• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.

“Dediğimi yap, yoksa...!” diyen bir amir astına karşı ne tür güç kullanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Zorlayıcı gücü
Soru Açıklaması

“Dediğimi yap, yoksa...!” diyen bir amir astına karşı zorlayıcı gücünü kullanmaktadır.

2.

Yöneticilerin ve amirlerin çalışanlara gösterdikleri davranışların ne kadar adil algılandığını ifade eden örgütsel adalet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Etkileşim adaleti
Soru Açıklaması

Etkileşim adaleti, yöneticilerin ve amirlerin çalışanlara gösterdikleri davranışların ne kadar adil algılandığını ifade etmektedir. 

3.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışlarına bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "A" Küçük sorunları büyüterek örgütün geneline yaymak
Soru Açıklaması
Küçük sorunları büyüterek örgütün geneline yaymak olumsuz bir davranış olup ÖVD türü değildir.
4.

Değişen çevre şartlarına örgütün başarılı bir şekilde uyum sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, ilgili merci ve kişilere ulaştırma ve daha sonra tekrar kullanmak üzere saklama eylemlerinden oluşan süreci ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Örgütsel öğrenme
Soru Açıklaması

Örgütsel öğrenme, değişen çevre şartlarına örgütün başarılı bir şekilde uyum sağlaması amacıyla bilgi toplama, toplanan bilgiyi anlamlandırma, ilgili merci ve kişilere ulaştırma ve daha sonra tekrar kullanmak üzere saklama eylemlerinden oluşan sürece denmektedir. Doğru cevap B'dir.

5.
Hem kendi hem de başkalarının deneyimlerinden ders çıkaran örgütsel yapı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Öğrenen Örgütler
Soru Açıklaması
Öğrenen örgütler devamlı öğrenme üzerine kurulu yapılardır ve kendi deneyimlerinden olduğu kadar başkalarının deneyimlerinden ders çıkarırılar.
6.

Bireyin tutum nesnesi hakkındaki inançlarından oluşan bileşene ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Bilişsel bileşen
Soru Açıklaması
7.

Stresle ilgili pek çok araştırmalar yaparak stresi kuramsal açıdan tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" H. Selye
Soru Açıklaması

Hans Selye, stresle ilgili pek çok araştırmalar yaparak stresi kuramsal açıdan tanımlamıştır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi çatışma yönetiminde kazan - kazan taktikleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" Karşı tarafı, duygusal anlamda dikkatinin dağılmasına karşı koruma
Soru Açıklaması

Kazan-Kazan Durumu Taktikleri:Karşı tarafa, onun meselelerinin sizin için de önemli olduğunu göstermeKarşı tarafa, kendi hedefinizin taviz veremeyeceğiniz kadar önemli olduğunu göstermeDiğer tarafa çatışmanın kazan-kazan biçiminde bitme olasılığı olduğunu göstermeÇeşitli çözüm alternatif­lerine açık (esnek) olduğunuzu ortaya koymaOlası çözümler arasında karar vermek için makul kriterler kullanılmasında ısrarcı olmaBeraberce oluşturulmuş normlara uyulduğunu vurgulamaOlumsuz duygular yaratabilecek davranış veya taktiklerden kaçınmaManevi destek ortamı sağlamaKarşı tarafı, duygusal anlamda dikkatinin dağılmasına karşı koruma

9.

Sevgi, saygı, hatta hayranlık duydukları kişilerin bakış açılarını benimseme, başarısızlıklarını görmezden gelme, ve onları rol modeli olarak kullanma eğiliminde olan kişiler üzerinde nasıl bir gücün varlığından bahsedilebilir?

Doğru Cevap: "B" Özdeşlik gücü
Soru Açıklaması

Özdeşlik gücü, başkaları kendilerini belli bir kişiyle özdeşleştirdikleri, ondan hoşlandıkları, onu sevdikleri ve/veya ona saygı duydukları zaman ortaya çıkan bir güç türüdür. Bu güç ilişkisini “Hatır için çiğ tavuk bile yenir” atasözü özetlemektedir. İnsanların sevgi, saygı, hatta hayranlık duydukları kişiler için yapmayacakları çok az şey vardır. Üzerimizde özdeşlik gücü olan kişilerin bakış açılarını benimseme, başarısızlıklarını görmezden gelme, onaylarını bekleme ve onları rol modeli olarak kullanma eğilimindeyizdir. Doğru cevap B'dir.

10.
Bir iş yerinde anlaşamayan iki kişinin seviyelerinin aynı olması nedeniyle birbirlerine de güçleri yetmemektedir. Bu iki kişinin arasındaki çatışmanın olası sonucu ne olabilir?
Doğru Cevap: "E" Kaybet-kaybet
Soru Açıklaması
Bu çatışma iki tarafında asla kazanamayacağı ve sadece verimlerini düşürecek yani kaybetmelerini sağlayacak bir çatışma durumudur. Diğer bir değişle bir kaybet-kaybet durumudur.
logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
11.
Tarafların istediklerini tam olarak veya hiç elde edemeyeceklerini anladıklarında varılabilecek çatışma sonuçlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" taviz
Soru Açıklaması
Doğru cevap taviz taraflar istedikleri olmadığında karşılıklı taviz verirler
12.

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pozisyondan kaynaklanan gücün kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Uzman gücü
Soru Açıklaması

Örgütsel Pozisyondan Kaynaklanan Güç; Bir kişi bir örgüt içinde çalışmaya başladığında işini yapmak üzere birtakım sorumluluklar yüklenir. Kişinin işiyle ilgili olarak yüklendiği çeşitli sorumlulukları yerine getirmesi ise başka birtakım insanlar da dâhil olmak üzere, çeşitli kaynakları kullanması için kendisine resmî yetki verilmesine bağlıdır. Bireysel gücün dört kaynağı kişinin örgütünde nasıl konumlandığı ile ilgilidir. Bunlar; meşru güç, ödül gücü, zorlayıcı güç ve bilgi gücüdür. Doğru cevap C'dir.

13.
Kişi üzerinde aşırı fizyolojik ve psikolojik talepler yaratan bir uyarıcıya karşı kişinin uyum sağlayabilme tepkisi şeklinde tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Stres
Soru Açıklaması
14.

Çatışmayı yöneltirken ilk yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Çatışmanın işlevselliğini belirlemek
Soru Açıklaması

Çatışmayı yöneltirken ilk yapılması gereken işlem çatışmanın öncelikle ne derece işlevsel olduğunu belirlemek önemlidir. Doğru cevap B'dir.

15.

Gündelik yaşantılarında geçinemeyen iki kişinin,bu durumu hiç gündeme getirmeksizin bu anlaşmazlığı birbirlerini işle ilgili konularda eleştirerek ortaya koymaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "D" Maskeli çatışma
Soru Açıklaması

Birbirleriyle duygusal çatışma içinde olan, ancak bunu fikir çatışması ile saklayan kişilerin anlaşmazlıkları için ise maskeli çatışma tanımı yapılmıştır. Aslındapek de geçinemeyen kişiler, sorunlu ilişkilerini, birbirlerini işle ilgili konulardaeleştirerek gizlemeyi tercih edebilmektedirler.

16.
Zorluklara rağmen olumlu tavırlar sergilemek, gereksiz yere yakınmamak ve örgütün yararı için kişisel kazançlardan vazgeçebilmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Centilmenlik
Soru Açıklaması
Zorluklara rağmen olumlu tavırlar sergilemek, gereksiz yere yakınmamak ve örgütün yararı için kişisel kazançlardan vazgeçebilmek centilmenlik anlamına gelir.
17.
İnsanların kişilik benzerlik ve farklılıklarının ancak onların tercihlerinin kombinasyonu ile anlaşabileceğini öne süren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Carl Jung
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden özelliklerden hangisi B tipi kişilik özelliğidir?

Doğru Cevap: "B" Suçluluk duymadan dinlenebilen
Soru Açıklaması

A tipi kişilikler; her zaman hareketli, hızlı yürüyen, hızlı yemek yiyen, hızlı konuşan, sabırsız, iki şeyi bir arada yapan, boş vakitleri olmayan, başarıyı sayı ve niceliklerle ölçen, saldırgan, rekabetçi ve zaman baskısı altında yaşayan bireylerdir. B tipi kişilikler ise zamana bağlı olmayan, sabırlı, kendini övmeyen, kazanmak için değil zevk için oynayan, suçluluk duymadan dinlenebilen, yumuşak tavırlı, zamanlı, limitli çalışmayan, aceleci olmayan bireylerdir. Doğru yanıt B’dir.

19.
Hangisi örgütsel davranışın odaklandığı temel konudur?
Doğru Cevap: "A" İnsan
Soru Açıklaması
20.

Artan uzmanlaşma, taraf­lar arasında karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam ve merkeziyetçiliğe karşı merkezkaççılık özellikleri bulunan çatışma kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" yapısal faktörler
Soru Açıklaması

Taraf­ları çatışmaya götürebilecek yapısal faktörler

artan uzmanlaşma, taraf­lar arasında karşılıklı bağımlılık, fiziksel ortam ve merkeziyetçiliğe karşı merkezkaççılıktır. 

Bu nedenle doğru yanıt B'dir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler