• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 28

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 28
1.

Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin, toplam fizikiüründe meydana getirdiği değişime ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Marjinal fiziki ürün
Soru Açıklaması

Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış  yönündeki değişimin toplam fizikiüründe meydana getirdiği değişime marjinal fiziki ürün denir ve MPP ile gösterilir

2.
Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerinin geometrik yeri aşağıdaki kavramlardan hangisi tarafından gösterilir?
Doğru Cevap: "C" Eş maliyet doğrusu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi negatif eğimli ve doğru biçimindeki bir farksızlık eğrisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Tam marjinal ikame olması
Soru Açıklaması
4.
 • Cournot Modeli
 • Bertrand Modeli
 • Edgeworth Modeli
 • Stackelberg Modeli
 • Chamberlin Modeli
 • Fellner Modeli
 • Yukarıda verilen oligopol teorilerinden hangileri modern oligopol teorilerindendir?

  Doğru Cevap: "E" V ve VI
  Soru Açıklaması

  Klasik oligopol teorileri, cournot, bertrand, edgeworth, stackelberg iken, modern oligopol teorileri chamberlin ve fellner modelleridir. Bundan dolayı doğru cevap E’dir.

  5.

  Ücret düşüklüğünden tek bir firma yararlandığı zaman ve ürünün fiyat değişmezse endüstri talep eğrisinin eğimi nasıl olacaktır?

  Doğru Cevap: "E" 1'den küçük
  Soru Açıklaması

  Ücret düşüklüğünden tek bir firma yararlanıyorsa ve ürünün fiyatı değişmiyorsa endüstri talep eğrisi daha yatık olacaktır. Endüstri talep eğrisi yatık olduğu zaman ise esnekliği 0 ile 1 arasında demektir.

  6.

  Kısa dönem üretimde, diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün azalarak artıyor ise bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

  Doğru Cevap: "C" Emeğe göre azalan marjinal getiri
  Soru Açıklaması

  Kısa dönem üretimde, diğer girdiler sabit iken emek miktarındaki her bir birim artış karşısında toplam fiziki ürün azalarak artıyor ise bu durumda emeğe göre azalan marjinal getiri (ya da verim) söz konusudur.

  7.

  Aşağıdakilerden hangisi söz konusu ise toplumsal refah maksimumdur?

  Doğru Cevap: "E" Marjinal sosyal fayda, marjinal sosyal maliyete eşitse
  Soru Açıklaması

  Tüketicinin fedakârlıkta bulunmayı istediği kaynak miktarı toplumun ek bir birim üretmek için tahsis ettiği üretim faktörünün değerine tam eşitse toplumsal refah maksimumdur.

  8.

  Firmanın talep edilen mallarının bir biriminin başına düşen gelir neyi ifade eder? 

  Doğru Cevap: "C" Ortalama hasılat
  Soru Açıklaması

  soruda verilen ifadeyi karşılayan yanıt, ortalama hasılat, c şıkkıdır. 

  9.

  Eğer üretimde kullanılan girdilerden birininmiktarını azaltıp diğerinin miktarını artırmadanaynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkündeğil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretimtekniği ------------ bir üretim tekniğidir.

  Doğru Cevap: "A" Teknolojik olarak etkin
  Soru Açıklaması

  Eğer üretimde kullanılan girdilerden birininmiktarını azaltıp diğerinin miktarını artırmadanaynı çıktı düzeyini gerçekleştirmek mümkündeğil ise bu üretim sürecinde kullanılan üretimtekniği Teknolojik olarak etkin bir üretim tekniğidir.

  10.

  Toplam faydanın maksimum olduğu noktada, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" Marjinal fayda sıfırdır
  Soru Açıklaması

  Toplam faydanın maksimum olduğu noktada Marjinal fayda sıfırdır.

  logo
  Mikro İktisat
  Deneme Final Sınavları - Deneme 28
  11.

  Ordinal fayda varsayımı altında, talep eğrisinin elde edilmesinde aşağıdakilerden hangisi esas alınmaktadır?

  Doğru Cevap: "C" Tüketici tercihleri
  Soru Açıklaması

  Tüketici tercihleri ordinal fayda yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.

  12.

  Aşağıdaki piyasa türlerinden hangisinde  piyasaya giriş çıkış serbesttir?

   

  Doğru Cevap: "B" Monopolcü Rekabet Piyasası
  Soru Açıklaması

  Monopolcü rekabet piyasasında alış verişe konu olan malların fazla karmaşık olmaması, üretim ölçeğinin fazla büyük olmaması ve bu malların üretimi için gerekli ilk tesis masraflarının yüksek olmaması piyasaya girişi oldukça kolaylaştırmaktadır

  13.
  Aşağıdaki seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi monopolcü gücün kaynakları arasında yer almaz?
  Doğru Cevap: "E" Piyasadaki fiyatı veri kabul etme
  Soru Açıklaması
  14.
  Aşağıdakilerden hangisi, farksızlık eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "C" Farksızlık eğrileri pozitif eğime sahiptir.
  Soru Açıklaması
  Farksızlık eğrileri birbirlerini kesmezler.Farksızlık eğrileri orjinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda verirler.Farksızlık eğrileri negatif eğime sahiptir.Farksızlık eğrileri birbirlerini kesmezler.
  15.

  Monopolcünün kısa dönem emek girdisi talep eğrisi hangi nedenle negatif eğimlidir?

  Doğru Cevap: "E" Firmanın marjinal hasılatının azalan olması
  Soru Açıklaması

  Monopolcünün kısa dönem emek girdisi talep eğrisi iki nedenle negatif eğimlidir. İlk neden emeğin marjinal ürününün azalan olması, ikincisi ise firmanın marjinal hasılatının azalan olmasıdır.

  16.

  Tam rekabet piyasalarında refahın maksimize edilmesinin sebebi nedir?

  Doğru Cevap: "B" Fiyatın marjinal maliyete eşit olması
  Soru Açıklaması

  Sebep fiyatın marjinal maliyete eşit olmasıdır. Fiyatın marjinal maliyete eşit olması durumunda, tüketicilerin üretimin son birimine verdikleri değer, üretilen son birimin maliyetine eşittir. Eğer tüketiciler üretilen son birime, marjinal maliyetinden daha fazla değer verirlerse üretim artırıldıkça refah da artacaktır.

  17.
  Portakal piyasasına ilişkin talep, (Qd = D(Pp,Pm,W,I) ve arz, Qs=D(Pp, Pc, Ct)) modelinde içsel değişkenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
  Doğru Cevap: "A" Q ve Pp
  Soru Açıklaması
  18.
  Monopolcünün farklı piyasalarda farklı fiyat talep etmesine ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "E" Üçüncü derece fiyat farklılaştırması
  Soru Açıklaması
  19.
  Her iki mala ilişkin üretm fonksiyonunun ölçeğe göre azalan getiriye sahip olması durumunda üretim imkanları sınırı eğrisi nasıl çizilir?
  Doğru Cevap: "A" İçbükey
  Soru Açıklaması
  Her iki mala ilişkin üretm fonksiyonunun ölçeğe göre azalan getiriye sahip olması durumunda üretim imkanları sınırı eğrisi orijine İçbükeydir.
  20.

  Ordinalist yaklaşım tarafından kullanılan farksızlık eğrileri ilk olarak hangi iktisatçı tarafından ortaya atılmıştır?

  Doğru Cevap: "A" Fransic Y. Edgeworth
  Soru Açıklaması

  Doğru cevap A seçeneğindeki yer almaktadır. 

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler