• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 40

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 40
1.
Aşağıdaki piyasa türlerinde hangisinde toplum refahı makismum olur?
Doğru Cevap: "A" Tam rekabet piyasası
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki eğrilerden hangisi etkin üretim setinden hareketle elde edilir?
Doğru Cevap: "A" Üretim imkânları sınırı eğrisi
Soru Açıklaması
Etkin üretim setinden hareketle üretim imkânları sınırı eğrisine ulaşılır.
3.
Firmanın belli bir çıktı düzeyini, mümkün olan en düşük maliyet ile gerçekleştirmesi ne olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" Ekonomik Etkinlik
Soru Açıklaması
4.
Gelir arttığında malların talep edilen miktarı azalıyorsa bu tür mallara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Düşük mal
Soru Açıklaması
Gelir arttığında malların talep edilen miktarı artıyorsa bu tür mallar ekonomi de “Düşük mal” olarak adlandırılır.
5.
Yazdığı eserle modern ekonomi biliminin başlamasını sağlayan ekonomist aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" A. Smith
Soru Açıklaması

1776 yılında yazdığı "Ulusların Zenginliği" adlı eserle modern ekonomi biliminin başlamasını sağlayan ekonomist Adam Smith’ tir. D. Ricordo Su-Elmas paradoksunu çözmeye çalışan bir iktisatçıdır. A. Marshall ise "Ekonominin İlkeleri" isimli eseri yazmıştır. Y. F. Edgeworth ve V. Pareto ise ekonomik etkinlik ve refah konusunda çalışmış ekonomistlerdir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi yapay mal farklılaştırmasına örnek bir üründür?

Doğru Cevap: "A" Benzin
Soru Açıklaması

Sayılan ürünlerden sadece benzin yapay farklılaştırmaya örnek teşkil eder zira farklı istasyonlarda satılan aslında aynı üründür. Şirketler reklam ve promosyonla farklı ürün satıyormuş imajı oluşturmaktadır. Cevap A'dır.

7.
I. Kısıtlı optimizasyon II. Denge analizi III. Karşılaştırmalı durağan analiz Yukarıdakilerden hangisi mikroekonominin kullandığı analitik araçlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
8.
Tam rekabet firmasının kısa döenm arz eğrisi hangi noktada başlar?
Doğru Cevap: "A" AVC min
Soru Açıklaması
Tam rekabet firmasının kısa döenm arz eğrisi AVC nin min noktasında başlar
9.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının atomize özelliğini açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Alıcı ve satıcıların piyasadaki fiyatı kontrol etme gücünün olmamasını
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasının atomize olma özelliği; alıcı ve satıcıların sayısındakiçokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmamasını ifade eder.

10.

Demir firmasının 2016 yılı toplam hasılatı 5 896 000    TL, Açık maliyeti 2549 000 TL ve örtük maliyeti 846 000 TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Demir firmasının 2016 yılı Muhasebeci kârı Kaç TL dir?

Doğru Cevap: "B" 3347000
Soru Açıklaması

Muhasebeci kâr'ı = Toplam hasılat - Toplam maliyet (açık maliyetler) 

Muhasebeci kâr'ı= 5896000-2549000= 3347000 TL

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 40
11.
Ücret düzeyinde meydana gelen bir artış sonrasında rekabetçi bir firmanın daha az emek kullanmayı seçmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilintilidir?
Doğru Cevap: "A" Faktör ikamesi etkisi
Soru Açıklaması
Firmanın üretim miktarında artışa rağmen emek talebinin azalması iki biçimde açıklanabilir. Bunlarda ilki verimlilik ya da teknolojik değişim ya da faktörler arası ikame edilebilme durumudur.
12.
Aşağıdakilerden hangisi mikroekonominin konularından birisidir?
Doğru Cevap: "C" Tüketici davranışları
Soru Açıklaması

Mikro iktisat; birey, firma, endüstri gibi nispeten daha küçük ekonomik birimlerin iktisadi davranışlarını inceleyen bölümdür. Fiyat oluşumu, üretici-tüketici dengeleri, piyasalar, arz-talep gibi temel konular mikro iktisadın inceleme alanına giren konulardan bazılarıdır.

13.
Gelirdeki değişmelere bağlı olarak oluşan optimal noktaları birleştirdiğimizde elde edilen eğriye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gelir Tüketim Eğrisi
Soru Açıklaması
14.

Rekabetçi piyasada oluşan fiyatın denge fiyatının üstünde olması halinde  aşağıdaki gelişmelerden hangisinin olması beklenir?

Doğru Cevap: "A" Arz fazlası ortaya çıkar, satıcılar fiyatı düşürürler
Soru Açıklaması

Piyasada oluşan fiyatın denge fiyatının üstünde olması halinde, satıcılar satmak istedikleri miktarda malı satamamakta, yani bir arz fazlası oluşmakta ve fiyatı düşürmek zorunda kalmaktadırlar.

15.

"Ekonomik Maliyet = Toplam Açık Maliyetler + ???"

ifadesinde soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" Toplam Örtük Maliyetler
Soru Açıklaması

Ekonomik Maliyet = Toplam Açık Maliyetler + Toplam Örtük Maliyetler

16.

Bu oligopol modelinde,üretim düzeyi stratejik değişkendir. Önce lider firma piyasaya girmekte, diğer firma onun davranışlarını izlemekte ve kendi kararını vermektedir. Lider firma ise karşılıklı bağımlılığın olduğunu bilmektektedir. 

Yukarıda tanımlaması yapılan model hangi oligopol modelidir?

Doğru Cevap: "E" Stackelberg modeli
Soru Açıklaması

Heinrich Stackelberg tarafından geliştirilen bu oligopol modelinde diğer modellerdeki varsayımların geçerli olmasının yanı sıra, Cournot modelindeki gibi üretim düzeyi stratejik değişkendir. Ancak zamanlama yönünden Cournot modelinden ayrılmaktadır. Buna göre, önce firmalardan biri (lider firma) piyasaya girmekte, diğer firma (takipçi firma) onun davranışını izlemekte ve kendi kararını vermektedir. Takipçi firma Cournot modelindeki gibi, kendi üretim düzeyinin rakibinin üretim düzeyini etkilemediğini varsayarken (Cournot modelindeki firma davranışının aynısını göstermektedir), lider firma ise Cournot modelinin tersine karşılıklı ba- ğımlılığın olduğunu, yani firmanın kendi üretim düzeyinin rakibinin üretim düzeyini etkileyeceğini varsaymaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir.

17.
Ekonomide tüketiciler ve üreticilerin etkileşimini sağlayan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Piyasa 
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerin hangisinde firma ilave işçi aldığında karlı duruma düşecektir?
Doğru Cevap: "A" Marjinal ürün hasılatı, marjinal faktör maliyetini aşıyorsa
Soru Açıklaması
Marjinal ürün hasılatı, marjinal faktör maliyetini aşıyorsa, firma ilave işçi aldığında karlı duruma düşecektir.
19.
Üretim imkanları sınırı eğrisini elde etmek için aşağıdaki eğrilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Etkin üretim seti
Soru Açıklaması
20.

Üretim miktarı arttıkça maliyeti minimize eden, miktarı azalan girdiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Bayağı girdi
Soru Açıklaması

Bayağı girdi

Üretim miktarı arttıkça maliyeti minimize eden, miktarı azalan girdiye bayağı girdi denir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler