünü satmasını ve tanıtmasını teşvik eder.

18.
Philip Kotler'a göre pazarlama stratejisinin beşinci P'si aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Halkla İlişkiler
Soru Açıklaması
19.
I. Kişilerarası / bireylerarası iletişim II. Kitle iletişimi III. Kültürlerarası / toplumlararası iletişim Yukarıda sıralanan iletişim türlerinin hangisi ya da hangilerinde alıcının özelliklerine ve tepkisine göre değişmeyen yani herkes için aynı özellikte olan kanal biçimi öne çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "D" II
Soru Açıklaması
İletişimde kanal, mesajın göndericiden, alıcıya doğru taşındığı ortamdır. Alıcının özelliklerine ve tepkisine göre değişmeyen yani herkes için aynı özellikte olan kanal biçimi kişisel olmayan bir kanal olup genelde kitle iletişimi şeklinde gerçekleşmektedir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinde özellikle sunuş aşamasında satışçıların yararlanabileceği bazı modellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Satış modeli 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler