• Örgütsel Davranış Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi zayıf örgüt kültürünün işlevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Yönetim, tüm kurumda geçerli bir anlayış geliştirme çabası göstermemektedir
Soru Açıklaması
Doğru cevap "C" şıkkıdır. çünkü diğer şıklarda yer alan ifadeler güçlü örgüt kültürünün işlevlerini nitelemektedir.
2.
Küresel çapta faaliyet gösteren bir yöneticinin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kozmopolit yapı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kişilik zamanla değişir.
Soru Açıklaması
4.
"Kazanmak uğruna her yol mubahtır" diyen bir kişi için hangi kişilik özelliğini gösterdiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Makyavellenizm
Soru Açıklaması
Çıkarlarını elde etmek için her yol mübahtır düsturunu benimsedikleri, kavramın ilgili başlığının altında verilmiştir
5.
Bireyin tutum nesnesi ile ilgili inançları, tutumun hangi öğesiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Bilişsel
Soru Açıklaması
6.

İnsan ve insan davranışlarının bütün olarak incelenmesi üzerinde duran ve temel ilgi alanı insanın yarattığı kültür olan; kültür sistemleri, inançlar, gelenekler, grup ve toplum içindeki değer sistemleri, farklı kültürler arasındaki davranış biçimleri gibi konuları kapsayan ve örgütsel davranış ile yakından ilişkili olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Antropoloji
Soru Açıklaması

Davranış, sosyal bilimler içinde üç temel disiplin çerçevesindeele alınmaktadır. Bunlar;• Psikoloji• Sosyoloji ve• Antropolojidir

Antropoloji; daha çok insan ve insan davranışlarının bütün olarak incelenmesi üzerinde durur ve temel ilgi alanı insanın yarattığı kültür konusudur. Örgütsel davranış açısından da ilgi alanı; kültür sistemleri, inançlar, gelenekler, grup ve toplum içindeki değer sistemleri, farklı kültürler arasındaki davranış biçimleri gibi konulardır.

Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.

7.
Bireyin kendi içinden kaynaklanan duygulara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Özbilinç duyguları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 21. yy. yöneticinin fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yürütme
Soru Açıklaması
20.yüzyılın başlarında Fransız Henry Fayol yöneticilerin beş temel fonksiyonu olduğunu söylemekteydi. Bunlar; planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve kontroldü. Bugün bunlar biraz daralarak 4’e inmiştir. Yani, 1. Planlama 2. Organize etme 3. Liderlik 4. Kontroldür
9.
Örgütteki bireylerin nasıl davranacağına rehberlik eden değerler bütünü olarak ifade edilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması
10.
Bireyin belirgin değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin tümünü ifade eden, duygu ve düşünce davranışlardaki benzerlik ve ayrılıkları oluşturan özellikler bütünü aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Kişilik
Soru Açıklaması
logo
Örgütsel Davranış
Ara Sınav - Deneme 11
11.
Aşağıdakilerden hangisi içsel kendilik kontrolü kişilerin inançlarından ,biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İnsanların yaşamlarında başına gelen kötü şeylerin nedeni büyük bir çoğunlukla kötü şanstır.
Soru Açıklaması

İçsel kendilik kontrolü kişilerin inançları:

İnsanların başına gelen talihsizliklerin nedeni çoğunlukla kendinden kaynaklanır.

İyi çalışan, sınavlara iyi hazırlanan birisi için, adaletsiz bir sınav veya kötü bir sınav yoktur

Başarılı olmak çok çalışmaya bağlıdır. Şansın çok az ya da hiç etkisi yoktur.

İnsanların yalnız kalmalarının nedeni arkadaş canlısı ve sosyal olmamalarıdır.

Ortalama bir vatandaş hükûmetlerin kararlarını etkileyebilir.

12.

Aşağıdakilerden  hangisi kişiliğin oluşumunda üç temel noktalarından biridir? 

Doğru Cevap: "A" Benzersizlik, Tutarlılık,  Değişmezlik veya durağanlıktır. 
Soru Açıklaması

Benzersizlik, Tutarlılık, Değişmezlik veya durağanlıktır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin dünyadaki örgüt ve insanları birbirine bağlayan özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Psikolojik
Soru Açıklaması

Küreselleşme en basit bir biçimde dünyadaki örgüt ve insanların birbirine kültürel, ekonomik politik, teknolojik ve çevresel açılardan bağlanmasıdır.

14.

I.  Uzun süre istihdam

II. Değişken kariyer yolları

III. Bireysel karar verme

IV. Yavaş değerlendirme ve terfi

V. Bölünmüş ilişkiler

Yukarıdakilerden hangileri Ouchi’nin Z Teorisi'ndeki Z tipi örgütlerin özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Z tipi örgütün özellikleri

  • Uzun süre istihdam
  • Yavaş değerlendirme ve terfi
  • Değişken kariyer yolları
  • Dengeli kontrol mekanizmaları
  • Katılımcı karar verme
  • Bireysel güvene dayalı sorumluluk
  • Bütüncül ilişkiler (yumuşak bürokratik yapı)

Dolayısıyla I, II ve IV numaralı maddelerde verilen bilgiler Z tipi örgütlerin özelliklerindendir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir.

15.
İnsan ve insan davranışlarını bir bütün olarak inceleyen ve temel ilgi alanı insanın yarattığı kültür olan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Antropoloji
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi yüksek duygusal zekaya sahip olanların özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Öfke kontrolü yeteneği
Soru Açıklaması

Yüksek duygusal zekâya sahip olanların, aşağıda detaylı olarak açıklanan dört temel özelliği vardır.

1. Bireyin kendi duygularını düzenleme yeteneği

2. Başkalarının duygularını izleme yeteneği

3. Motive etmek

4. Gelişmiş sosyal beceriler

Doğru cevap C seçeneğidir.

17.
Aşağıdakilerden hangisi duyguların özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Durağandır.
Soru Açıklaması
18.

İş ve kişilik uyumu düşünüldüğünde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

Doğru Cevap: "B" Uyum varsa bireyin işi bırakma eğilimi düşük olur.
Soru Açıklaması

Eğer iş ve kişilik uyumu var ise bireyin başarısı artacak, eğer iş ile kişilik arasında uyumsuzluk var ise o zaman bireyin başarısı azalacaktır. Eğer kişilik ile meslek arasında bir uyum varsa bu durumda bireyin tatmin düzeyi çok yüksek, işi bırakma eğilimi ise düşüktür.

19.

Yaşamın duygusal yönleriyle ilgili olan becerilerin bütünleşik bir kümesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

En ba­sit tanımıyla duyguların akılcı kullanımı olan duygusal zekâ, duygular arasındaki dengeyi kurabilmesini ve işletmeyi bu ilişkiden aldığı güçle daha da geliştirebil­ mesini sağlayan önemli bir araçtır. Başkalarının duygu­larını okumada ve anlamada iyi olanlar kendi duygularını düzenleyebilir ve bu şekilde çalışma yaşamında bir avantaj elde edebilirler. Duygusal zekâ yaşamın duygusal yönleriyle ilgili olan becerilerin bütünleşik bir kümesidir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi yaygın iş değerlerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Huzur
Soru Açıklaması

Yaygın İş Değerleri tablosu  yapılan çalışmalarda insanların çalışmayaşamlarında öne çıkardıkları birtakım değerlerin listesini onları birtakım kategorilere ayırarak vermektedir . Bu önemli unsurlar nelerdir? Ücret, terfi sistemi, danışmanlık, iş arkadaşları, işin kendisi, alturizm, statü, iş çevresi veya ortamı bu unsurlar arasındadır. Doğru cevap E seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler