• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.
Aşağıdakilerden hangisi koşul bağımlılık kuramına yakın bir kuramın önerisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Ürün değerini belirle.
Soru Açıklaması
2.
Örgütlerde vekiller bir işi alırken bazı becerileri ve yetenekleri olduğunu iddia ederler. Asillerin bu iddiaların doğruluğunu işi verirken veya iş yapılırken tam olarak ölçmesi her zaman mümkün olamamaktadır. Örneğin, işe alınan bir çalışan, bir yabancı dili iyi derecede bildiğini iddia edebilir, ancak vekilin dili ne kadar iyi kullandığının ölçülmesi konusunda sorunlar çıkabilir. Ayrıca vekil iddia ettiği gibi o yabancı dilde yeterli olmayabilir. Yukarıda örnek verilen bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Kötü seçim
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi eleştirel sosyal bilim yaklaşımcılarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Einsteın
Soru Açıklaması

Eleştirel sosyal bilim yaklaşımı, Karl Marx (1818-1883) ve Sigmund Freud’a (1856-1939) kadar uzanır ve Theodor Adorno (1903-1969), Erich Fromm (1900- 1980) ve Herbert Marcuse (1898-1979) tarafından ayrıntılandırılmıştır.

4.

Bir davranış örüntüsünün tekrarlanarak, insanlardan bağımsız kural benzeri bir statü kazanma süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kurumsallaşma
Soru Açıklaması

Bir davranış örüntüsünün tekrarlanarak, insanlardan bağımsız kural benzeri bir statü kazanma sürecine Kurumsallaşma denir.

5.
Eleştirel yönetim çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Yönetimden etkilenen sessiz çoğunluğa söz hakkı verir.
Soru Açıklaması
6.
Bir uygulama ya da davranış biçimi toplumda hiç sorgulanmıyorsa, sahip olduğu meşruiyet türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Bilişsel meşruiyet 
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi modernizmin örgütsel araştırmalarda öne çıkan özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Aydınlanma ideallerini paylaşmakta, ancak bu ideallere ulaşmak için izlenen yolun hatalı olduğunu iddia ederek bazı eleştiriler getirmektedir
Soru Açıklaması
Eleştirel yönetim çalışmaları Aydınlanma ideallerini paylaşmakta, ancak bu ideallere ulaşmak için izlenen yolun hatalı olduğunu iddia ederek bazı eleştiriler getirmektedir
8.

Kaynak bağımlılığı kuramında işletmelerin faaliyetlerini etkileyen, onların faaliyetlerinden etkilenen tüm kişi ve kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Aktörler
Soru Açıklaması

Kaynak bağımlılığı kuramında işletmelerin faaliyetlerini etkileyen, onların faaliyetlerinden etkilenen tüm kişi ve kuruluşlar aktörlerdir.

9.
Bilginin gözlem ve deney yoluyla elde edildiğini kabul eden yaklaşıma göre, doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimlerde de sadece gözlem ve deney yoluyla sınanabilen bilgi bilimseldir. Buna göre, sonuçların tekrar ettiği ve düzenlilik gösterdiği bilimsel araştırmaların bulguları evrensel yasalar hâlinde düzenlenebilmektedir. Bu yasalar zamana ya da mekâna bağlı değildir; evrensel olarak bütün zaman ve mekânlarda geçerlidirler ve uygulanabilirler. Yukarıda bahsedilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pozitivist yaklaşım
Soru Açıklaması
Pozitivizmde bilgi, gözlem ve deney yoluyla elde edilir; doğa bilimlerinde olduğu gibi sosyal bilimlerde de sadece gözlem ve deney yoluyla sınanabilen bilgi bilimseldir. Doğru cevap B seçeneğidir.
10.

Örgütün az sayıda potansiyel alışveriş partnerinin olması durumuna ne denmektedir?

Doğru Cevap: "C" Küçük sayılar sorunu
Soru Açıklaması

Örgütün az sayıda potansiyel alışveriş partnerinin olması durumuna küçük sayılar sorunu denmektedir.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
11.

Bir araştırmanın bağımlı değişkeninin örgüt-içi, örgütler-üstü veya örgütlerarası hangi bağlamda ele alınması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Analiz düzeyi
Soru Açıklaması

Bir araştırmanın bağımlı değişkeninin örgüt-içi, örgütler-üstü veya örgütlerarası hangi bağlamda ele alınması analiz düzeyidir.

12.

Ortaya çıkardığı ideoloji ile yaşam biçimini humanizm ve demokrasi üzerine kuran, egemenliği insanı özgürleştiren, kurtuluşu dinde değil bilimde arayan insan merkezli dünya görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Modernizm
Soru Açıklaması

Ortaya çıkardığı ideoloji ile yaşam biçimini hümanizm ve demokrasi üzerine kuran, egemenliği insanı özgürleştiren, kurtuluşu dinde değil, bilimde arayan insan merkezli dünya görüşüne Modernizm denir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi Friedland ve Alford tarafından belirtilen kurumsal mantıklar arasında yer almamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Şirket
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel toplulukları etkilemez?
Doğru Cevap: "A" Küçük taneli değişimler
Soru Açıklaması
15.
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eleştiri
Soru Açıklaması
Eleştiri
16.

Örgütün mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu işlemleri iç sözleşmeler yoluyla kendi bünyesinde gerçekleştirmek yerine dış sözleşmelerle piyasa mekanizmasına ihale etmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Pazar kontrolü
Soru Açıklaması

Örgütün mal ve hizmet üretimi için ihtiyaç duyduğu işlemleri iç sözleşmeler yoluyla kendi bünyesinde gerçekleştirmek yerine dış sözleşmelerle piyasa mekanizmasına ihale etmesi durumuna Pazar kontrolü denir.

17.
Örgütlenmenin bir tane en iyi yolu olmadığını savunan, örgütlenmenin en iyi yolunu örgütün ilişkili olduğu koşul-bağımlılık etmenlerine bağlayan örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Koşul-Bağımlılık Kuramı
Soru Açıklaması
18.

Mücevher tasarımı ve üretimi yapan bir işletmenin, sadece mücevher satışı gerçekleştiren ve kendi müşterileri arasında yer alan bir mağazalar zincirini satın alması hangi bütünleşmenin bir örneğidir?

Doğru Cevap: "E" İleriye doğru dikey bütünleşme
Soru Açıklaması

Mücevher üretimi yapan bir işletmenin mücevher satışı yapan bir işletmeyi satın alması ileriye doğru dikey bütünleşmedir.

19.
"Bir eylemin, kurumlara göre istenen, uygun ya da doğru olduğuna dair genel algı” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Meşruiyet
Soru Açıklaması
20.
Bir firma sahibiyle sözleşme imzalayan yönetici, başvuru sırasında düşük düzeyde olan ingilizce dilini mükemmel derecede bildiğini belirterek firmayı yanıltmıştır. Bunun yanında önceki iş deneyimlerine yönelik beyan ettiği bilgiler asılsızdır ve hakim olduğunu belirttiği bilgisayar programları konusunda da yetersizdir. Sahip olduğu bilgi birikimini beyan ettiği gibi kullanmayan bu yöneticinin aynı zamanda insan ilişkileri de mülakkatta belirttiği gibi güçlü değildir. Bu durumda, aşağıdakilerden hangisi metinde yer almazsa, metindeki vekalet sorununun yalnızca kötü seçimden kaynaklandığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Bilgi birikimini kullanmaması
Soru Açıklaması
İktisat kuramcılarına göre vekiller boş zaman ve rahatlığa çalışkanlıktan daha çok değer verdikleri için baştan anlaştıkları şekilde çalışmazlar, sorumluluk ve görevlerini yerine getirmezler. Ahlaki risk sorunu vekilin örgütün çıkarları için beklenen gayreti göstermemesi, yani vekilin kaytarması durumuna denir. Örneğin, vekil olarak çalışan kişi iş saatlerinde bilgisayar oyunu oynayarak vakit geçirmekte, ancak üst düzey yönetim bilgisayar başında çalışıyor görünen çalışanın tam olarak ne yaptığını izleyememektedir. Vekil ne kadar özerkse ve işini yapmak için ne kadar özel bilgiye ihtiyaç varsa ahlaki risk o kadar yüksektir. Kötü seçim sorunu ise vekilin tecrübe, bilgi ve yeteneklerini asile yanlış sunmasıdır. Buna göre, vekil işi alırken bazı becerileri ve yetenekleri olduğunu iddia eder. Asilin bunların doğruluğunu işi verirken veya iş yapılırken tam olarak ölçememesi kötü seçim sorununu doğurur. Örneğin, işe alınan bir çalışan bir yabancı dili iyi derecede bildiğini iddia edebilir; dili ne kadar iyi kullandığının ölçülmesi de zor olabilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler