• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.
I. Hastanın durumuna göre değişen tanı ve tekniklerinin kullanılmasıII. Bir hastalığın tanı ve tedavisi süresince farklı birimler arasında ilişkiler kurulmasıYukarıdaki bilgiler dikkate alındığında bu hastanede aşağıdaki teknolojilerden hangisi kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yoğun teknoloji
Soru Açıklaması
Yoğun teknoloji
2.

Eleştirel yönetim çalışmalarının ortaya çıkışını hızlandıran gelişmeler aşağıdakilerden hangisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Yöneticilerin önemsizliği
Soru Açıklaması

Yönetimde etkinlik, verimlilik, performans gibi kavramlar ön plana çıkmış, bunu sağlayacak olan yöneticilere özel bir önem verilmiştir.

3.

Örgütlerin yaşam sürelerini açıklamak için ortaya atılan iki temel yaklaşım aşağıdaki gibidir.

I- Örgütler çevresel değişimlere yönelik  faaliyette bulunurlar. 

II- Çevresel değişimler örgütleri seçer.

Aşağıdakilerden hangisi ikinci yaklaşıma örnek gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" Siyasi ve ekonomik kriz dönemlerinde yeni örgüt formları doğar. 
Soru Açıklaması

Uyum yaklaşımına alternatif bir yaklaşıma göre örgütler çevrelerindeki büyük çaplı değişimlere yapılarını hızla ve bu değişimlerle uyumlu şekilde değiştirerek tepki veremezler hatta vermek istemezler. Ayıklama yaklaşımı olarak adlandırılan bu yaklaşıma göre söz konusu nedenden ötürü çevrede büyük çaplı değişimler ortaya çıktığında mevcut örgütlerin büyük bir kısmı kapanır ve bunların yerine yeni çevresel koşullarla uyumlu yapısal özellikleri olan örgütler kurulur.

4.
Aşağıdakilerden hangisi ayıklama yaklaşımı özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Yerel çevresel koşullara uyumlu örgütlerin kurulması
Soru Açıklaması
Yerel çevresel koşullara uyumlu örgütlerin kurulması
5.

Nesnelerin veya olayların anlamlarının kendi özlerinde var olan bir özellik olmayıp onu yorumlayanlarca ortaya çıkartıldığını kabul eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yorumsamacılık
Soru Açıklaması

Nesnelerin veya olayların anlamlarının kendi özlerinde var olan bir özellik olmayıp onu yorumlayanlarca ortaya çıkartıldığını kabul eden yaklaşım Yorumsamacılıktır.

6.
Örgüt kuramının doğuşu ve gelişimi evrelerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Beşinci Evre
Soru Açıklaması
Örgüt kuramı alanının doğuşu ve gelişimi dört evrede incelenir.
7.

I. Her iş için bilimsel yöntem ve ilkeler belirlenmelidir.II. Çalışanların bilimsel yöntemlerle seçilmesi, eğitilmesi ve geliştirilmesi gereklidir.III. Çalışanların da bu yöntemleri benimsemesi sağlanmalıdır.IV. Yönetimle ilgili sorumluluklar çalışanlarla paylaşılmalı, çalışan ve yönetim arasında net bir iş ve sorumluluk bölümü ortadan kaldırılmalıdır.Bilimsel yönetim yaklaşımını geliştiren Taylor’a göre, bilimsel yönetimin gerekleri hangi temel ilkelerde toplanmıştır?

Doğru Cevap: "C" I,II ve III
Soru Açıklaması

Taylor, bilimsel yönetimin gereklerini dört temel ilkede toplamıştır; ona göre bu ilkeler, yöneticilerin görevi olarak tanımlanmalıdır. Her iş için bilimsel yöntem ve ilkeler belirlenmelidir. Çalışanların bilimsel yöntemlerle seçilmesi, eğitilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Çalışanların da bu yöntemleri benimsemesi sağlanmalıdır, Yönetimle ilgili sorumluluklar çalışanlar üzerinden alınarak yönetim sorumluluğu hâline getirilmeli, çalışan ve yönetim arasında net bir iş ve sorumluluk bölümü yapılmalıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR