• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.
Kaynak bağımlılığı kuramının temelini atan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Jeffrey Pfeffer
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ikilemlerden hangisi örgüt kuramlarının paradigma tartışmaları kapsamında ele alınmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Gerçekçilik-Nominalizm
Soru Açıklaması
Diğer seçeneklerdeki ikilemler Örgüt-Çevre tartışmalarına örnek teşkil etmektedir. Gerçekçilik ve nominalizim ikilemi Örgüt kuramının paradigma tartışmaları kapsamında ele alınan ontolojik yaklaşımlardandır.
3.

Kurumların toplum tarafından doğru davranış biçimi olarak görülmesine karşılık gelmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ahlaki boyut
Soru Açıklaması

Kurumların toplum tarafından doğru davranış biçimi olarak görülmesine karşılık gelmesine ahlaki boyut denir.

4.

Bir davranış örüntüsünün tekrarlanarak, insanlardan bağımsız kural benzeri bir statü kazanma süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kurumsallaşma
Soru Açıklaması

Bir davranış örüntüsünün tekrarlanarak, insanlardan bağımsız kural benzeri bir statü kazanma sürecine Kurumsallaşma denir.

5.
Yeni kurumsal kuram ile koşul-bağımlılık kuramında ortak olarak benimsenen düşünce nedir?
Doğru Cevap: "A" Çevreye uyum
Soru Açıklaması
6.

Yeni kurumsal kuram hangi yıllarda doğmuştur?

Doğru Cevap: "E" 1970’li yılların sonları ve 1980’lı yılların başlarında
Soru Açıklaması

Yeni kurumsal kuram 1970’li yılların sonları ve 1980’li yılların başlarında doğmuştur.

7.
Ayakkabı tasarımı ve üretimi yapan bir işletmenin, sadece ayakkabı satışı gerçekleştiren ve kendi müşterileri arasında yer alan bir mağazalar zincirini satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" ileriye doğru dikey bütünleşme
Soru Açıklaması
8.
İşlem maliyetleri kuramının temelini atan araştırmacı kimdir? 
Doğru Cevap: "C" Oliver Williamson
Soru Açıklaması
9.
Eleştirel teorinin ikinci döneminde etkin olan ve kuram ile uygulama arasındaki bağlantı sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Jürgen Habermas
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi örgüte faaliyeti için gerekli sermaye, hammadde, malzeme, enerji, insan kaynağı ve bilgiyi sağlayan tüm çevresel birimler, aynı zamanda işletmenin beslendiği yaşamsal kaynakları kontrol eden girdilerdir?
Doğru Cevap: "E" Kaynaklar
Soru Açıklaması
Örgüte faaliyeti için gerekli sermaye, hammadde, malzeme, enerji, insan kaynğı ve bilgiyi sağlayan tüm çevresel birimler, ayn› zamanda işletmenin beslendiği yaşamsal kaynakları kontrol eden girdiler kaynaklardır.
logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.

Örgütlerin, bağımlı oldukları kesimlerin istekleri doğrultusunda belirli uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan eşbiçimlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Zorlayıcı
Soru Açıklaması

Örgütlerin, bağımlı oldukları kesimlerin istekleri doğrultusunda belirli uygulamaları benimsemesi sonucunda oluşan zorlayıcı eşbiçimliliktir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi koşul bağımlılık kuramının varsayımları arasında yer almaz? 

Doğru Cevap: "D" Çevre bir koşul bağımlılık etmeni değildir. 
Soru Açıklaması

Çevre bir koşul-bağımlılık etmenidir. Belirsizliğin yoğun olduğu çevreler örgütlerden, istikrarlı çevrelere göre farklı taleplerde bulunur. Böyle bir durumda, çevresel taleplere hızlı bir şekilde cevap vermek önemli olacağından çevre ile ilişki hâlindeki birimlerin karar alabildikleri bir örgütsel yapı daha etkili olacaktır

13.
Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin bir felsefe olarak gelişmesine katkı sağlayan düşünürlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Habermas
Soru Açıklaması
Hatırlama
14.
Kesim genişliğine göre örgütler nasıl sınıflandırılır?
Doğru Cevap: "C" Özelci-Genelci
Soru Açıklaması
15.

Yeni kurumsal kuram aşağıdaki hangi bilim dalından faydalanmıştır?

Doğru Cevap: "A" Sosyoloji
Soru Açıklaması

Yeni kurumsal kuram büyük ölçüde sosyolojiden yararlanarak geliştirilmiştir.

16.
Miles ve Snow’un strateji odaklı çalışmalarına göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen örgütsel strateji türü ile karşılarında verilen yapısal özellik birbiri ile uyumlu değildir?
Doğru Cevap: "E" Arayışçı strateji – Yoğun bir işbölümü
Soru Açıklaması
Miles ve Snow, savunmacı strateji ile mekanik, arayışçı strateji ile organik örgüt yapısının uyum durumuna ulaşarak yüksek performans sağladığını vurgulamışlardır. Başarılı savunmacı örgütlerde, yoğun bir işbölümünün olduğu işlevsel yapılar, yüksek düzeyde merkezileşme ve net bir hiyerarşi ve başarılı arayışçı örgütlerde, düşük derecede biçimselleşme, yüksek düzeyde merkezilikten uzaklaşma ve basık bir hiyerarşi söz konusudur. Analizci strateji, işlevsel-ürün temelli matris örgüt yapısı ile uyum duruma gelerek yüksek performans sağlamaktadır. İşlevsel-ürün temelli matris yapısında hem mekanik hem de organik örgüt yapısından unsurlar bir aradadır. Bu nedenle doğru yanıt, E seçeneğidir.
17.
Örgütlerdeki bireylerin, sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendilerini kurtarmalarını anlatan eleştirel yönetim yaklaşımına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Özgürleşme
Soru Açıklaması
Özgürleşme kavramının tanımı verilmiştir.
18.

Aşağıdakilerin hangisi “örgüt topluluğunda yoğunlaşma nedeniyle çok büyük firmaların ölçek ekonomisinden yararlanmalarına elverişli olmadığı için ilgi duymadığı ve bu nedenle özelci örgütlerin çok büyük örgütlerin rekabetçi baskını hissetmeden kullanabileceği kaynakların bollaşmasına” verilen addır?

Doğru Cevap: "D" Kaynak Bölünmesi
Soru Açıklaması

Bu bollaşmaya kaynak bölünmesi denilmektedir.

19.

Mal ve hizmetlerin örgüt içindeki gruplar arasında veya örgütsel sınırlar arasındaki alışverişine ne denmektedir?

Doğru Cevap: "D" İşlem
Soru Açıklaması

Mal ve hizmetlerin örgüt içindeki gruplar arasında veya örgütsel sınırlar arasındaki alışverişine işlem denmektedir.

20.
Meşruiyet kavramının aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Hükmetmekle
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler