• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 25

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
1.

Kısa dönemde firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Marjinal maliyet
Soru Açıklaması

Kısa dönemde firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyete marjinal maliyet denir. Marjinal maliyet aynı zamanda, ilave üretim sonucunda toplam maliyetteki değişim olarak da ifade edilebilir.

2.
Ekonomik modellerin basit hale gelmesini ve anlaşılır olmasını sağlayan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmektedir? 
Doğru Cevap: "A" Varsayım
Soru Açıklaması
3.
 • P>AC
 • MR=MC
 • P<AVC
 • MR>AC
 • Tam rekabetçi bir firma yukarıdaki durumlardan hangilerinde üretim yapabilir?

  Doğru Cevap: "C" I,II,IV
  Soru Açıklaması

  Tam rekabetçi bir firma I,II ve IV. Durumlarda üretimini devam ettirebilirken III. durumda üretim yapamaz ve kapanma kararı alır.

  4.
  Toplumda en kötü durumda olanların yararına olan politikaların adalete uygun olduğunu ileri süren aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Rawls
  Soru Açıklaması
  5.
  Monopol piyasasındaki firmanın talep eğrisi negatif eğimlidir? Bu durumda piyasa talep eğrisini dikkate alarak monopolcü fiyatı ve miktarı nasıl belirler?
  Doğru Cevap: "A" Monopolcü istediği gibi ya fiyatı ya da miktarı belirleyebilir
  Soru Açıklaması
  Monopolcü istediği gibi ya fiyatı ya da miktarı belirleyebilir. Ancak aynı anda her ikisinide belileyemez.
  6.

  Toplam fiziki ürün maksimum iken marjinal fiziki ürün aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Sıfırdır
  Soru Açıklaması

  Toplam fiziki ürün maksimum iken marjinal fiziki ürün sıfırdır, yani yatay ekseni kesmektedir. 

  7.
  Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında firma kısa dönemde kapanıp kapanmama kararını vermesine neden olur?
  Doğru Cevap: "E" Ortalama değişken maliyet
  Soru Açıklaması
  Firma kapanıp kapanmama kararını ortalama değişken maliyetlerine (AVC) bakarak verir.
  8.

  Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasaların özelliklerinden değildir?

  Doğru Cevap: "E" Heterojen firma özelliği
  Soru Açıklaması

  Burada doğru cevap, E şıkkıdır. Tam rekabet piyasasının özellikleri; atomize olma, homojenlik, mobilite ve şeffaflık’tır.

  9.

  Doğru Cevap: "E" X malı fiyatının azalması
  Soru Açıklaması

  X malı fiyatının azalması sonucu bütçe doğru şekildeki gibi yer değiştirir.

  10.
  Tüm piyasasının emek arz eğrisi ile karşı karşıya olan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Monopsoncu piyasa
  Soru Açıklaması
  Monopsoncu piyasa tüm piyasasının emek arz eğrisi ile karşı karşıyadır.
  logo
  Mikro İktisat
  Deneme Final Sınavları - Deneme 25
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasalarda kısa dönem firma arz eğrisini vermektedir?

  Doğru Cevap: "E" AVC’nin minimum olduğu noktadan başlayan MC eğrisi
  Soru Açıklaması

  Tam Rekabetçi piyasalarda kısa dönem firma arz eğrisi, ortalama değişken maliyetin minimum olduğu noktadan başlayan marjinal maliyet eğrisidir. Bundan dolayı doğru cevap E’dir.

  12.
  "Bir politika uygulamasından zarar görenler, bu politikanın uygulanmaması için, önerdikleri parasal ödemelerle kazançlıçıkanları ikna edemiyorlarsa bu durum bir sosyal iyileşmedir." ifadesi aşağıdaki teoremlerden hangisine aittir?
  Doğru Cevap: "B" Hicks teoremi
  Soru Açıklaması
  Hicks kriterine göre, bir politika uygulamasından zarar görenler, bu politikanın uygulanmaması için, önerdikleri parasal ödemelerle kazançlı çıkanları ikna edemiyorlarsa bu durum bir sosyal iyileşmedir.
  13.
                                                                             P=AC durumunda, firma için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  Doğru Cevap: "D" Başabaş noktasındadır
  Soru Açıklaması

  P=AC durumunda, firma için başabaş noktasıdır. Bu noktada ne kar ne de zarar vardır.

  14.

  Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinde kısa dönemde miktarı değiştirilebilen üretim faktörlerinden biridir?

  Doğru Cevap: "E" Vasıfsız iş gücü
  Soru Açıklaması

  Kısa dönem, üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinden sadece bir tanesinin miktarının değiştirilmesini ve diğerlerinin sabit miktarlarda kullanılmasınımümkün kılan dönemdir. Mühendis, Yönetici, mimar gibi vasıflı iş gücünün bulunup istihdam edilmesi zaman almaktadır, dolayısıyla kısa sürede bunların miktarının değiştirilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde yeni bir fabrika binasının kurulması veya makinelerin sipariş edilip montajının gerçekleştirilmesi de zaman almaktadır. Buna karşılık vasıfsız iş gücünün hemen bulunup istihdam edilmesi mümkündür. Bu nedenle doğru şık vasıfsız iş gücü yani e şıkkıdır.

  15.
  Bütçe doğrusunun denklemi hangi durumda eşitlik halini alır?
  Doğru Cevap: "B" Tüketici ödünç ya da borç almamışsa
  Soru Açıklaması
  Ödünç ya da borç alma durumlarında bütçe doğrusu eşitlik biçiminde yazılmaktadır.
  16.
  Firma kârını maksimize edecek üretim düzeyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tanımlanır?
  Doğru Cevap: "A" Firma dengesi üretim düzeyi
  Soru Açıklaması
  Toplam hasılatından toplam maliyet çıkarılarak bulanabilen firma kârını maksimize eden üretim düzeyine, firma dengesi üretim düzeyi denilir.
  17.
  İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelirlerine ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "E" Rant
  Soru Açıklaması
  18.

  Tercih yapma zorunluluğunun arında yatan iktisadi kavram aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "B" Kaynakların kıtlığı
  Soru Açıklaması

  Kaynak kıtlığı iktisadi birimlerin tercih yapmasına neden olur.

  19.
  Fayda ölçüm birimi olarak klasik iktisatçılar aşağıdaki terimlerden hangisini kullanmışlardır?
  Doğru Cevap: "B" Util
  Soru Açıklaması
  Fayda birimi olarak klasik iktisatçılar “util” terimini kullanmışlardır.
  20.

  Aşağıdaki piyasalardan hangisinde firma talep eğrisi hem ortalama hasılat ve hem de marjinal hasılat eğrisidir?

  Doğru Cevap: "C" Tam rekabet
  Soru Açıklaması

  Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın malına olan talep eğrisi yatay eksene paralel bir doğru şeklinde olmasından dolayı firmanın talep eğrisi aynı zamanda ortalama ve marjinal hasılat eğrisidir.

  Toplam hasılat:

  TR = P × Q

  Ortalama hasılat, firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen hasılatını ifade etmektedir. Tam rekabet piyasasında firma malını sürekli aynı fiyata sattığına göre ortalama hasılatının da değişmemesi ve satış fiyatına eşit olması gerekir.

  AR = TR / Q

  TR = P x Q

  AR = P x Q / Q

  Pay kısmında P ve Q çarpım şeklinde olduğundan pay ve paydadaki Q’lar birbirini götürecek ve geriye,

  AR = P

  kalacaktır. Firmaların sattığı son birim maldan elde ettiği hasılaya marjinal hasılat denir. Tam rekabet piyasasında firma fiyatını değiştiremediğinden sattığı son birim maldan yine o malın sabit olduğu fiyatı kadar hasılat elde edecektir. Bir başka deyişle marjinal hasılat fiyata eşit olacaktır.

  MR = ∆TR / ∆Q

  MR = (Q2 x P) - (Q1 x P) / Q2 - Q1

  MR = P(Q2 - Q1) / (Q2 - Q1)

  Pay çarpımdan oluştuğu için pay ve payda da yer alan (Q2 - Q1) ler birbirini götürecek ve geriye P kalacaktır.

  MR = P

  Yukarıdaki eşitliği de veri alarak firmanın talep eğrisinin aynı zamanda piyasa fiyatını, ortalama hasılatı ve marjinal hasılatı da temsil ettiğini söyleyebiliriz.

  AR = MR = P = d

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok