• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.

Firmanın karını maksimum kıldığı üretim düzeyine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" denge üretim düzeyi
Soru Açıklaması

Firmaların en önemli amaçlarından birisi kâr maksimizasyonudur. Bir firmanın kârı çıktı miktarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Toplam hasılatından toplam maliyetini çıkararak bulabileceğimiz firma kârını maksimize eden üretim düzeyine, firma dengesi üretim düzeyi de denilir. Çünkü bu üretim düzeyine erişen firma mecbur olmadıkça üretimini ne artırmak ne de azaltmak ister. Kısa dönem firma dengesi, toplam hasılat ile kısa dönem toplam maliyet ya da marjinal hasılat ile kısa dönem marjinal maliyet arasındaki ilişki incelenerek açıklanabilir.

2.
Mikro ekonomide belirsizlik altında karar alma sürecini tanımlayan teorik yaklaşım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Oyun teorisi 
Soru Açıklaması
3.

Ekonomide kıt olmayan mallara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Serbest mal
Soru Açıklaması

Ekonomide kıt olmayan mallara serbest mal adı verilir.

4.

Monopol piyasasında kaç tür fiyat farklılaştırması bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Monopol piyasasında, birinci, ikinci ve üçüncü dereceden fiyat farklılaştırması bulunduğundan doğru cevap C’dir.

5.

Toplam hasılatından toplam maliyetini ç›kararak bulabileceğimiz firma kârını maksimize eden üretim düzeyine ne denir?

Doğru Cevap: "E" Firma dengesi üretim düzeyi
Soru Açıklaması

Toplam hasılatından toplam maliyetini çıkararak bulabileceğimiz firma kârını maksimize eden üretim düzeyine, firma dengesi üretim düzeyi de denilir. Çünkü bu üretim düzeyine erişen firma mecbur olmadıkça üretimini ne artırmak ne de azaltmak ister.

6.
Tüketiciler ile üreticilerin etkileşimini sağlayarak alıcıların satıcılarla ticaret yapmasına olanak sağlayan mekanizmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Piyasa
Soru Açıklaması
7.

Azalan maliyetli piyasalarda uzun dönem araz eğrisinin şekliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Negatif eğimlidir
Soru Açıklaması

Üretim miktarı arttıkça firmanın maliyet eğrileri aşağı doğru kaymaktadır. Yeni denge noktaları birleştirildiğinde piyasadaki azalan maliyetli firmalar için negatif eğimli uzun dönem arz eğrisi elde edilir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Eş ürün eğrileri pozitif eğimlidir.
Soru Açıklaması
Eş ürün eğrilerine ilişkin bazı özellikler şunlardır: • Orijinden uzaklaştıkça her bir sonraki eş ürün eğrisi bir öncekine göre daha yüksek bir üretim düzeyini temsil etmektedir. • Eş ürün eğrileri negatif eğimlidir. • Eş ürün eğrileri birbirlerini kesmezler. • Orijine göre dışbükeydirler (konvekstirler). • Eş ürün eğrisi üzerindeki her bir nokta aynı üretim düzeyini gösterir.
9.

Aşağıdakilerden hangisi rasyonel davranış değildir?

Doğru Cevap: "E" Hiçbiri
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, E şıkkıdır. Çünkü diğer seçeneklerin hepsi o seçimi yapan birey için rasyonel davranıştır. Örneğin derse gitmeyip, sinemaya giden bireyin bu seçimi yapmasındaki neden bu seçimin ona daha fazla fayda sağlayacağı gerçeğidir. Bir başkası için bunun tam tersi olabilir. Çünkü rasyonellik, insanların ulaşabildikleri mevcut bilgiler ışığında kendilerine en fazla tatmini sağlayacak tercihi yapmalarıdır. 

10.
I. Fayda, ölçülebilirdir ancak karşılaştırılamaz.II. Fayda, tüketicinin tatmin düzeyiyle ilgilidir.III. Bir mal veya hizmetin tüketiminden alınan fayda kişiler arasında değişiklik göstermez.Kardinalist yaklaşıma göre fayda ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
I. Fayda, ölçülebilirdir ve karşılaştırılabilir. II. Fayda, tüketicinin tatmin düzeyiyle ilgilidir. III. Bir mal veya hizmetin tüketiminden alınan fayda kişiler arasında farklılık göstermektedir.
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.

Firmanın girdi için ödemek istediği fiyat ile bu faktörün kullanılması için ödenmesi gereken minimum harcama arasındaki fark ne olarak adlandırılır?

Doğru Cevap: "B" Ekonomik rant
Soru Açıklaması

Faktör piyasası içinde ekonomik rant; firmanın girdi için ödemek istediği fiyat ile bu faktörün kullanılması için ödenmesi gereken minimum harcama arasındaki farktır.

12.

Tam rekabet piyasalarında refahın maksimum olma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" P = MC
Soru Açıklaması

Tam rekabet piyasalarında refahın maksimize edilmesinin sebebi, tam rekabet dengesinde fiyatın marjinal  maliyete eşit olmasıdır. Bu noktada arz ve talep birbirine eşittir. Bundan dolayı doğru cevap C’dir.

13.

I-Artan maliyetli piyasalarda uzun dönemli arz eğrisi pozitif eğimlidir

II-Azalan maliyetli piyasalarda uzun dönemli arz eğrisi negatif eğimlidir

III-Sabit maliyetli piyasalarda uzun dönemli arz eğrisi dikey eksene paraleldir

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Maliyetlerin artan olması halinde uzun dönemli piyasa arz eğrisi pozitif eğimli, maliyetlerin azalan olması halinde negatif eğimli ve maliyetlerin sabit olması halinde ise yatay eksene paraleldir. Doğru cevap B'dir.

14.
 • Piyasada tek satıcı vardır.
 • Piyasada yakın ikamesi olmayan mal üretilir.
 • Piyasada giriş engelleri bulunur.
 • Yukarıda verilen ifadelerden hangileri monopol piyasası için geçerlidir?

   

  Doğru Cevap: "E" I, II ve III
  Soru Açıklaması

  Tek bir satıcının varlığı ve ikamesi olmayan mal üretilmesi monopol piyasasının tipik özellikleridir. Aynı zamanda monopol piyasasında monopolün varlığına yol açan bir takım giriş engelleri bulunmaktadır. Dolayısıyla yukarıda verilen ifadelerin tümü monopol piyasasının özellikleri arasında gösterilebilir.

  15.
  Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece fiyat farklılaştırmasıdır?
  Doğru Cevap: "A" 3 al 2 öde kampanyası
  Soru Açıklaması
  16.
  Firmaların aynı girdi bileşeni ile daha fazla çıktı elde etmelerine veya aynı çıktı düzeyini daha düşük bir girdi bileşeni ile elde etmelerine olanak tanıyan üretim sürecindeki değişikliklere ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Teknolojik gelişme
  Soru Açıklaması
  17.

  Tam rekabet piyasasında uzun dönemde hiçbir firmanın aşırı kâr elde edememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   

  Doğru Cevap: "C" Piyasaya girişlerin serbest olması
  Soru Açıklaması

  Uzun dönemde tam rekabet piyasasında hiçbir firmanın aşırı kâr elde edememesinin nedeni piyasaya girişlerin serbest olmasıdır.

  18.

  Belirli koşullar altında her rekabetçi denge Pareto optimaldir ve dağılımda etkinlik sağlanmıştır. Bu duruma refah ekonomisinde ne ad verilir?

   

  Doğru Cevap: "D" Birinci teorem
  Soru Açıklaması

  Belirli koşullar altında her rekabetçi denge Pareto optimaldir ve dağılımda etkinlik sağlanmıştır. Bu durum refah ekonomisinde birinci teorem olarak bilinir

  19.

  Aşağıdakilerden hangisi modern oligopol teorileri arasında yer alır?

   

  Doğru Cevap: "C" Chamberlin modeli
  Soru Açıklaması

  Chamberlin modeli modern oligopol teorileri arasında yer alır. Diğer seçeneklerde verilen modeler ise geleneksel (klasik) oligopol türleridir.

  20.

  I. Genel denge anlaşma eğrisi üzerinde bulunurII. Anlaşma eğrisi üzerindeki noktanın belirleyicisi tüketicilerin zevk ve tercihleridirIII. Farksızlık eğrileri birbirine teğettir

  Edgeworth kutu diyagramında pareto optimumu durumunda yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "D" I ve III
  Soru Açıklaması

   Modelde değişimin genel dengesi anlaşma eğrisi üzerinde bulunacaktır. Bu eğriüzerinde hangi noktanın olacağı ise başlangıçta sahip olunan mal miktarına ve fiyat oranlarına bağlıdır. Eğer başlangıç dağılımı anlaşma eğrisi üzerinde değilse iki tüketici sahip oldukları mal miktarlarını değiştirerek anlaşma eğrisi üzerinde bir noktaya gelirler. Bu noktada tüketicilere ait farksızlık eğrileri birbirine teğettir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  BENZER YAZILAR
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler
  • Kategori yok