• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
 Tam rekabet piyasasında başabaş noktasında aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Doğru Cevap: "B" Ortalama kâr sıfırdır
Soru Açıklaması

Başabaş noktası firmanın toplam maliyet ve toplam hasılat değerlerinin eşit olduğu noktadır. Başabaş noktası firmanın zararının sıfır olduğu ve üretime devam ederse kâra geçeceğini gösteren noktadır

2.
Etkin girdi bileşeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Aynı üretim miktarını sağlayan teknolojik olarak etkin olan girdi bileşenleri arasından en düşük üretim maliyetine sahip olan girdi bileşeni
Soru Açıklaması
3.
A ve B malı olmak üzere iki mal tüketen bir tüketicinin bütçe kısıtı, A malının 10TL ve B malının 25TL olması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "A" 10A + 25B ≤ I
Soru Açıklaması
4.

I. Uzun dönem arz eğrisi, sabit maliyetli piyasalarda yatay eksene paraleldir.

II. Uzun dönem arz eğrisi, artan maliyetli piyasalarda negatif eğime sahiptir.

III. Uzun dönem arz eğrisi, azalan maliyetli piyasalarda pozitif eğime sahiptir.

Tam rekabet piyasalarında uzun dönem piyasa arz eğrisi ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Uzun dönem arz eğrisi, sabit maliyetli piyasalarda yatay eksene paralel, artan maliyetli piyasalardapozitif ve azalan maliyetli piyasalarda ise negatif eğime sahip eğrilerden oluşur. Cevap A şıkkıdır.

5.

Firmanın eş maliyet doğruları ile eş ürün eğrileri arasında kalan teğet noktalarını birleştiren doğru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Uzun dönem genişleme yolu
Soru Açıklaması

Firmanın eş maliyet doğruları ile eş ürün eğrileri arasında kalan teğet noktalarını birleştiren doğruya uzun dönem genişleme yolu (LREP) adı verilir.

6.

Bir firmanın değişken girdi olarak sadece emek (L) kullandığını varsayalım. Emeğin ücretini w ve emeğin marjinal fiziki verimini MPPL ile gösterirsek, bu firmanın kısa dönem marjinal maliyeti (SRMC) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Doğru Cevap: "C" SRMC=(w/MPPL)
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, C şıkkıdır. Firmanın kısa dönem marjinal maliyeti (w/MPPL)’ye eşittir.

7.

Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektirmeyen fakat bir alternatiften vazgeçilmiş olunması nedeniyle ortaya çıkan maliyetlere ne denir? 

Doğru Cevap: "A" Örtük maliyet
Soru Açıklaması

Bir mal veya hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektirmeyen fakat bir alternatiften vazgeçilmiş olunması nedeniyle ortaya çıkan maliyetlere örtük maliyet denir. 

8.

Ölçeğe göre artan getiriye sahip bir firma için başlangıçta 100 birim çıktıya, 10 birim sermayeye ve 20 birim emeğe sahip olduğunu ve firmanın girdi bileşenlerini 5 yıl içerisinde iki katına çıkardığını varsayarsak, bu firma için çıktı düzeyi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" 250 birim
Soru Açıklaması

Ölçeğe göre artan getiriye sahip olan firmanın 5. yılın sonundaki çıktı miktarı 200 birimden fazla olması gerekmektedir. Bundan dolayı doğru cevap E’dir.

9.

Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlere eşit ise firmanın kâr durumu nasıldır?

Doğru Cevap: "B" Normal kar
Soru Açıklaması

Muhasebe kârı toplam örtük maliyetlere eşit ise ekonomik kâr sıfırdır ve bu durumda firma üretimde kullandığı kaynaklar ile söz konusu kaynakların en iyi alternatif üretim alanında kullanılması halinde elde edeceği gelire eşit bir gelir elde ediyor demektir. Ekonomik kârın sıfır olduğu durumda firma normal kâr elde etmektedir

10.

Aşağıdakilerden hangisi diğer şeyler eşit ya da sabit anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Ceteris Paribus
Soru Açıklaması

"Ceteris Paribus" diğer şeyler eşit ya da sabit anlamına gelmektedir.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.

Kısa dönemde firmanın kaç çeşit üretim maliyeti vardır?

Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması

Firmanın kısa dönemde; toplam maliyet (SRTC), toplam sabit maliyet (TFC), toplam değişken maliyet (SRVC), ve marjinal maliyet (SRMC) olmak üzere dört farklı maliyet vardır.

12.

Aşağıdaki eğrilerden hangisi üretim miktarı artıkça sürekli azalan bir seyir izler?

Doğru Cevap: "A" Ortalama sabit maliyet eğrisi
Soru Açıklaması

Kısa dönemde toplam sabit maliyetler üretim miktarı ile birlikte değişmeyip sabit kaldığından dolayı, TFC’nin çıktı miktarına oranlanmasından elde edilen ortalama sabit maliyetler (AFC) üretim miktarı arttıkça sürekli azalmaktadır. Bu durumAFC eğrisinin sürekli azalan bir eğri görünümüne sahip olmasına yol açar.

13.
Tam rekabet piyasalarında etkinlikten söz edilebilir mi?
Doğru Cevap: "E" En etkin piyasalardır ve ideali oluşturur.
Soru Açıklaması
14.

Tam rekabet piyasasında, firma malına ait talep eğrisi nasıldır?

Doğru Cevap: "D" Yatay eksene paraleldir
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında, firma malına ait talep eğrisi yatay eksene paraleldir.

15.

İktisat literatüründe sırt çizgileri olarak adlandırılan, eş ürün eğrilerine dikey teğetlerin değme noktalarının geometrik yeri olan OM eğrisi ile yatay teğetlerin değme noktalarının geometrik yeri olan ON eğrisi arasında kalan bölge nasıl ifade edilir?

Doğru Cevap: "B" Üretimin ekonomik bölgesi
Soru Açıklaması

Bölgede eş ürün eğrileri negatif eğimli olduğu için üretimin ekonomik bölgesidir. Doğru cevap B'dir.

16.
 • TFC/Q
 • SRVC/Q
 • SRTC/Q
 • ?SRTC/?Q
 • Yukarıdaki işlemlerin sonucun olarak elde edilen maliyetlerin sıralama ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi doğru verilmiştir?

  Doğru Cevap: "C" Ortalama sabit maliyet- ortalama değişken maliyet-ortalama maliyet-marjinal maliyet
  Soru Açıklaması

  TFC/Q=ortalama sabit maliyeti, SRVC/Q=ortalama değişken maliyeti, SRTC/Q=ortalama maliyeti, ?SRTC/?Q marjinal maliyeti göstermektedir. Dolayısıyla doğru cevap C’dir.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi toplumsal refahı ölçmenin yöntemlerinden biridir?

  Doğru Cevap: "D" W=CS+PS
  Soru Açıklaması

  Toplumun refahını (W) ölçmenin yollarından bir tanesi tüketici artığı (CS) ile üretici artığının (PS) toplanmasıdır. W = CS + PS Formülden de anlaşıldığı gibi üretici ve tüketici artığı, refah söz konusu olduğunda eşit bir öneme sahiptir. A ve B seçeneklerinde milli gelirin nasıl hesaplanacağı belirtirken C seçeneği tam rekabet piyasalarında denge koşulunu göstermektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

  18.
  Sosyal refahın eşit olarak dağıtılmasında en doğru seçenek aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile gerçekleştirilir?
  Doğru Cevap: "C" Ekonomi Pareto anlamında yeterli bir kaynak süreci yaratsa bile, refahın daha adil dağıtılabilmesi için regülasyonlar ya da devlet müdahalesi gereklidir
  Soru Açıklaması
  Ekonomi Pareto anlamında yeterli bir kaynak süreci yaratsa bile, refahın daha adil dağıtılabilmesi için regülasyonlar ya da devlet müdahalesi gereklidir.
  19.

  Üretim sürecinde firma hangi maçını gerçekleştirmek için teknolojik olarak etkin üretim tekniğini tercih eder?

  Doğru Cevap: "E" Kar maksimizasyonu
  Soru Açıklaması

  Firmanın üretim faaliyetlerinden amacı elde edilen karı en yüksek düzeye çıkarmaktır.

  20.
  Aşağıda verilen piyasa türlerinin içinde hangisinde fiyat kabullenici özelliği bulunmaktadır?
  Doğru Cevap: "C" Tam Rekabet
  Soru Açıklaması
  Tam Rekabet piyasası fiyat kabüllenicidir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler