• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 2
1.
Aşağıdaki durumların hangisinde firma aşırı kar elde eder?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik kar pozitif olduğunda
Soru Açıklaması
2.
Aşırı kâr hangi durumda gerçekleşir? 
Doğru Cevap: "C" Muhasebe kârı > Toplam örtük maliyet 
Soru Açıklaması
3.
Üretim süreci sonrası elde edilen ürün miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çıktı
Soru Açıklaması
4.

Doğru Cevap: "D" Sermaye-tasarruflu teknolojik gelişme
Soru Açıklaması

5.
İnsanların ulaşabildikleri mevcut bilgiler ışığında kendilerine en büyük tatmini sağlayacak tercihi yapacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Rasyonellik
Soru Açıklaması
6.

Kısa dönem marjinal maliyet (SRMC) ve ortalama maliyet (SRATC) eğrileri ile igili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Eğer SRMC= SRATC ise SRMC’nin eğimi sıfıra eşittir
Soru Açıklaması

Eğer SRMC= SRATC ise SRATC’nin eğimi sıfıra eşittir ve minimum değerindedir.

7.

İktisatta değer yargıları içeren ifadeleri kapsayan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Normatif analiz
Soru Açıklaması

Normatif analiz değer yargılarına dayandırılan çıkarımların elde edildiği analiz türüdür.

8.
Doğrusal bir üretim fonksiyonunun ikame esnekliği hangi değeri alır?
Doğru Cevap: "A" Sonsuz
Soru Açıklaması
9.

Firmanın kısa dönemde, üretim miktarı sıfır olsa bile katlanmak zorunda olduğu üretim harcamaları toplamına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Toplam sabit maliyet
Soru Açıklaması

Firmanın kısa dönemde, üretim miktarı sıfır olsa bile katlanmak zorunda olduğu üretim harcamaları toplamına toplam sabit maliyet adı verilir.

10.
Çok mantıklı ve açıkça görünen yanıtların, iktisadi sorunlara her zaman için doğru cevaplar olmayabileceğini ortaya koyabilen mikro ekonomik model analitik aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kısıtlı optimizasyon analizi
Soru Açıklaması

Kısıt altında tercihler bilimi olan iktisatta 'kısıtlı optimizasyon' aracı; bir karar verici, seçeneklerdeki mümkün olan tüm sınırlamaları ve kısıtlamaları göz önünde bulundurarak en uygun seçimi yapma arayışı içinde olduğunda kullanılır. Kısıtlı optimizasyon analizi, çok mantıklı ve açıkça görünen yanıtların, iktisadi sorunlara her zaman için doğru cevaplar olmayabileceğini ortaya koyabilir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 2
11.
Bir firmaya ait ekonomik maliyetin hesaplanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik Maliyet = Toplam Açık Maliyetler + Toplam Örtük Maliyetler
Soru Açıklaması
12.

Adam Smith'e göre, bir malın kullanım değeri aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru Cevap: "A" faydasına
Soru Açıklaması

Kullanım değeri, bir malın kullanımından elde edilen faydaya ilişkindir. Değişim değeri ise malın piyasada alım satıma konu olduğu fiyattır.

13.

İkame malları için çapraz fiyat talep esnekliği hangi değerler alır?

Doğru Cevap: "E" >0
Soru Açıklaması

İkame malları için çapraz fiyat talep esnekliği pozitif değerler alır.

14.

Bir üretim sürecinde, emeğin marjinal fiziki ürünü ortalama fiziki ürününe eşit olduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Ortalama fiziki ürün maksimumdur
Soru Açıklaması

Marjinal fiziki ürün eğrisi ortalama fiziki ürün eğrisinden önce maksimuma ulaşır ve sonra azalarak ortalama fiziki ürün eğrisini maksimum olduğu noktada keser. Doğru yanıt bu nedenle c şıkkıdır. 

15.
Aşağıdakilerden hangisi ofise dönüştürülen bir konutun örtük maliyeti olabilir?
Doğru Cevap: "E" Konutun olası kira geliri
Soru Açıklaması
16.

Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir değişken girdi miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam Fiziki üründe meydana getirdiği değişime ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Marjinal Fiziki Ürün
Soru Açıklaması

Üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir değişken girdi miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam Fiziki üründe meydana getirdiği değişime Marjinal Fiziki Ürün ad verilir.

17.
Marjinal teknik ikame oranının 2 ve emeğin marjinal fiziki ürününün 10 olduğu durumda sermayenin marjinal fiziki ürünü kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
18.
Herhangi bir mal ya da hizmeti üretmekte kullanılan mal aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye Malı
Soru Açıklaması
19.

İkame esnekliği sonsuz, sıfır ve bire eşit olan üretim fonksiyonlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Doğrusal, Sabit-oranlı, Cobb-Douglas
Soru Açıklaması

Doğrusal üretim fonksiyonu sonsuz ikame esnekliğine, sabit-oranlı üretim fonksiyonu sıfır ikame esnekliğine ve Cobb-Douglas üretim fonksiyonu ise 1 ikame esnekliğine sahiptir. Bundan dolayı doğru cevap D’dir.

20.

Üretim düzeyi ile birlikte değişmeyip sabit kalan üretim harcamaları toplamına ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Toplam sabit maliyet
Soru Açıklaması

Toplam sabit maliyet

Üretim düzeyi ile birlikte değişmeyip sabit kalan üretim harcamaları toplamına toplam sabit maliyet denir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler