• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.

Aşağıda monopol piyasası için verilen ifadelerden hangisi hatalıdır?

 

Doğru Cevap: "D" Firmanın marjinal hasılatı ortalama hasılatına eşittir.
Soru Açıklaması

Monopolcü, negatif eğimli bir piyasa talep eğrisiyle karşı karşıya olduğundan bir birim daha fazla üretip satabilmesi için fiyatı düşürmek zorundadır. Dolayısıyla firmanın marjinal hasılatı daima ortalama hasılattan yani fiyattan düşüktür. Dolayısıyla D seçeneğinde verilen ‘Firmanın marjinal hasılatı ortalama hasılatına eşittir.’ ifadesi monopol piyasası için hatalı bir ifadedir

2.

İktisatçılar kaynakları kaç ana başlık altında inçeler?

Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması

4

3.
Faktör ikame etkisinin negatif yönlü işlemesi uzun dönemde aşağıdakilerden hangisinin negatif eğimli oluşunu açıklar?
Doğru Cevap: "A" Emek girdisi talep eğrisi
Soru Açıklaması
4.

Bir firmanın muhasebe maliyeti 1000 lira, örtük maliyetlerinin toplamı ise 1500 lira ise firmanın ekonomik maliyeti kaç liradır?

Doğru Cevap: "D" 2500 lira
Soru Açıklaması

Ekonomik Maliyet = Toplam Açık Maliyetler + Toplam Örtük Maliyetler formulünden

1000+1500=2500 

Doğru cevap D seçeneğidir.

5.
Farksızlık eğrisinin her hangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Toplam fayda oranı 
Soru Açıklaması
6.
Firmaların pozitif kar durumunda piyasaya girmeleri, negatif kar durumunda piyasadan çıkmaları aşamasında herhangi bir engelin bulunmaması, tam rekabet piyasasının hangi özelliği ile açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Mobilite özelliği
Soru Açıklaması
7.
Rekabetçi denge araştırılırken, rekabetçi fiyatların kaç önemli işlevinden söz edilir?
Doğru Cevap: "B" İki
Soru Açıklaması
Rekabetçi fiyatların iki önemli işlevi vardır. Birincisi, tüm mallar için arz ve talep eşitliğini sağlar, bu durumda ne arz ne de talep fazlas› oluşur. İkincisi hem tüketiciler hem de üreticiler tarafından parametre olarak kullanılan bu fiyatların oranı, piyasadaki değişim oranını gösterir. Bu durumda, tüketicinin farksızlık eğrisi ile üretim imkânları eğrisinin teğet olduğu noktadan geçen doğrunun eğimi X ve Y arasındaki zımni fiyat oranını belirlemektedir. Bu fiyat oranı hem marjinal dönüşüm oranına, hem de tüketicinin marjinal ikame oranına eşittir.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Monopol piyasasının özelliğini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Giriş engellerinin olması.
Soru Açıklaması
9.

Tüketicilerden birinin refahını azaltmadan bir başkasının refahının arttırılamayacağı duruma ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "B" Pareto optimalite
Soru Açıklaması

Pareto optimalite sağlandığında bir kişinin refahını azaltmadan bir diğerini daha iyi konuma getirmek mümkün değildir.

10.
Rekabetçi piyasada marjinal hasılatın (MR) ürünün piyasa fiyatına eşit olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Talep eğrisinin tam esnek olması
Soru Açıklaması
Rekabetçi piyasada marjinal hasılatın (MR) ürünün piyasa fiyatına eşit olmasının nedeni talep eğrisinin tam esnek olmasıdır.
logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi piyasanın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Stabilite Özelliği
Soru Açıklaması
Tam rekabetçi piyasalardan söz edebilmek için bir piyasanın aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir. • Piyasadaki Alıcı ve Satıcıların Sayısının Çokluğu (Atomize Olma Özelliği) • Üretilen Ürünlerin Homojen Olması (Homojenlik Özelliği) • Piyasaya Giriş-Çıkış Engelinin Bulunmaması (Mobilite Özelliği) • Piyasa Hakkında Tam Bilgiye Sahip Olunması (Şeffalık Özelliği)
12.
Belirli şartlarda, mallardan birisinin belirli bir miktarı ile birlikte diğer maldan üretilebilecek maksimum miktarı gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Üretim imkânları sınırı eğrisi
Soru Açıklaması
13.

Q = f (L, K, D, T)

Yukarıdaki üretim fonksiyonunda T aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "A"  Teknoloji girdisi
Soru Açıklaması

Q = f (L, K, D, T)

Bu üretim fonksiyonunda: Q üretim düzeyini, L emek girdisini, K sermaye girdisini, D doğal kaynak girdisini ve T teknoloji girdisini temsil etmektedir.

14.

Tek değişken girdinin olduğu bir durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

Doğru Cevap: "B" Ortalama fiziki ürün sıfır olduğunda toplam fiziki ürün maksimumdur.
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, B şıkkıdır. Ortalama fiziki ürün sıfır olduğunda toplam fiziki ürün maksimum olmaz. Marjinal fiziki ürün sıfır olduğunda toplam fiziki ürün maksimum olur.

15.
Aşağıdakilerden hangisi bir monopson olabilir?
Doğru Cevap: "C" Bir köydeki tarım işletmesi
Soru Açıklaması
Bir köydeki tarım işletmesi monopsondur.
16.

Üretim 20 birimden 21 birime çıkartıldığında uzun dönem toplam maliyet 150’den 200’e çıkıyorsa bu durumda uzun dönem marjinal maliyet aşağıdakilerden hangisi olur?

Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması

Üretimi bir birim arttırmanın uzun dönem toplam maliyette meydan getirdiği artışa uzun dönem marjinal maliyet (LRMC) denir. LRMC şöyle gösterilir:

LRMC = (?LRTC / ?Q)

Örneğin üretim 20 birimden 21 birime çıkartıldığında uzun dönem toplam maliyet 150’den 200’ye çıkıyorsa bu durumda uzun dönem marjinal maliyet

?LRTC / ?Q = (200 - 150) / (21 - 20) = 50’dir.

17.

Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" AVC’nin minimum noktasından başlayan MC eğrisidir
Soru Açıklaması

Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi, AVC’nin minimum noktasından başlayan MC eğrisidir.

18.
Aynı veya farklı üretim dalında faaliyet gösteren firmaların hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirerek birleşmeleri ne olarak adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tröst
Soru Açıklaması
Aynı veya farklı üretim dalında faaliyet gösteren firmaların hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını yitirerek birleşmelerine tröst denir.
19.
Aşağıdakilerden hangisinde bütçe kısıtı altında tüketicinin optimal seçiminin gerçekleştiği söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Farksızlık eğrisi ile bütçe doğrusunun teğet olduğu noktada gerçekleşir.
Soru Açıklaması
Optimal seçimin gerçekleşmesi için bütçe doğrusu ile farksızlık eğrilerinin birbirine teğet olduğu nokta göz önünde bulundurulur.
20.
Firma kapanıp kapanmama kararını verirken aşağıdaki maliyet türlerinden hangisini referans alır?
Doğru Cevap: "B" AVC
Soru Açıklaması

Firma kapanıp kapanmama kararını ortalama değişken maliyetlerine (AVC) bakarak verir. Eğer firmanın ürettiği ürünler için piyasada gerçekleşen fiyat, firmanın değişken maliyetlerini dahi karşılayamıyorsa firmanın çekilmesi gerekmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler