• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 33

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 33
1.

Tam rekabetçi firma aşağıdaki koşullardan hangisinde normalüstü kâr elde edebilir?

Doğru Cevap: "E" P>AC
Soru Açıklaması

TR = TC ve MC = MR eştliğinin sağlandığı üretim düzeyinde fiyatın AC’ye eşit olması durumunda firma için normal kar elde ediyordur ifadesi kullanılır

2.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasalardan söz edebilmek için bir piyasanın taşıması gereken özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Yakın ikamesi olmayan mal üretmesi
Soru Açıklaması
Tam rekabetçi piyasalardan söz edebilmek için bir piyasanın aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. Buna özellikler; •Piyasadaki Alıcı ve Satıcıların Sayısının Çokluğu •Üretilen Ürünlerin Homojen Olması •Piyasaya Giriş-Çıkış Engelinin Bulunmaması •Piyasa Hakkında Tam Bilgiye Sahip Olunması şeklinde sıralanabilir.
3.
 • Marjinal teknik ikame oranı değişmez
 • Marjinal teknik ikame oranı azalır
 • Marjinal teknik ikame oranı artar
 • Emeğin marjinal fiziki ürün artışı < sermayenin marjinal ürün artışı
 • Emeğin marjinal fiziki ürün artışı > sermayenin marjinal ürün artışı
 • Emeğin marjinal fiziki ürün artışı = sermayenin marjinal ürün artışı
 • Sermaye-tasarruflu teknolojik büyüme ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" III ve V
  Soru Açıklaması

  Sermaye-tasarruflu teknolojik büyümede marjinal teknik ikame oranı artar ve sermayenin fiziki ürünündeki artış emeğin fiziki ürünündeki artıştan daha azdır.

  4.

  Tam rekabetçi bir firmanın toplam maliyet fonksiyonu ise, piyasa fiyatı 60 iken firmanın kârı kaçtır?

  Doğru Cevap: "D" 2960
  Soru Açıklaması

  Çözüm: Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren firmaların fiyatları marjinal maliyete eşit olmalıdır (P=MC). Bu durumda ilk olarak toplam maliyet fonksiyonunun türevini alarak marjinal maliyet fonksiyonunu bulalım ve bunu fiyata eşitleyelim: 

  Firmanın kârını (?), toplam gelirden toplam maliyeti çıkararak hesaplıyoruz: 

  5.

  Kısmi denge kavramı aşağıdaki iktisatçılardan hangisinin adıyla anılmaktadır?

  Doğru Cevap: "B" Alfred Marshall
  Soru Açıklaması

  Kısmi denge kavramı, Alfred Marshall genel denge kavramı ise Leon Walras adı ile anılmaktadır.

  6.

  Emek arzı tam esnek olursa ekonomik rant ne olur?

  Doğru Cevap: "A" 0
  Soru Açıklaması

  Emek arzı tam esnek olursa ekonomik rant sıfır olur. Dolayısıyla ekonomik rant oluşabilmesi için arzın kısmen inelastik olması gerekir. 

  7.
  Ekonomi biliminde, kurtulmak için ödeme yapmaya hazır olduğumuz her şeye ne ad verilir? 
  Doğru Cevap: "C" Kötü mal 
  Soru Açıklaması
  8.
  Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir döneme ait oligopol piyasası modelidir?
  Doğru Cevap: "A" Hakim firma modeli
  Soru Açıklaması
  Geleneksel oligopol teorileri arasında Cournot Modeli, Bertrand Modeli, Stackelberg Modeli ve Edgeworth Modeli yer almaktadır. Hakim firma modeli ise anlaşmalı oligopol teorileri arasındadır.
  9.

  Tam rekabet piyasasında fiyatlar marjinal maliyetin üzerinde olduğunda aşağıdaki durumlardan hangisi/hangileri gerçekleşmektedir?

  1.Firmalar normalüstü kar elde ederler.

  2.Piyasaya yeni firmalar girebilmektedir.

  3.Piyasa arz eğrisi sola kayacaktır

  Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
  Soru Açıklaması

  Fiyatlar marjinal maliyetin üstünde olduğunda firmalar normalüstü kâr elde etmektedirler. Bu normalüstü kâr piyasaya yeni firmaların girmesine neden olacaktır. Piyasadaki firma sayısındaki artış piyasa arz eğrisini sağa kaydıracaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.

  10.
  Aşağıdaki piyasa türlerinden hangisi için faktör talep eğrisi çizilemez?
  Doğru Cevap: "A" Monopson
  Soru Açıklaması
  Monopson piyasasında faktör talep eğrisi çizilemez.
  logo
  Mikro İktisat
  Deneme Final Sınavları - Deneme 33
  11.

  Emeğin marjinal fiziki ürününe göre sermayenin marjinal fiziki ürününün daha fazla artmasına yol açan teknolojik gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" emek tasarruflu teknolojik gelişme
  Soru Açıklaması

  Üretim sürecinde kullanılan teknoloji sabit kalmayıp zaman içerisinde yoğun ARGE faaliyetleri sonucunda daha ileri aşamalara taşınmaktadır. Her bir sonraki teknoloji bir öncekine göre daha verimli üretim teknikleri ortaya koymaktadır. Firmaların aynı girdi bileşeni ile daha fazla çıktı elde etmelerine veya aynı çıktı düzeyini daha düşük bir girdi bileşeni ile elde etmelerine imkân tanıyan üretim sürecindeki değişikliklere teknolojik gelişme (ilerleme) denir. Teknolojik gelişmeler yansız (nötr) ve yanlı teknolojik gelişmeler olmak üzere iki gurupta incelenebilir.

  Emeğin marjinal fiziki ürününe göre sermayenin marjinal fiziki ürününün daha fazla artmasına yol açan teknolojik gelişmeye emek-tasarruflu (sermaye-kullanımlı) teknolojik gelişme denir.

  12.
  Edgeworth kutu, diyagramında eş ürün eğrilerinin birbirlerine teğet oldukları noktaların geometrik yeri, aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavram ile anılmaktadır.
  Doğru Cevap: "A" Etkin üretim seti
  Soru Açıklaması
  Üretimde Etkinlik ve Genel denge: Etkin Üretim Seti
  13.

  Ekonomide risk alan ekonomik aktöre ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Girişimci
  Soru Açıklaması

  Ekonomide risk alan üretim kaynağına girişimci denir. 

  14.

  alıcı ve satıcıların sayısındaki çokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmaması tam rekabet piyasasının hangi özelliğini gösterir? 

  Doğru Cevap: "C" Atomize olması
  Soru Açıklaması

  soru şıkkında verilen tam rekabet piyasası özelliği atomize olmasıdır. 

  15.
  Üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının artırılması sonucu elde edilen toplam ürün miktarına ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Toplam fiziki ürün
  Soru Açıklaması
  Üretim sürecinde kullanılan değişken girdi miktarının artırılması sonucu elde edilen toplam ürün miktarına toplam fiziki ürünü denir ve TPP ile gösterilmektedir.
  16.
  Aşağıdakilerden hangisi belirli bir kategorideki emek piyasasında ücretlerde meydana gelen yüzde değişmenin bu piyasadaki çalışan sayısını nasıl etkilediğini ölçmek için kullanılır?
  Doğru Cevap: "E" Ücret esnekliği
  Soru Açıklaması
  Belirli bir kategorideki emek piyasasında ücretlerde meydana gelen yüzde değişmenin bu piyasadaki çalışan sayısını nasıl etkilediğini ölçmek için ücret esnekliğine bakılır.
  17.
  Her bir çıktı düzeyi için maliyet minimizasyonunu sağlayan girdi bileşenlerinin içerdiği maliyetler toplamına ne ad verilir.
  Doğru Cevap: "E" Uzun dönem toplam maliyet
  Soru Açıklaması
  Her bir çıktı düzeyi için maliyet minimizasyonunu sağlayan girdi bileşenlerinin içerdiği maliyetler toplamına uzun dönem toplam maliyet denir.
  18.

  Eş ürün eğrilerinin orijine göre dış bükey olmaları durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   

  Doğru Cevap: "D" Üretimde kullanılan emek miktarı arttıkça marjinal teknik ikame oranı azalır
  Soru Açıklaması

  Girdiler arasında mükemmel ikamenin olduğu eş ürün eğrileri doğrusal üretim fonksiyonuna aittir ve esasında doğrusal üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrileri de doğru şeklini almaktadır. Ayrıca doğrusal fonksiyonlarda marjinal teknik ikame oranı sabittir. Dolayısıyla A ve B şıklarını eliyoruz. Girdiler arasında mükemmel tamamlayıcılığın söz konusu olduğu eş ürün eğrileri ise dik kenarlı görünüme sahip olan Leontief tipi üretim fonksiyonuna ait eş ürün eğrileridir ve bu eş ürün eğrilerinin ikame esnekliği 0’dır. Dolayısıyla C ve E şıklarını da eliyoruz. Konveks eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri; üretimde kullanılan emek miktarı arttıkça marjinal teknik ikame oranının azalmasıdır.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrisinin özelliklerinden birisi değildir?
  Doğru Cevap: "E" Eş ürün eğrilerinin pozitif eğimli olması
  Soru Açıklaması
  20.
  Eğer gelir etkisi ikame etkisinden büyükse geleneksel talep eğrisi nasıl çizilir?
  Doğru Cevap: "E" Pozitif eğimli
  Soru Açıklaması
  Gelir etkisi daha büyük olduğunda, toplam etki sonucu talep edilen x miktarı x3 başlangıç düzeyi olan x1 in sağında olması, yani düşük x malı için gelir etkisinin ikame etkisinden büyük olması, geleneksel talep eğrisinin pozitif eğimli olarak çizilmesine neden olur ve bu tür mallara Giffen malları denir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler