• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 23

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
1.
Tek bir piyasa dengesi incelenirken, diğer piyasalarda bir değişikliğin olmadığı varsayılıyorsa yapılan analiz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rekabetçi kısmi denge analizi
Soru Açıklaması
2.

Firma hangi üretim noktasında üretim yaparsa kara geçer?

Doğru Cevap: "C" TR>TC
Soru Açıklaması

Firma toplam hasılatın toplam maliyetten büyük olduğu noktada üretim yaparsa kara geçer.

TR>TC firma kara geçer.

TR<TC firma zarar eder.

TR=TC başa baş noktasıdır. Bu noktada firma kar yada zarar etmez. 

3.
Aşağıdaki piyasa türlerinin hangisinde fiyat kabullenici olma özelliği vardır?
Doğru Cevap: "E" Tam Rekabet
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yeni firmaların piyasaya girişlerini engelleyerek monopolün  varlığına yol açan faktörler arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Çok sayıda üretici ve tüketicinin bulunması 
Soru Açıklaması
5.

 Firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen gelire ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ortalama hasılat
Soru Açıklaması

Ortalama hasılat, firmanın talep edilen mallarının bir birimi başına düşen gelirini ifade etmektedir.

6.

Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Marjinal hasılat ortalama hasılata eşittir
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasında marjinal hasılat ortalama hasılata eşittir

7.
Monopolcünün talep eğrisi ile piyasa talep eğrisi aynı olduğuna göre, monopolcünün üreteceği maldan bir birim daha fazla satabilmesi için fiyatı ne yapması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "A" Düşürmesi
Soru Açıklaması
Monopolcünün talep eğrisi ile piyasa talep eğrisi aynı olduğuna göre, monopolcünün üreteceği maldan bir birim daha fazla satabilmesi için fiyatı düşürmesi gerekmektedir.
8.

Denge fiyatının altındaki alan düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Talep fazlası - Fiyat artmaya başlar
Soru Açıklaması

Denge fiyatının altındaki alan düşünüldüğünde talep fazlası oluşur. Bu durumda fiyatlar artmaya başlar.

9.

Tam rekabet piyasasının ------- olma özelliği; alıcı ve satıcıların sayısındaki çokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmamasıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Atomize
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasasının atomize olma özelliği; alıcı ve satıcıların sayısındaki çokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmamasıdır.

10.
Firmanın maksimum kâra ulaşabilmesi için ne gereklidir?
Doğru Cevap: "A" MR = MC
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
11.
Toplam Talep  (AD) eğrisinin negatif eğime sahip olmasının kaç farklı nedeni vardır?
Doğru Cevap: "C" Üç
Soru Açıklaması
12.
Farksızlık eğrisinin eğimi ne zaman bütçe kısıtı eğimine eşit olur?
Doğru Cevap: "A" Bireyin faydasının maksimize olduğu noktada
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Scitovsky Kriterinin özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Paranın marjinal faydasının herkes için aynı olmadığı varsayılmaktadır.
Soru Açıklaması
14.

Tam rekabet piyasasında toplam hasılatın toplam maliyetlere eşit olduğu noktaya ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Başabaş noktası
Soru Açıklaması

Q1 üretim düzeyinde TR ile TC eğrileri A noktasında kesişir. Bu noktaya başabaş noktası denir. Çünkü hem toplam hasılat hem de toplam maliyet (TR hem de TC) bu noktada birbirine eşittir. Bunun anlamı firmanın ne kâr ne de zarar ettiğidir. Aynı şey Q3 üretim düzeyinde B noktasında da gerçekleşmektedir. Bu nokta da başabaş noktası olarak adlandırılır. Doğru cevap C seçeneğidir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının alıcı ve satıcıların sayısındaki çokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmaması özelliğidir?
Doğru Cevap: "C" Atomize olma
Soru Açıklaması
Tam rekabet piyasasının atomize olma özelliği; alıcı ve satıcıların sayısındaki çokluk nedeniyle, her iki tarafın da piyasa fiyatını kontrol etme ve belirleme güçlerinin olmamasıdır.
16.

Emeğin marjinal fiziki ürününe göre sermayenin marjinal fiziki ürününün daha fazla artmasına yol açan teknolojik gelişmeye ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Emek tasarruflu teknolojik gelişme
Soru Açıklaması

Emeğin marjinal fiziki ürününe göre sermayenin marjinal fiziki ürününün daha fazla artmasına yol açan teknolojik gelişmeye Emek tasarruflu teknolojik gelişme adı verilmektedir.

17.

Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerinigösteren doğruya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Eşmaliyet doğrusu
Soru Açıklaması

Söz konusu doğru aynı maliyetle kullanılabilecek girdi bileşenlerini gösterdiğinden eşmaliyet doğrusu olarak adlandırılır.

18.

Bir şeyi tercih ettiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerine ne denir? 

Doğru Cevap: "D" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Bir şeyi tercih ettiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerine Fırsat maliyeti denir. 

19.

Endüstriye giriş ve çıkışların kolay olduğu, benzer fakat farklılaştırılmış mallar üreten çok sayıda firmanın faaliyet gösterdiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Monopolcü rekabet
Soru Açıklaması

Tanımı yapılan monopolcü rekabet piyasasıdır. Tam rekabette homojen ürün, monopson piyasasında tek alıcı, oligopolde ise az sayıda firma bulunur. Doğal tekel ise bir monopol türü olup yine tek firma bulunur. Doğru cevap bu nedenle B'dir.

20.

Refah ekonomisi kapsamında, piyasaların iyi işlediği ve kaynak dağılımında etkinliğin sağlandığı bir ekonomide devletin temel işlevi ne olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Piyasaların en iyi biçimde işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemeleri yapmaktır.
Soru Açıklaması

Piyasaların iyi işlediği ve kaynak dağıtımında etkinliğe neden olduğu durumlarda, devletin ekonomide nasıl bir rol oynaması gerektiği konusu; en çok tartışılan konuların başında gelir. Bu durumda devletin rolü çok sınırlı bir kapsamda tanımlanmaktadır. Buna göre, devletin temel işlevi, piyasaların en iyi biçimde işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemeleri yapmaktır. Bu anlamda devlet, gerekli yasal düzenlemeleri yapmalı ve adalet sistemini en iyi biçimde çalıştırmalıdır. Bunlar dışında devletin yapacağı eylemler ‘gereksiz’ olarak algılanmaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler