• Örgütsel Davranış Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
Örgütsel Davranış
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.

Aktif bir şekilde durumlara tepki gösteren, fırsatları belirleyen, inisiyatif gösteren, eyleme geçen ve anlamlı bir değişim olana kadar azmeden kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Proaktif kişilik
Soru Açıklaması

Bazı insanlar içinde bulundukları durumları geliştirmek veya daha iyi hâle getirmek amacıyla etkin bir şekilde inisiyatif alırlar. Bu insanlar proaktif kişiliklitiplerdir. Proaktif kişiler aktif bir şekilde durumlara tepki gösteren, fırsatları belirleyen, inisiyatif gösteren, eyleme geçen ve anlamlı bir değişimolana kadar azmeden kişilerdir.

2.

Aynı okul bahçesini paylaşmak durumunda kalan iki ilkokulun teneffüs ve ders saatleri konusunda yaşadığı çatışmalar hangi düzey çatışmalar kapsamında yer alır?

Doğru Cevap: "E" Örgütler arası çatışma
Soru Açıklaması

Örgütsel çatışma öncelikle örgütler arası ve örgüt-içi olarak ikiye ayrılmaktadır. Örgütler arası çatışma, isminden de anlaşılacağı üzere en az iki örgütün çatışmasını ele alır. Verdiği siparişlerin teslim tarihleri üzerinde sıklıkla tedarikçisiyle çatışan bir imalat işletmesi buna örnek verilebilir. Doğru yanıt E'dir. 

3.
Çevrenin taranması sonucu keşfedilen yeni çözümlerin bazen örgütün mevcut kaynakları ile uygulanması mümkün olamamaktadır.Bu durumda örgüt aşağıdakilerden hangisini uygulamalıdır?
Doğru Cevap: "E" Örgütün gerekli insan kaynaklarını başka örgütlerden transfer etmeli ve hatta gerekiyorsa başka bir örgütü bünyesine katmalıdır.
Soru Açıklaması
Çevrenin taranması sonucu bulunan yeni çözümlerin bazen örgütün mevcut kaynakları ile uygulanmaya koyulması mümkün olamamaktadır. Böyle durumlarda örgütün gerekli insan kaynaklarını başka örgütlerden transfer etmesi hatta başka bir örgütü bünyesine katması gerekebilmektedir. Bu nedenle örgüt kaynaklarını geliştirerek bulunan çözümün uygulanmasını sağlayabilir. Dolayısıyla doğru yanıt "E" seçeneğidir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişiliğin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hırslı
Soru Açıklaması
5.

O¨rgütsel davranış Doğa bilimlerinin kullandığı bilimsel yöntemi kul­lanarak araştırmalar yapar ve olaylar arasındaki değişmez ilişkileri ortaya koyarak kanunlara ulaşmaya çabalar.

Yukarıdaki açıklama örgütsel davranışın hangi özelliğini vurgulamaktadır?