• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişiliğe örnektir?
Doğru Cevap: "B" Rekabetçi
Soru Açıklaması
Rekabetçi doğru seçenektir, diğerleri Btipi kişilik özellikleridir
2.

Bir ilkokul öğrencisinin ayakları arkadaşlarından büyük olduğu için, sınıf arkadaşları tarafından şaka konusu ediliyor ve bu durumun çocuğun kişiliği üzerinde hangi konuda etkisinin olduğu söylenebilir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

İnsan kişiliğini etkileyen faktörlerin genetik, kültürel ve sosyal olduğu söylenmektedir. Bir kişinin kalıtımla gelen bir özelliği ile ilgili kişiliğinin etkilenmesi genetik faktörünün etkisidir. Genetik, insan kişiliğinin oluşumunu ve gelişimini etkiler. Bu konu günümüzde çeşitli araştırmalarla incelenmektedir. Ancak, dolaylı olarak bu faktörlerin kişiğimizi nasıl etkilediğini söyleyebiliriz. Örneğin; fiziksel özelliklerimiz, boyumuz ve vücut yapımız genetik faktörlerden etkilenir; bizim uzun boylu, şişman veya zayıf oluşumuz kişiliğimiz üzerinde dolaylı bir etki yapar.

3.

Aşağıdakilerden hangisi, bir öğretmenin görev başarımı kapsamında değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "B" Okuldaki ders dışı saatlerde örnek davranış sergilemek
Soru Açıklaması

Görev başarımı, örgüt kaynaklarının örgütün ürettiği ürünlere ve hizmetlere dönüştürülmesine doğrudan katkı sağlayan çalışan davranışlarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, A, C, D ve E seçeneklerindeki davranışların öğretmenlerin eğitim hizmetlerinin sunulmasında belirlenmiş davranışlar olduğu söylenebilir. Ders dışı zamanlarda örnek davranış sergilemek öğretmenden beklendik bir davranış olmakla birlikte, doğrudan örgütçe belirlenmiş bir hizmet değildir ve örgütsel vatandaşlık davranışı olarak değerlendirilmesi daha olasıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi rol ötesi davranışlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Görev başarımı
Soru Açıklaması
Rol ötesi davranışlar örgütsel vatandaşlık davranışlarıdır. Görev başarımı değildir.
5.

Kişinin kendisini başkalarının nasıl değerlendirdiğinden emin olamaması ____________________ olarak adlandırılır. Değerlendirme kriteri açık olmadığında veya diğer çalışanlardan da bir geri bildirim alınmadığında ortaya çıkar.

Yukarıda boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir biçimde tamamlar?

Doğru Cevap: "B" Sosyal duygusal belirsizlik
Soru Açıklaması

Sosyal duygusal belirsizlik; kişinin kendisini başkalarının nasıl değerlendirdiğinden emin olamamasıdır. Değerlendirme kriteri açık olmadığında veya diğer çalışanlardan da bir geri bildirim alınmadığında bu belirsizlik tipi ortaya çıkar.

Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.

6.
"Hatır için çiğ tavuk bile yenir" atasözü ile özetlenen güç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özdeşlik gücü
Soru Açıklaması
7.
"Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemlidir" sözü hangi güç koşulunu ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Sosyal ilişki ağı
Soru Açıklaması
" Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemlidir" sözü ile ilişkiler üzerine vurgu yapılmaktadır. Kurulan ilişkilerin gücü arttırdığından söz edebiliriz,çünkü bireyler ilişki içinde bulundukları kişilerle özdeşleşebilir, güven duyulabilir ve daha görünür hale gelebilirler.
8.
 • Stres, basit bir endişe hâlidir
 • Stres basit bir sinirsel gerginlik olarak algılanmalıdır.
 • Stres muhakkak kötü, bireye zarar veren ve kaçınılması gereken bir şey de değildir.
 • Bazı kişiler stresi göz önünde yaşarlar, bazıları ise onu bilinçaltında tutar ve sinirsel bir gerginlik göstermezler.
 • Yukarıda stresle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "A" III ve IV
  Soru Açıklaması

  Stres, basit bir endişe hâli değildir. Çünkü endişe hâlinin psikolojik ve fizyolojik sonuçları vardır. Stres endişeye neden olabilir, onu tetikleyebilir, ancak ikisi aynı şey değildir.Stres basit bir sinirsel gerginlik olarak algılanmamalıdır. Endişede olduğu gibi stres sonucunda da sinirsel bir gerginlik yaşanabilir. Ancak ikisi aynı şey değildir. Bazı kişiler stresi göz önünde yaşarlar, bazıları ise onu bilinçaltında tutar ve sinirsel bir gerginlik göstermezler.Stres muhakkak kötü, bireye zarar veren ve kaçınılması gereken bir şey de değildir. Belli bir düzeye kadar olan stres, bireyi hedefine odaklar, motivasyonunu yükseltir.

  9.
  Geleneksel tip kişiliğe sahip Ömer beye aşağıdaki mesleklerden hangilerinin önerilmesi uygun olacaktır?
  Doğru Cevap: "A" Finans, muhasebe, yönetim.
  Soru Açıklaması
  Geleneksel tip kişiliğe sahip bireylere uyumlu meslekler finans, muhasebe ve yönetimdir.
  10.

  Duygular kaynakları bakımından ikiye ayrılabilir. Aşağıdaki duygu türlerinden hangisinin öz-bilinç duygularından biri olduğu söylenebilir?

  Doğru Cevap: ""
  Soru Açıklaması

  Öz­bilinç duyguları bireyin kendi içinden kaynaklanan duygulardır. Örneğin; suçluluk, utanma veya gurur gibi. Bilim adamları özbilinç duygularının insanları birtakım durumlardan uzaklaştırmak veya onlara yardım etmek ve diğer insanlarla ilişkilerini geliştirmek ve düzene koymak amacıyla geliştirildiğini ileri sürerler. Sosyal duygular bireyin kendisinin dışında olan veya bundan kaynaklanan duygu­lardır. Örneğin; acıma, kıskançlık, merhamet, küçümsemek duygularında olduğu gibi.

  logo
  Örgütsel Davranış
  Deneme Final Sınavları - Deneme 15
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi " emir verme ve emirlerine itaati bekleme hakkıdır" tanımını ifade eder?
  Doğru Cevap: "A" Yetki
  Soru Açıklaması
  12.
  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel adalet algısının boyutlarından birisi değildir?
  Doğru Cevap: "A" İşlem adaleti
  Soru Açıklaması
  Örgütsel adaletin 4 boyutu vardır. Bunlar; dağıtım adaleti, süreç adaleti, etkileşim adaleti ve bilgisel adalettir.
  13.
  "Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli." sözü hangi kavram ile açıklanır ve bu kavram örgütlerde gücü oluşturan kaynaklardan hangisidir?
  Doğru Cevap: "D" Sosyal ilişki ağı-Görünürlük
  Soru Açıklaması
  Doğru yanıt "D" seçeneğidir. "Ne bildiğin değil, kimi tanıdığın önemli." sözü sosyal ilişkiler ağı ile ilgilidir. Kişi gücüne kaynak oluşturacak kişileri tanıdığı düzeyde gücünü geliştirebilir. Ayrıca önemli kişileri tanıyan kişi görünürlüğü de artırmış olur. Diğer seçenekler ise örgütlerde gücün oluşturan diğer kavramlarla ilgilidir.
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin sahip olduğu güç özelliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "B" Örgütlerde güç kullanımı herkese eşit ölçüde davranılmasını öngörür.
  Soru Açıklaması
  15.
  Örgütün kabul görmüş kurallarının altında üretken olma davranışı aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Verimlilik normlarından sapma
  Soru Açıklaması
  Örgütün kabul görmüş kurallarının altında üretken olmak, verimlilik normlarından sapmak anlamına gelmektedir.
  16.
  'İstenen şeyi talep etme, ilgili kişiyi tehdit etme veya gözdağı verme' aşağıdaki politik taktiklerden hangisini tanımlamaktadır?
  Doğru Cevap: "B" Baskı taktikleri
  Soru Açıklaması
  Baskı taktiği zorlama, tehdit, istismar etme gibi olumsuz unsurlar içerir.
  17.
  Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemede uygulanılan bireysel yöntemlerden birisidir?
  Doğru Cevap: "B" Biyolojik geri beslenme
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi kişisel güç kaynaklarıdır?
  Doğru Cevap: "E" Uzman gücü – Özdeşlik gücü – Karizmatik güç
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdaki çatışma yönetimi taktikleri arasında hangisi sonucu tüm taraflar kazanabilir?
  Doğru Cevap: "B" Tarafların bir konsensüse varmayı hedef olarak belirlemesi
  Soru Açıklaması
  Tarafların bir konsensüse varmayı hedef olarak belirlemesi
  20.
  Aşağıdakilerden hangisi gün boyunca kendimizi iyi hissetme derecemizi ifade eder?
  Doğru Cevap: "A" Mod
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler