• Örgüt Kuramı Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.

Modernizmin dayandığı otorite aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Akılcılık
Soru Açıklaması

Modernizm akılcıdır. Akıl dışında bilimsel olarak denenmeyecek bir bilgi kaynağı veya otorite yoktur.

2.

Örgütlerin neden ve nasıl birbirine benzediğini araştıran kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yeni Kurumsal kuram
Soru Açıklaması

Örgütlerin neden ve nasıl birbirine benzediğini araştıran kuram Yeni kurumsal kuramdır.

3.

Kurumsal olarak desteklenen bir uygulamayı benimsermiş gibi yapma, kâğıt üzerinde benimseme ne demektir?

Doğru Cevap: "A" Ayrı tutma
Soru Açıklaması

Kurumsal olarak desteklenen bir uygulamayı benimsermiş gibi yapma, kâğıt üzerinde benimseme işlemine ayrı tutma denir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi eleştirel sosyal bilim yaklaşımının gelişimine katkıda bulunan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Auguste Comte
Soru Açıklaması
5.

İş tanımları ve işlevler arasında daha esnek sınırlara daha az biçimsel kurallara ve keskin olmayan bir hiyerarşiye sahip olan ve çalışanların karar alma yetkisinin daha fazla olduğu örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Organik Örgüt Yapısı
Soru Açıklaması

Organik örgüt yapısı, iş tanımları ve işlevler arasındaki sınırların daha esnek ve kuralların daha az biçimsel, çalışanların karar alma yetkileri daha fazla ve keskin olmayan bir hiyerarşinin olduğu bir yapıdır. Organik yapıda, neo-klasik yönetim akımında vurgulanan özellikler ön plandadır. Mekanik Örgüt Yapısı, yüksek düzeyde merkezîleşme ve uzmanlaşma, kesin olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşiye sahip örgüt yapısıdır. Diğer seçenekler ise örgüt yapısı değildir.

6.

Örgütün az sayıda potansiyel alışveriş partnerinin olması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Küçük sayılar sorunu
Soru Açıklaması

Örgütün az sayıda potansiyel alışveriş partnerinin olması durumuna küçük sayılar sorunu denir.

7.

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlerin gerekli kıldığı yapısal değişiklikleri gerçekleştiremeyeceklerini ve bu nedenle çevrede değişim meydana geldiğinde var olan örgütlerin önemli bir kısmının kapanacağını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ayıklama yaklaşımı
Soru Açıklaması

Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlerin gerekli kıldığı yapısal değişiklikleri gerçekleştiremeyeceklerini ve bu nedenle çevrede değişim meydana geldiğinde var olan örgütlerin önemli bir kısmının kapanacağını öne süren ayıklama yaklaşımıdır.

8.

Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Örgütsel ekoloji
Soru Açıklaması

Ayıklama yaklaşımına dayalı olarak geliştirilmiş ve örgüt kurulma ve kapanma oranlarını inceleyen örgüt kuramı örgütsel ekolojidir.

9.

Örgütlerin, belirsizlik karşısında kurumsallaşmış uygulamaları taklit etmeleri sonucunda oluşan eşbiçimlilik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Taklitçi
Soru Açıklaması

Örgütlerin, belirsizlik karşısında kurumsallaşmış uygulamaları taklit etmeleri sonucunda oluşan taklitçi eşbiçimliliktir.

10.

Güç geleneksel yaklaşıma gore aşağıdakilerden hangisini hissettirmez?

Doğru Cevap: "E" Saklı kalmış yapılar
Soru Açıklaması

Eleştirel yönetim çalışmaları gözlemlenebilen davranışlardan daha çok, gücün kullanımındaki saklı kalmış yapıları ortaya çıkarmaya çalışır.

logo
Örgüt Kuramı
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.
Mevcut kurumların bir örgütün varlığını açıklanabilir veya anlaşılabilir kılma derecesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgütsel Meşruiyet
Soru Açıklaması
12.
Eğitim ve meslek edinme sürecinde doğru olduğu öğrenilen uygulamaların benimsenmesi sonucunda gerçekleşen eşbiçimlilik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahlaki
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi organik örgüt yapısının özellikleri arasında yer almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Katılımlı karar alma
Soru Açıklaması
Organik örgüt yapısı, iş tanımları ve işlevler arasındaki sınırların daha esnek ve kuralların daha az biçimsel, çalışanların karar alma yetkileri daha fazla ve keskin olmayan bir hiyerarşinin olduğu bir yapıdır. Organik yapıda, neo-klasik yönetim akımında vurgulanan özellikler ön plandadır.
14.
Eleştirel yönetim yaklaşımının önemli kavramlarında biri olan "özgürleşme" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bireyin sosyal ve psikolojik sınırlamalardan kendisini kurtarmasıdır.
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki sanat eserlerinden hangisi postmodern yorumsamacılığın klasik örneklerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Picasso “Mavili Kadınlar”
Soru Açıklaması

Duchamp’ın Çeşme olarak bilinen eseri Postmodern yorumsamacılığın klasik örneklerinden biridir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşma olarak örneklendirilemez.
Doğru Cevap: "D" Ahlak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin örgütsel analize getirdiği farklı bakış açıları ve sağlayabileceği katkılardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Postmodernizmin insanlardan bağımsız bir gerçeğin peşinde koşması
Soru Açıklaması
Hatırlama
18.
Yeni Kurumsal Kuram aşağıdakilerden hangisidir?.
Doğru Cevap: "D" Örgütlerin neden ve nasıl birbirine benzediğini araştırır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi modernizm düşüncesine yönelik kapsamlı eleştirilerden oluşan yeni bir felsefi yaklaşımı ifaden yoruma verilen isimdir?
Doğru Cevap: "A" Felsefi Postmodernizm
Soru Açıklaması
Postmodernizm modernizmin düşlünsel temellerine yönelik eleşltirilerle kendini ifade eden yeni bir düşlünce biçimidir ve felsefi postmodernizm olarak tanımlanmaktadır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi post-modern dönemde ortaya çıkan yönetim tekniklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi yönetimi
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim, yeniden yapılanma, örnek edinme, personel güçlendirme, dış kaynaklardan yararlanma, stratejik iş birlikleri, temel yetkinliklere odaklanma, değişim mühendisliği, dengeli skor kartı tekniği, toplam kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, bilgi yönetimi, küçülme, takım çalışması, tam zamanında üretim, esnek üretim gibi yaklaşımlar post-modern dönemde ortaya çıkan yönetim tekniklerine örnek verilebilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok