• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin bilgi rolü kapsamında incelenen bir özelliktir?
Doğru Cevap: "E" Diğer şirketlerden bilgi toplama
Soru Açıklaması
Bilgi rolünün içinde, diğer şirketlerden bilgi toplama, yeni dergileri ve yazılanları okuma, diğer şirketlerin yaptıklarını öğrenme gibi görevleri vardır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi duyguların özelliklerinden biri değildir?    
Doğru Cevap: "E" Duygular yaşantılar ve deneyimler sonucu oluşur.
Soru Açıklaması

Duygular yaşantılar ve deneyimler sonucu oluşur yanlış yanıttır . Bu bir tutumdur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Myers-Briggs tip göstergesinin tercihlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Bu modelde dört temel tercih bulunmaktadır ve her tercih için de iki seçenek söz konusudur. Bu tercihlerin kombinasyonu bireyin psikolojik anlamdaki tipini oluşturmaktadır. Uyumsal/eleştirel tercihi bu modelde yer almamaktadır.

4.
Sözel yeteneği kuvvetli, başkalarını kolay etkileyen, güç ve statüyü bu yolla kolay edinen girişken tipine uygun meslek alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hukuk
Soru Açıklaması
49. sayfa Tablo 2.3 Altı Kişiliğin Uyumlu Olarak Bulunduğu İş Ortamı.
5.
Davranışları tayin eden etmenin bilinçaltı güdüler olduğunu ortaya atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sigmund Freud
Soru Açıklaması
6.
A tipi örgüt özellikleri dikkate alındığında zayıf örgüt kültürü göstergelerine aşağıdakilerden hangisi neden olacağı düşünülebilir?
Doğru Cevap: "B" Katı bürokratik yapı çalışanların mutsuz olmasına ve çatışmalara neden olabilir.
Soru Açıklaması
A tipi örgüt özellikleri arasında; Kısa süreli istihdam, bireysel sorumluluk, bireysel karar verme, katı bürokratik yapı gibi unsurlar yer almaktadır. Katı bürokratik yapının olması zayıf örgüt kültürü göstergelerinden biri olan çalışanların mutsuz olmasına ve çatışmalara neden olabilir.
7.
"Öğle tatilinde bir an önce kafasına koyduğu restorana gidip yemek işini bitirmeyi" düşünme eğilimi olan kişilik tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yargısal tip
Soru Açıklaması
Yargısal tip, algısal kişiliğin tam tersi karar almayı seven, düzeni tercih eden, işleri önceden belirlediği sırada yapmayı tercih eden tiptir.
8.
"Kültürün temel değerlerinin eski çalışanlar tarafından ne ölçüde farkında olmadan veya fazla düşünmeden kabul edildiği ve uygun davranıldığı ile ilgili değerlerdir" Yukarıda verilen açıklama örgüt kültürünün hangi boyutuna aittir?
Doğru Cevap: "E" Örtüklük
Soru Açıklaması
Açıklama örgüt kültürünün örtüklük boyutuna aittir. Doğru cevap E seçeneğidir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş tatminsizliğine gösterdiği tepkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Merak
Soru Açıklaması
10.
"Yöneticiler belirgin aktivitelerin yerine getirilmesini şart koşarak bunların etkilerini problemin çözümü için görmek isterler" açıklamasının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eylem
Soru Açıklaması
Kitapta eylem açıklamasının karşılığı şu şekilde verilmiştir: Bu süreçte yöneticiler belirgin aktivitelerin yerine getirilmesini şart koşarak bunların etkilerini problemin çözümü için görmek isterler.
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 14
11.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Geçmiş performansı yenileme
Soru Açıklaması
12.
I. Bilinçli ve sorumlu tip II. Duygusal tutarlılık veya kararlılık III. Deneyime açık olma veya açıklık IV. Uyumluluk V. Dışa dönüklük VI. İçe dönüklük.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kişiliğin beş temel boyutları arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Yalnız VI.
Soru Açıklaması
içedönüklük
13.

I. Bilinçli ve sorumlu tip

II. Hayatta kalma güdüsü

III. Duygusal tutarlılık

IV. Kararlılık

V. Deneyime açık olma

VI. Uyumluluk

VII. Dışa dönüklük

Yukarıdakilerden hangileri “Kişiliğin Beş Temel Boyutu” arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" I, III, IV, V, VI, VII
Soru Açıklaması

“Kişiliğin Beş Temel Boyutu” ortaya çıkarılmıştır. Bunlar;

Bilinçli ve sorumlu tip

Duygusal tutarlılık veya kararlılık

Deneyime açık olma veya açıklık

Uyumluluk

Dışa dönüklük

14.
Kültür göstergelerinde katkıda bulunan ve liderlik yapan kişiler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" Kahramanlar
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi örgüt kültürünün gözle görünen boyutlarına örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "A" Düğünler
Soru Açıklaması
Doğru cevap "A" şıkkıdır. Çünkü örgüt kültürünün gözle görünen boyutu semboller, sloganlar, törenler, özel giysiler ve benzeri somut unsurları içerir.
16.

Aşağıdakilerden hangisi üzüntü duygusunun alt kategorilerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Duygudaş
Soru Açıklaması

Kızgınlık duygusunun alt kategorileri; nefret, kıskançlık, dargınlık, tahrik, öfke ve eziyet iken, üzüntü duygusunun alt kategorileri; hüsran, kayıtsızlık, utanç, cefa ve duygudaştır.  Doğru yanıt A’dır.

17.
Çalıştığı örgütteki aksaklıklar hakkında şikayet etmek yerine bu aksaklıkların giderilmesi konusunda etkin olarak görev ve sorumluluk alan bir çalışanın aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Proaktif
Soru Açıklaması
Bazı insanlar içinde bulundukları durumları geliştirmek veya daha iyi hâle getirmek amacıyla etkin bir şekilde inisiyatif alırlar. Bu insanlar proaktif kişilikli tiplerdir. Proaktif kişliler pasif bir şekilde durumlara tepki gösteren, fırsatlar›ı belirleyen, inisiyatif gösteren, eyleme geçen ve anlamlı bir değişim olana kadar azmederler. Bu tipler ortamda engeller veya kısıtlamalar olsa bile değişim yaratmak amacıyla mücadele verirler. Bu nedenle içinde yer aldıkları örgütlerde liderlik vas›flar› gösterir veya değişme ajanı gibi hareket ederler. Bu bağlamda doğru yanıt "C" seçeneğidir.
18.

Kaygı ve korku ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Korku kaygıdan daha şiddetlidir.
Soru Açıklaması
19.
Freud, insan insan kişiliğinin beş dönemden geçerek geliştiğini ileri sürer. Freud'un kişilik dönemleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru sıra ile verilmiştir. I Fallik DönemII Genital DönemIII Oral DönemIV Latens DönemV Anal Dönem
Doğru Cevap: "A" III - V - I - IV - II
Soru Açıklaması
Doğru sıralama; Oral Dönem (0-1) Anal Dönem (1-3) Fallik Dönem (3-6) Latens Dönem (6-11) Genital Dönemdir (11 yaş sonrası).
20.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek duygusal zekâya sahip olanların özelliğinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Tutum geliştirme
Soru Açıklaması

Tutum geliştirme yanlış yanıttır. Yüksek duygusal zekâya sahip olanların,   dört temel özelliği vardır. Tutumlar inançları, değerleri, normları, ideolojileri ve sosyal temsilleri kapsar. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok