• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 21

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 21
1.
A ve B malı tüketen bir tüketiciye ilişkin bütçe doğrusunun eğiminin değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmaz?
Doğru Cevap: "A" Malların ikisinin de fiyatı aynı oranda artarsa
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki mallardan hangisinde Gelir tüketim eğrisi ve Engel eğrisi negatif eğimlidir.
Doğru Cevap: "A" Düşük mal
Soru Açıklaması
Düşük mallar için Gelir tüketim eğrisi ve Engel eğrisi negatif eğimlidir.
3.

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını  gösteren kavrama ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Eş ürün eğrisi
Soru Açıklaması

Aynı çıktı düzeyini sağlayan tüm teknolojik olarak etkin emek-sermaye kombinasyonlarını  gösteren eğriye eş ürün eğrisi adı verilmektedir.

4.

Bir şeyin ne olması gerektiğini ve değer yargısı içeren iktisatın alt koluna ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "B" Normatif iktisat
Soru Açıklaması

Pozitif iktisat bir şeyin ne olduğu ya da ne olacağı sorusu ile ilgili olup doğru yada yanlışlığı sınanabilirdir. Normatif iktisat ise ne olmalıdır sorusuyla ilişkili olup değer yargısı içermektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirse bütçede değişiklik olmamasına rağmen tüketicinin bütçe doğrusu paralel olarak sağa ya da sola kayar?
Doğru Cevap: "E" Bütçeye konu olan mallardan her ikisinin fiyatının da aynı oranda artması veya azalması
Soru Açıklaması
Her iki fiyat aynı oranda artar veya azalırsa bütçe doğrusu paralel olarak sola veya sağa doğru hareket eder.
6.
Aşağıdakilerden hangisi kısa ve uzun dönem maliyetler arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kısa dönem marjinal maliyet daima uzun dönem marjinal maliyetin üstünde yer alır
Soru Açıklaması
Kısa ve uzun dönem maliyetlerin özellikleri incelendiğinde kısa dönem marjinal maliyet daima uzun dönem marjinal maliyetin üstünde yer almadığı görülebilir.
7.
Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen bir teğetin eğiminin negatif işaretli hali aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
Doğru Cevap: "A" Marjinal ikame oranı
Soru Açıklaması
8.

Talep eğrisi, diğer koşullar sabitken, gelirin bir fonksiyonu olarak çizilirse aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

Doğru Cevap: "E" Engel eğrisi
Soru Açıklaması

Gelirin bir fonksiyonu olarak çizilen talep eğrileri Engel eğrisi olarak adlandırılır.

9.

Muhasebe maliyeti aşağıdakilerden hangisinde eşittir?

Doğru Cevap: "B" Toplan açık maliyetler
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, B şıkkıdır. Muhasebe maliyeti toplam açık maliyetlere eşittir.

10.
Hangi fayda yaklaşımında fayda, “Util” olarak adlandırılan bir birim ile ölçülmektedir?
Doğru Cevap: "A" Kardinal
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 21
11.

Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin ait olduğu tesis büyüklüğüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Optimum tesis büyüklüğü
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, C şıkkıdır. Uzun dönem ortalama maliyeti minimum kılan kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin ait olduğu tesis büyüklüğüne optimum tesis büyüklüğü denir.

12.

Q>0 şartıyla:

I. eğer SRMC= SRATC ise SRATC’nin eğimi sıfıra eşittir ve bu noktada SRATC maksimum yapmaktadır;

II. eğer SRMC>SRATC ise SRATC’nin eğimi negatiftir ve SRATC artmaktadır;

III. eğer SRMC < SRATC ise SRATC’nin eğimi negatiftir ve SRATC azalmaktadır.

Yukarıda kısa dönem marjinal maliyet (SRMC) ve kısa dönem ortalama maliyet (SRATC) eğrilerine ait tespitlerden hangileri tam olarak doğrudur? 

Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
13.

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ne denir? 

Doğru Cevap: "B" fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

soruda verilen tanımın karşılığı fırsat maliyeti, bir değişle alternatif maliyetidir. 

14.

Modern ekonomi biliminin başlangıcı olarak kabul edilen Adam Smith'in "Ulusların Zenginliği" adlı eseri hangi yılda yayımlanmıştır?

Doğru Cevap: "C" 1776
Soru Açıklaması

Adam Smith'in modern ekonomi biliminin başlangıcı olarak kabul edilen "Ulusların Zenginliği" adlı eseri 1776 yılında yayımlanmıştır.

15.
Firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyete ne denir?
Doğru Cevap: "E" Marjinal maliyet
Soru Açıklaması
16.
Kısa dönem toplam maliyet eğrisinin şeklinin tamamen toplam değişken maliyeti eğrisinin şekli tarafından belirlenmesinin nedeni olarak ne gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Toplam sabit maliyetin, üretim düzeyinden bağımsız olması
Soru Açıklaması
Toplam sabit maliyetin üretim düzeyinden bağımsız olması kısa dönem toplam maliyet eğrisinin şeklinin tamamen toplam değişken maliyeti eğrisinin şekli tarafından belirlendiği anlamına gelir.
17.

Ortalama ve marjinal fiziki ürün eğrileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Normal üretim sürecinde ortalama ve marjinal fiziki ürün eğrileri önce artarlar, maksimum olurlar ve sonra da azalırlar.
Soru Açıklaması

18.

Firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal maliyet
Soru Açıklaması

Firmanın bir birim daha fazla üretmesi sonucunda katlanmak zorunda olduğu ek maliyete marjinal maliyet adı verilir.

19.

Eğer mal için talep artışı gelir artışına oranla daha büyük bir oranda gerçekleşiyorsa bu tür mallar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" lüks mallar
Soru Açıklaması

Eğer mal için talep artışı› gelir artışına oranla daha büyük bir oranda gerçekleşiyorsa bu tür mallar lüks mallar olarak nitelendirilir.

20.
MUx/X = MUy/Y denkliği aşağıdakilerden hangisini sağlar?
Doğru Cevap: "B" Fayda maksimizasyonu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler