• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.

Bir saha çalışması olup örgüt içindeki birey ve grupların davranış ve tutumlarını anlamayı açıklamayı ve geliştirmeyi amaçlayan, ilgi alanı insan ve örgütler olan disipline ne ad verilir?