• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 26

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
1.

Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Uzun dönem
Soru Açıklaması

Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesini mümkün kılan dönem Uzun Dönemdir.

2.
Üretim etkinliğini analiz etmek için Edgeworth kutu diyagramı kullanılırken malın üretildiği üretimde kaç girdi kullanıldığı varsayılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" İki
Soru Açıklaması
Emek ve sermaye girdileri kullanılmaktadır.
3.

"Firmaların ve tüketicilerin ürünün fiyatı ve kalitesi hakkındahiçbir bedel ödemeden, istedikleri bilgiye, istedikleri zaman ulaşabilecekleri anlamına gelmektedir." ifadesi tam rekabet piyasasının hangi özelliğiyle ifade edilir?

Doğru Cevap: "A" Şeffaflık
Soru Açıklaması

fieffafl›k özelli¤i, firmalar›n ve tüketicilerin ürünün fiyat› ve kalitesi hakk›ndahiçbir bedel ödemeden, istedikleri bilgiye, istedikleri zaman ulaflabilecekleri anlam›na gelmektedir

4.

Başka malları üretmek için kullanılan mallara aşağıdakilerden hangi ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Sermaye malı
Soru Açıklaması

Bu tip mallara üretici malları ya da sermaye malları adı verilir.

5.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde A ve B gibi iki tüketici ile X ve Y gibi iki malın bulunduğu bir ekonomi için tüketiciler arasında denge koşulu doğru verilmiştir.
Doğru Cevap: "A" MRSAYX=MRSBYX=Px/PY
Soru Açıklaması

A ve B gibi iki tüketici ile X ve Y gibi iki malın bulunduğu bir ekonomide değişimde ya da tüketiciler arasında denge koşulunun sağlanabilmesi için tüm tüketiciler arasında marjinal ikame oranının (MRS) birbirine eşit, bunun da fiyat oranına eşit olması gerekir.

6.
Hatalı soru
Doğru Cevap: "D" x
Soru Açıklaması
7.
Monopolcünün her tüketiciye farklı fiyat uygulamasına, kaçıncı derece fiyat farklılaştırması denilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Birinci derece
Soru Açıklaması
8.

Bir firmanın fiyat farklılaştırması yapabilmesi için:

I-Monopol gücüne sahip olması,

II-Piyasayı bölümlere ayırabilmesi,

III-Bölümler arasında geçiş olmaması,

IV-Bölümler arasında arbitraj olanağı olması,

şartlarından hangilerinin bulunması gerekir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Bölümler arasında arbitraj olanağı olması halinde müşteriler malın ucuz olduğu piyasadan alıp pahalı olan piyasada satma olanağı elde ederler. Bu durumda firma fiyat farklılaştırmasını uygulayamaz. Doğru cevap D'dir.

9.

SRATC eğrisinin minimum olduğu çıktı düzeyine ne denir?

Doğru Cevap: "A" maksimum tesis kapasitesi
Soru Açıklaması

SRATC eğrisinin minimum olduğu çıktı düzeyine maksimum tesis kapasitesi denir

10.
Monopolcünün arzını kontrol ettiği malın ikamesinin olmaması halinde aşağıdaki piyasa türlerinden hangisi ile karşılaşılmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Saf Monopol
Soru Açıklaması
Monopolcünün arzını kontrol ettiği malın ikamesinin olmaması halinde tam (saf) monopol söz konusudur.
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
11.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde tam rekabet piyasasında bulunan firmanın normal kar ettiği söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Denge üretim düzeyinde fiyatın ortalama maliyete eşit olduğu noktada
Soru Açıklaması

TR = TC ve MC = MR eşitliğinin sağlandığı üretim düzeyinde fiyatın AC’ye eşit olması durumunda firma için normal kar elde ediyordur ifadesi kullanılır. A ve B seçenekleri tam rekabet piyasasında denge koşulunu ifade ederken C seçeneğinde firmanın piyasadan çekilip çekilmem kararı aldığı durumu ifade etmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir.

12.

y eksenindeki malın fiyatı düşerse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Doğru Cevap: "A" Bütçe doğrusu dikleşir
Soru Açıklaması

y eksenindeki malın fiyatı düşerse bütçe doğrusu dikleşir

13.

Tam rekabetçi sabit maliyetli piyasalarda uzun dönem arz eğrisi nasıldır?

Doğru Cevap: "D" Yatay eksene paraleldir
Soru Açıklaması

Tam rekabetçi sabit maliyetli piyasalarda uzun dönem arz eğrisi, başlangıç fiyat düzeyinde yatay eksene paraleldir.

14.
 • Eğrinin şekli U biçimindedir.
 • SRATC eğrisine göre daha erken minimum yapar.
 • Üretim arttıkça SRATC eğrisine daha fazla yakınlaşır.
 • Yukarıda özellikleri verilen eğri seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

   

  Doğru Cevap: "B" SRAVC eğrisi
  Soru Açıklaması

  SRVC’nin çıktı miktarına oranlanmasından elde edilen SRATC eğrisinin şekli ile SRTC’nin çıktı miktarına oranlanmasından elde edilen SRATC eğrisinin şekli U biçimindedir. SRATC eğrisi ile SRAVC eğrisi arasındaki dikey mesafe tarafından verilen AFC’nin üretim arttıkça azaldığını biliyoruz. Bu yüzden üretim arttıkça SRATC ve SRAVC eğrileri birbirine daha fazla yaklaşmaktadır. SRAVC eğrisi Q1 düzeyinde minimuma ulaşırken SRATC eğrisi Q2 üretim düzeyinde minimuma ulaşmaktadır. Bu yüzden SRAVC eğrisi SRATC eğrisine göre daha erken minimum yapar

  15.
  Tek bir piyasa dengesi incelenirken, diğer piyasalarda bir değişikliğin olmadığı varsayılıyorsa yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "C" Rekabetçi kısmi denge analizi
  Soru Açıklaması
  Kısmi Denge Analizi
  16.

  Üretimin ekonomik bölgesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "A" Her iki girdinin de marjinal fiziki ürünü pozitiftir.
  Soru Açıklaması

  Burada doğru cevap, A şıkkıdır. Üretimin ekonomik bölgesinde, her iki girdinin de marjinal fiziki ürünü pozitif ve eş-ürün eğrisinin eğimi negatiftir.

  17.

  Bir malın piyasada alım satıma konu olduğu fiyata ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "D" Değişim değeri
  Soru Açıklaması

  Bir malın piyasada alım satıma konu olduğu fiyata DEĞİŞİM DEĞERİ ad verilir?

  18.

  Ölçeğe göre sabit getiri durumunda LRTC’nin SRTC’ye teğet olduğu üretim düzeyi ile ilgili aşağıda verilen tespit ve bilgilerden hangisi doğrudur?

  Doğru Cevap: "C" SRATC minimumdadır
  Soru Açıklaması

  Ölçeğe göre sabit getiri olduğu durumda, uzun dönem toplam maliyet (LRTC) eğrisi orijinden başlayan bir doğru görünümündedir. Ölçeğe göre sabit getirinin olduğu durumda üretim faktörleri iki kat arttığında hem üretim miktarı hem de LRTC iki kat artmaktadır ve bundan dolayı da LRTC eğrisi üretim miktarı ile birlikte artan bir doğru şeklinde olmaktadır. LRTC’nin SRTC’ye teğet olduğu A noktasında LRTC ve SRTC birbirine eşittir. Bu teğetin gerçekleştiği Q1 üretim düzeyinde SRATC eğrisi minimum değerine ulaşır ve SRMC eğrisi SRATC eğrisini tam bu minimum noktasından keser. LRTC’nin doğru şeklinde olması, LRAC ve LRMC’nin birbirine eşit olmasına ve fiekil 4.14 (b)’de görüldüğü gibi LRAC ve LRMC doğrusunun eğimi sıfır miktar (Q) eksenine paralel bir doğru şeklinde olmasına yol açar. LRAC ve LRMC doğrusu SRATC eğrisine B noktasında teğettir. B noktasında SRATC, SRMC, LRAC ve LRMC birbirine eşittir ve bu noktada SRATC minimum yapar. Özetle ölçeğe göre sabit getiri durumunda LRTC’nin SRTC’ye teğet olduğu üretim düzeyinde SRATC minimum yapmaktadır.

  19.
  Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının piyasada üretilen ürünlerin şekil, renk, içerik açısından birbirinin aynı olmasını, bir başka deyişle ürünlerin tam ikameye sahip olma özelliklerinden birisidir?
  Doğru Cevap: "D" Homojenlik özelliği
  Soru Açıklaması
  Homojenlik özelliği, piyasada üretilen ürünlerin şekil, renk, içerik açısından birbirinin aynı olmasını, bir başka deyişle ürünlerin tam ikameye sahip olmalarını gerektirmektedir.
  20.

  Sadece kısa dönemde ortaya çıkan ve üretimde kullanılan miktarı değiştirilemeyen girdiye ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Sabit girdi
  Soru Açıklaması

  Sadece kısa dönemde ortaya çıkan ve üretimde kullanılan miktarı değiştirilemeyen girdiye Sabit Girdi adı verilir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler