• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 7
1.
Bir şirket çalışanlarında engelli bireylere yönelik olan olumsuz tutumların değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla nasıl bir yol izlenebilir?
Doğru Cevap: "A" Örgüt içerisinde fikirlerine önem verilen bir kişi, engelli bireylerin toplum içerisindeki rolleri ve haklarına yönelik bir sunum yapabilir.
Soru Açıklaması
Bireysel tutumlarımız yaşam boyu geçirdiğimiz tecrübeler ve bireyin yetişme tarzı sonucu oluşurlar. Tıpkı kişilik konusunda olduğu gibi, anne ve babalar, arkadaşlar, içinde bulunduğumuz çeşitli gruplar, fikirlerine önem verdiğimiz, saygı duyduğumuz kimseler tutumların oluşumunda etkindirler.
2.

Aşağıdakilerden hangisi "dışsal kendilik kontrollü kişilerin inançları" arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" İnsanların yalnız kalmalarının nedeni arkadaş canlısı ve sosyal olmamalarıdır.
Soru Açıklaması

İnsanların yalnız kalmalarının nedeni arkadaş canlısı ve sosyal olmamalarıİçsel Kendilik Kontrolü Kişilerin İnançları arasında yer aldığı için doğru cevap: D şıkkıdır.

3.
İlgi odağı olmayı seven, hayalci ve kendisini oldukça beğenen bireylerin sahip olduğu kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Narsist
Soru Açıklaması
4.
İnsanları yenmek, belirli çıkarlar elde etmek için her yol mubahtır anlayışı hangi kişilik tipinde baskındır?
Doğru Cevap: "C" Makyavellenist
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi iş tatminini etkileyen örgütsel etkenlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" İşin niteliği
Soru Açıklaması
6.
Bireyin düşünceleri ile davranışları arasında uyumsuzluk oluşması aşağıdaki kaygı nedenlerinden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" İç çelişki
Soru Açıklaması
7.

Örgütlerde bazı bireylerin neden tüm toplantılara geç katılırken bazılarının erken orada olduğu veya bazı çalışanların diğerlerine göre iş yükünden neden daha fazla şikayet ettiği gibi konuları açıklamaya çalışırken hangi yaklaşımı tercih ederler?

Doğru Cevap: "D" Durumsallık yaklaşımı
Soru Açıklaması

Örgütsel davranış disiplini farklı durumların farklı yaklaşımları gerektirdiğini kabul eder. ÖD disiplini her durumda tek ve en iyi bir davranış modelinin olmadığını öne sürer. Örgütsel davranış bilimcileri örgüt içindeki insan davranışlarını açıklayabilecek tek ve en iyi bir yaklaşımın olmadığı konusunda hemfikirdiler. Onun yerine uygulayıcılar durumsallık yaklaşımını benimserler. Doğru yanıt D'dir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü belirleyen unsurlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Motivasyon
Soru Açıklaması
9.

Bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü ifade eden, duygu, düşünce ve davranışlardaki benzerlikleri ve ayrılıkları oluşturan birtakım özellikler bütünü nedir?

Doğru Cevap: "D" Kişilik
Soru Açıklaması

Kişilik, bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü ifade eder. Diğer bir değişle kişilik duygu, düşünce ve davranışlardaki benzerlikleri ve ayrılıkları oluşturan birtakım özellikler bütünüdür.

10.
Bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kişilik
Soru Açıklaması
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 7
11.

Örgüt üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılan değer, varsayım ve inançları niteleyen örgüt kültürü öncelikle aşağıda verilen disiplinlerden hanginin çalışma konusudur?

Doğru Cevap: "C" Antropoloji 
Soru Açıklaması

Antropoloji daha çok insan ve insan davranışlarının bütün olarak incelenmesi üzerinde durur ve temel ilgi alanı insanın yarattığı kültür konusudur. Örgütsel davranış açısından da ilgi alanı; kültür sistemleri, inançlar, gelenekler, grup ve toplum içindeki değer sistemleri, farklı kültürler arasındaki davranış biçimleri gibi konulardır. Doğru yanıt C'dir. 

12.

Çiftçilik ve Ormancılık mesleğine uygun kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "B" Gerçekçi tip
Soru Açıklaması

Gerçekçi Tip: Bu tip saldırgan özellikler gösterir, fiziki güç, kuvvet ve koordinasyonu gerektiren işlerde başarılıdır.

Meslek: Çiftçilik ve Ormancılık

Kişilik özelliği: Utangaç, tutarlı, uyumlu, pratik.

13.
Aşağıda verilenlerden hangisi Freud'un kişiliğin oluşumunu açıkladığı dönemlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Genital Dönem
Soru Açıklaması
11 yaş ve sonrasını içeren Genital dönem dışındaki evreler Erickson'a aittir.
14.

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların işteki tatminsizlerini ifade biçimlerinden değildir?

Doğru Cevap: "D" Öfke kontrolü
Soru Açıklaması

İş tatmininin incelenmesinde önemli saf­halardan biri de çalışanların tatminsizliklerini ifade şekilleridir. Bunlar;

  • Kaçış
  • Sesini Yükseltme
  • Bağlılık
  • Kayıtsızlık olarak sıralanır.

Doğru cevap D seçeneğidir.

15.
Örgüt kültürü tanımı aşağıdakilerden hangisini içerir?
Doğru Cevap: "B" Örgütün yapısı ve özellikleri
Soru Açıklaması
Örgüt kültürü tanım olarak örgütlerin yapı ve özelliklerini içerdiğinden dolayı doğru cevap B seçeneğidir.
16.

Bir örgütteki çok sayıda küçük birim veya bölümün kendilerine özgü ayrı ayrı kültürlerinin olması örgüt kültürünün hangi boyutuyla açıklanır?

Doğru Cevap: "D" Çokluk
Soru Açıklaması

Örgüt kültürünün “çokluk” boyutu örgütte alt kültürlerin varlığını vurgular. Alt kültürler sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik farklı tutumlar geliştirilme­sine neden olur. Örgüt içi güç savaşları özellikle yöneticiler örgüt kültürünü değiştirmeye kalktığında belirginleşir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi duyguların genel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İnsanlar duygularını farklı mimiklerle gösterirler.
Soru Açıklaması
18.

I- Çeşitlilik

II- Kimlik

III- Önem

IV- Otonomi

V- Geri Bildirim

İşin karakteristikleri kuramına göre hangi üçlü işin anlamlılığını belirlemektedir?

Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması

İş karakteristikleri kuramına göre, işin anlamlılığını çeşitlilik, kimlik ve önem belirlemektedir. Bu nedenle, doğru yanıt A'dır. 

19.

Finans, Muhasebe, Yönetim işleri hangi  Kişilik Özelliğine uygundur?

Doğru Cevap: "C" Uyumlu, etkili, pratik, hayalci olmayan, esnek olmayan kişiliğe
Soru Açıklaması

Uyumlu, etkili, pratik, hayalci olmayan, esnek olmayan kişiliğe sahip

20.
Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık duygusunun alt kategorisine giren bir duygudur?
Doğru Cevap: "A" Dargınlık
Soru Açıklaması
Dargınlık, kızgınlık duygusuna bağlı ikincil bir duygudur. Bu bağlamda bireyler kızgınlıklarından dolayı bir dargınlık yaşayabilmektedir. Hüsran, kayıtsızlık, utanç ve cefa ise üzüntü duygusunun alt kategorileridir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler