• Pazarlama İletişimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 1

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 1
1.
Bir firmanın ürettiği ya da satmaya çalıştığı ürün, hizmet, fikir özellikleri ve nitelikleri bakımından çok üst düzey olsa bile işletmenin pazarda istediği sonuca erişebilmesi için ne yapması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" Reklam yapmak.
Soru Açıklaması
Günümüzde pazarların çoğunda rekabet vardır. Rekabetin yoğun olduğu pazarda, üretici ne denli iyi kaliteli üretim yaparsa yapsın, tüketiciye ulaştıramıyorsa pazarlama yetersiz kalacaktır. Firma üretim faaliyetlerinde ne kadar verimli, rasyonel olursa olsun, tüketici ile etkili iletişim kuramıyorsa pazarlama faaliyetleri yetersiz olacaktır. Reklamcılık, günümüz piyasasında üretici ile tüketici arasında iletişimi çok daha kısa yoldan ve tüketiciyi satın alma konusunda motive edebilecek önemli bir tutundurma kavramıdır.
2.

Aşağıdakilerden hangisi reklamın, reklamı yapanlar açısından sınıflandırılmasında yer alan ve toplumsal bir konuda bilgi vermek ve destek sağlamak amacıyla yapılan bir türüdür?

Doğru Cevap: "B" Sosyal sorumluluk reklamı
Soru Açıklaması

Toplumsal bir konuda bilgi vermek ve destek sağlamak amacıyla yapılan reklam; sosyal sorumluluk reklamıdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi reklamın dayanağı açısından yapılan bir rekam türüdür?
Doğru Cevap: "E" Bilgisel reklam 
Soru Açıklaması
4.

Tüm bir pazarın tek bir çatı altında toplandığı yerleri ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sergi ve Fuar
Soru Açıklaması

Sergi ve fuarlar, tüm bir pazarın tek bir çatı altında toplandığı yerleri ifade etmek­ tedir. Bu çatı altında satıcılar, alıcılar ve rakipler yılın herhangi bir zaman diliminde birkaç günlüğüne bir araya gelmektedirler.

5.

Halkla ilişkilerde stratejik planlama süreci aşamalarından biri olan ve organizayonun hedef kitlesi ve kamuoyu ile buluşma noktası olarak nitelendirilen etkinliklerin iyi yönetilmesi olarak kabul gören bir unsurdur?

Doğru Cevap: "A" Etkinlik stratejileri
Soru Açıklaması

Halkla ilişkilerde stratejik planlama sürecinde yer alan ve organizasyonun hedef kitlesi ve kamuoyu ile buluşma noktası olarak nitelendirilen etkinliklerin iyi yönetilmesi olarak kabul gören etkinlik stratejileri'dir.

6.
Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama iletişimini çalışmalarını, pazarlama iletişim çalışmalarından ayran özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dışardan içeriye doğru değil içeriden dışarıya doğru planlama 
Soru Açıklaması
7.
Reklam genelde iki tür enformasyon taşır. Bunlar, potansiyel alıcıların yeni bir ürün ya da hizmeti hemen fark etmesini ve daha fazla sayıda kişinin markanın farkına varmasını sağlamaktır. Hedef kitlenin var olan hizmet ya da ürün hakkındaki duygu ve düşüncelerini değiştirmeye yönelik bilgi vermek. Yukarıdaki bilgilere dayanarak reklamda iletişim süreci nasıl gerçekleşmektedir?
Doğru Cevap: "E" Kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirim sürecinin işlemesi ile.
Soru Açıklaması
Reklam tüketiciye bilgi ileten, duygu transfer eden, tüketicide markaya tutum oluşturmayı hedefleyen bir iletişim aracıdır. Reklam tüketiciyi hedefleyen bir ileti taşır. Bu süreci çeşitli kanallar ile gerçekleştirir. Reklamda kaynak rolünü marka ve kişiler oynar. Kaynağın güvenilirliği ve uzmanlığı işleyişi ve sonucu etkiler. Kaynak tarafından kodlanan mesaj reklamın yaratıcı stratejisini oluşturur. Reklam iletişim sürecinde kanal tüm reklam mecrasıdır. Alıcı ise hedef kitledir. Geri bildirim mesajın tüketicide bıraktığı etkidir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi perakende satışın incelenebileceği gruplardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Toptan satış
Soru Açıklaması

Perakende satış dört kategoride incelenebilmektedir. Bunlar, dükkan ve mağazalarda satışlar, kişisel satış ve hizmetler, tele pazarlama ve diğer perakende satış hizmetleridir.

9.

“Firmanın ürünlerinin arzı yetersiz ise ve ürün müşteriler tarafından talep ediliyorsa satışçının görevi oldukça zorlaşır. Çünkü satışçının kıt olan ürünleri müşterilere paylaştırmak durumunda kaldığı dönemlerde müşteri ilişkilerini sorunsuz biçimde yönetmesi gerekir”. Bu açıklama günümüz satışçılarının hangi görev veya rollerini açıklar?

Doğru Cevap: "E" Kıt Ürünlerin Paylaştırıcısı
Soru Açıklaması

Kıt ürünlerin paylaştıncısı: Firmanın ürünlerinin arzı yetersiz ise ve ürün müşteriler tarafından talep ediliyorsa satışçinın görevi oldukça zorlaşır. Çünkü satışçının kıt olan ürünleri müşterilere paylaştırmak durumunda kaldığı dönemlerde müşteri ilişkilerini sorunsuz biçimde yönetmesi gerekir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış türlerindendir? 

Doğru Cevap: "E" İşletmeden İşletmeye Satış (BtoB)
Soru Açıklaması

Kişisel satış, perakende satış ve işletmeden işletmeye satış olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. Günümüzde özellikle işletmeden işletmeye satış türünde müşterileri ortak olarak görmek onlara satış yapmaktan çok onlarla çalışmak anlamı taşımaktadır. 

logo
Pazarlama İletişimi
Ara Sınav - Deneme 1
11.

Aşağıdakilerden hangisi Dijital azarlamanın unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" doğrudan pazarlama
Soru Açıklaması

Kitabın11. Sayfasında yer alan bilgilere göre, dijital pazarlama unsurları sosyal medya pazarlama, mobil pazarlama, e-posta pazarlama, ücretli ve ücretsiz arama motoru pazarlamasıdır. Dolayısıyla doğru yanıt E şıkkıdır.

12.
Pazarlama ve reklam profesyonelleri tarafından kullanılan "müşteri" kavramı halkla ilişkiler profesyonelleri tarafından nasıl ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Paydaş
Soru Açıklaması
13.

Belirli bir işletme ya da organizasyonun duyuru ya da ikna edici mesajlarını, kitle iletişim araçlarında satın alınan ya da kendilerine bağışlanan yer ya da zamana yerleştirmesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Doğru Cevap: "E" Reklam
Soru Açıklaması

Pazarlama iletişimi karmasının önemli elemanı olan reklam, Amerikan Pazarlama Birliği'ne göre, belirli bir işletme ya da organizasyonun duyuru ya da ikna edici mesajlarını, kitle iletişim araçlarında satın alınan ya da kendilerine bağışlanan yer ya da zamana yerleştirmesi olarak tanımlanmaktadır.

14.

Bir şirketin yıllık raporunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Doğru Cevap: "E" Hissedarların listesi
Soru Açıklaması

Yıllık Rapor: Yıllık rapor şirketin kilit finansal iletişim aracıdır. Yıllık rapor, hem basılı hem online versiyon olmak üzere genellikle şunları içermektedir: İşletme tanıtmı, paydaşlara mektup, finansal incelemeler, açıklama ve analiz, yönetim/pazarlama kararı ve grafikler bulunmaktadır.

15.

Müşterilerle daha iyi iletişim kurabilmek ve hizmet verebilmek için satışçıların müşteri satın alma karar süreçlerini ve alıcıların hangi motivasyonla ürün aldıklarını bilmelerini içeren görev ve rolüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Satın alıcı davranışı uzmanı
Soru Açıklaması

Müşterilerle daha iyi iletişim kurabilmek ve hizmet verebilmek için satışçıların müşterileri satın alma karar süreçlerini ve alıcıların hangi motivasyonla ürün satın aldıklarını bilmesini içeren satışçı göre ve rolüne satın alıcı davranışı uzmanı adı verilir.

16.

AID ve AIDA iletişimin etkilenme sürecinde hangi modellerden bahsetmektedir?

Doğru Cevap: "A" Dikkat-Arzu-İlgi-Eylem
Soru Açıklaması

İletişim etkisi yüzyılı aşkın bir süredir, bilim çevrelerinde çalışılmaktadır. Bunların arasında yüzyılın başında kişisel satış için geliştirilen (AID) ve AIDA olarak bilinen model son derece kalıcı olmuştur. Bu tür modeller: “Dikkat, İlgi, Arzu ve Eylem (davranış)” olarak hiyerarşik bir etkilenme sürecinden söz ederler.

17.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini oluşturan temel öğelerden birisidir?
Doğru Cevap: "D" İleti
Soru Açıklaması
İletişim sürecini oluşturan temel öğeler kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirimdir.
18.

Kişisel satış sürecinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi hazırlanma aşamasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Satış ziyaterinin planlanması
Soru Açıklaması

Kişisel satış sürecinde hazırlanma aşaması; yaklaşma öncesi ve satış ziyaretinin planlanması olmak üzere iki unsuru içermektedir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi, coğrafi açıdan sınıflandırılan reklam türlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Açık reklam 
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi sponsorluğun tüketiciler üzerinde olan ikna edici etkisini etkilemez?

Doğru Cevap: "E" Enflasyon oranı
Soru Açıklaması

Enflasyon oranı, hangisi sponsorluğun tüketiciler üzerinde olan ikna edici etkisini etkilemez.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler