• Mikro İktisat Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.

Tam rekabetçi bir firmanın karını maksimum yaptığı nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Marjinal gelir marjinal maliyete eşittir
Soru Açıklaması

Tam rekabetçi bir firma marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu noktada karını maksimum yapar.

2.

Firmanın 1 birim daha fazla üretmesi için katlanmak zorunda olduğu ek maliyete ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "E" Marjinal maliyet
Soru Açıklaması

Firmanın 1 birim daha fazla üretmesi için katlanmak zorunda olduğu ek maliyete marjinal maliyet denir.

3.

Derse girmenin fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Bir yerde çalışarak para kazanmak
Soru Açıklaması

Bir yerde çalışarak para kazanmak

4.

Tam rekabetçi bir piyasada kısa dönemde, firma kapanıp kapanmama kararını aşağıdakilerden hangisine göre verir?

Doğru Cevap: "E" Ortalama değişken maliyet
Soru Açıklaması

Tam rekabetçi bir piyasada kısa dönemde, firma kapanıp kapanmama kararını AVC'ye (ortalama değişken maliyete) göre verir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın kar maksimizasyonu şartıdır?

Doğru Cevap: "C" Marjinal maliyet = Marjinal hasılat
Soru Açıklaması

Kar maksimizasyonu şartı marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olmasıdır.

6.

Üretim miktarında meydana gelen bir birimlik değişme karşısında toplam hasılattaki değişmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Marjinal hasılat
Soru Açıklaması

Marjinal hasılat, üretim miktarında meydana gelen bir birimlik değişme karşısında toplam hasılattaki değişmeyi göstermektedir. Bundan dolayı doğru cevap B’dir.

7.

"Farksızlık eğrisinin üzerindeki tüm noktalarda .............."

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

Doğru Cevap: "A" toplam fayda seviyesi aynıdır
Soru Açıklaması

Farksızlık eğrisinin üzerindeki tüm noktalarda toplam fayda aynıdır. 

8.

Marjinal fayda "0" (sıfır) iken toplam fayda için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

Doğru Cevap: "A" Maksimumdur
Soru Açıklaması

Marjinal fayda "0" (sıfır) iken toplam fayda maksimumdur. Bu seviyeden daha fazla tüketilirse marjinal fayda negatif hale gelir.

9.

Tam rekabet piyasasında uzun dönem piyasa dengesi hangi fiyat düzeyinde kurulur?

Doğru Cevap: "A" P=Ac minimum 
Soru Açıklaması

Bu fiyat, piyasada var olan firmaların piyasadan ayrılmasına neden olmayacak kadar büyük ancak potansiyel firmaların piyasaya girmesi için bir teşvik yaratmayacak kadar düşüktür. Böylece hem firma hem de piyasa dengesi sağlanmış olur

10.

Bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini aşağıdakilerin hangisi ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

FIRSAT MALİYETİ: Bir şeyi seçtiğimizde vazgeçtiğimiz alternatiflerin değerini ifade etmektedir.

logo
Mikro İktisat
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
Aşağıdakilerden hangisi insanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelirdir?
Doğru Cevap: "A" Rant
Soru Açıklaması
İnsanların topraklar›n› kullanarak elde ettikleri gelire rant,
12.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin faydasının maksimize olduğu noktayı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Farksızlık eğrisinin eğiminin (-MRS), bütçe kısıtı eğimine (-w) eşit olması
Soru Açıklaması
Farksızlık eğrisinin eğiminin (-MRS), bütçe kısıtı eğimine (-w) eşit olması
13.
Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinde kullanılan kaynaklardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Hisse Senedi
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi "genel denge" analizini geliştirmiştir?

Doğru Cevap: "A" Leon Walras
Soru Açıklaması

"Genel Denge" analizini geliştiren iktisatçı Leon Walras'tır. Ekonomiyi birbirine bağlayan çok sayıda eşitlikle açıklama metodu genel denge analizinde ilişkilerin anlaşılması temelini oluşturur. Walras, tek bir piyasadaki değişimin diğer piyasalara etkisini gösteren genel denge modellerini geliştirmiştir.

15.
Üretim imkanları sınırı eğrisini elde etmek için aşağıdaki eğrilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Etkin üretim seti
Soru Açıklaması
Üretimde Etkinlik ve Genel denge: Etkin Üretim Seti
16.
Üretim etkinliğini analiz etmek için Edgeworth kutu diyagramı kullanılırken kaç malın üretildiği varsayılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" İki
Soru Açıklaması
Üretimde Etkinlik ve Genel Denge
17.
Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin hepsinin miktarının değiştirilmesinin mümkün olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uzun Dönem
Soru Açıklaması

Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerinin tamamının miktarının değiştirilmesinin mümkün olduğu döneme uzun dönem denir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi Yeni firmaların piyasaya girişlerini engelleyerek monopolün varlığına yol açan faktörler arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Ücretler
Soru Açıklaması
19.
Piyasaların var olmaması ve etkin olarak işlememesi hangi durumda görülür?
Doğru Cevap: "B" Bilgi eksikliği ve dışsallık durumunun oluşması
Soru Açıklaması
Bilgi eksikliği ve dışsallık durumunun oluşması durumunda piyasaların var olmaması ve etkin olarak işlememesi sorunu oluşur.
20.
Monopolcünün her tüketiciye farklı fiyat uygulamasına, kaçıncı derece fiyat farklılaştırması denir?
Doğru Cevap: "A" Birinci derece
Soru Açıklaması
Monopolcünün her tüketiciye farklı fiyat uygulamasına, birinci derece fiyat farklılaştırması denir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler