• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 9

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 9
1.
Aşağıdakilerden hangisi Cameron ve Quinn'e göre kültür gruplarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Birey kültürü.
Soru Açıklaması
Cameron ve Quinn'e göre dört kültür grubu vardır. Bunlar ilk dört şıkta bulunabilirler.
2.
Tutum, en geniş anlamda bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumu veya belirli bir biçimdeki vaziyet alışıdır. Bireysel tutumlarımız yaşam boyu geçirdiğimiz tecrübeler ve bireyin yetişme tarzı sonucu oluşurlar. Tıpkı kişilik konusunda olduğu gibi, anne ve babalar, arkadaşlar, içinde bulunduğumuz çeşitli gruplar, fikirlerine önem verdiğimiz, saygı duyduğumuz kimseler tutumların oluşumunda etkindirler. Tutumlar, insanın bir şey hakkında ne hissettiğini ifade eder.Bu açıklamaya göre aşağıda ki olaylardan hangisi bir insanın tutum oluşturmasına neden olmaz?
Doğru Cevap: "D" Sevilen takımın maçını izlemek.
Soru Açıklaması
3.

Bireylerin temel tutumları, kişilik özellikleri, algı, güdü ve dav­ranışları üzerinde çalışan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?