• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 19

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 19
1.
SRTC eğrisine orijinden çizilen teğetin değme noktası aynı zamanda aşağıdaki seçeneklerde verilen durumlardan hangisini de göstermektedir? (SRTC: Kısa dönem toplam maliyet; SRATC: Kısa dönem ortalama toplam maliyet; SRMC: Kısa dönem marjinal maliyet; TFC: Toplam sabit maliyet olmak üzere)
Doğru Cevap: "A" SRATC’nin minimum olduğu noktayı 
Soru Açıklaması
2.
Doğrusal, sabit-oranlı ve Cobb-Douglas üretim fonksiyonlarını içinde barındıran üretim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sabit ikame esnekli üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması
3.
İnsan nüfusundaki artışın gıda arzındaki artıştan hızlı olduğu ve gıda yetersizliğine bağlı kitlesel ölümlerin yakın olduğunu öngörmüş kötümser ekonomist aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Malthus
Soru Açıklaması
4.

Maliyetlerdeki bir artış aşağıdakilerden hangisini neden olur?

Doğru Cevap: "A" Arz eğrisi sola kayar fiyatlar artar
Soru Açıklaması

Maliyetlerdeki bir artış Arz eğrisini sola kaydırır, fiyatlar artar.

5.

Aşağıdaki değişkenlerden hangisinin değeri model içerisinde belirlenmektedir?

Doğru Cevap: "C" İçsel değişken 
Soru Açıklaması

İçsel değişken 

6.

Tüketici davranışları kuramında bireyin fayda maksimizasyonuna dönük tercihleri hangi kısıt altında incelenir?

Doğru Cevap: "A" Bütçe kısıtı
Soru Açıklaması

Tüketici davranışlarında tüketicinin gelirini ifade etmek üzere bütçesinin kısıt oluşturduğu kabul edilir.

7.

Ölçeğe göre sabit getiri durumunda kısa ve uzun dönem maliyet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Kısa dönem marjinal maliyet eğrisi uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasından keser.
Soru Açıklaması

8.

Dışsal değişkenlerden birindeki değişmenin bir ekonomik modeldeki içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için hangi analiz yöntemi kullanılır?

Doğru Cevap: "D" Karşılaştırmalı durağan analiz
Soru Açıklaması

 Karşılaştırmalı durağan analiz  dışsal değişkenlerden birindeki değişmenin bir ekonomik modeldeki içsel değişkenin seviyesini nasıl etkileyeceğini incelemek için kullanılır. Doğru cevap D seçeneğidir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi üretim süreci sonrası elde edilen ürün miktarıdır?

Doğru Cevap: "C" Çıktı
Soru Açıklaması

Üretim süreci sonrası elde edilen ürün miktarına ÇIKTI adı verilir.

10.

Bir firmanın kısa dönem marjinal maliyeti (SRMC), kısa dönem ortalama maliyetinden (SRATC) büyükse, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" SRATC artmaktadır
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, E şıkkıdır. Bir firmanın kısa dönem marjinal maliyeti (SRMC), kısa dönem ortalama maliyetinden (SRATC) büyükse, SRATC’nin eğimi pozitiftir ve SRATC artmaktadır

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 19
11.
Engel eğrisinin pozitif eğimli olması durumu neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Normal mal durumunu
Soru Açıklaması
12.

Kısa dönemde bir firma işçi sayısını 20 kişiden 24 kişiye çıkardığında, toplam fiziki ürün 120 birimden 180 birime yükselmektedir. Bu durumda emeğin marjinal fiziki ürünü kaçtır?

Doğru Cevap: "E" 15
Soru Açıklaması
  • Öncelikle bulunulan dönem kısa dönem olduğundan sermaye miktarı sabittir ve üretimde meydana gelecek değişmenin tümü emek miktarındaki değişmeden kaynaklanmaktadır. Bildiğimiz üzere, üretimde kullanılan diğer girdiler sabit iken sadece bir girdinin kullanılan miktarındaki bir birimlik artış veya azalış yönündeki değişimin toplam fiziki üründe meydana getirdiği değişime marjinal fiziki ürün Emeğin marjinal fiziki ürünü TPP’deki değişimin L’deki değişime oranı tarafından verilir. Bu durumda;

                        MPPL=180-120/24-20

                        MPPL=15

13.
  • MTRS azalmıştır.
  • Eş ürün eğrisi sola kaymıştır.
  • Aynı çıktı düzeyi daha az emek ve sermaye girdisi kullanılarak gerçekleştirilir.
Yukarıda özellikleri verilen teknolojik gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye kullanımlı teknolojik gelişme
Soru Açıklaması

Firmaların aynı girdi bileşeni ile daha fazla çıktı elde etmelerine veya aynı çıktı düzeyini daha düşük girdi bileşeni ile elde etmelerine imkân tanıyan üretim sürecindeki değişmelere teknolojik gelişme denir. MTRS’ yi değiştirmeksizin aynı çıktı düzeyini elde etmek için gerekli sermaye ve emek girdisini azaltan teknolojik gelişmeye yansız teknolojik gelişme denir. Eş ürün eğrisinin negatif eğimli olduğu bölgeye üretimin ekonomik bölgesi denir. Hem sermaye kullanımlı hem de emek kullanımlı teknolojik gelişmede eş ürün eğrisi aşağıya kayar ve aynı çıktı düzeyi daha az emek ve sermaye girdisi kullanılarak gerçekleştirilir. Sermaye kullanımlı teknolojik gelişmeyi, emek kullanımlıdan ayıran fark MTRS’ nin artmış olmasıdır.

14.
Genel denge analizini aşağıdaki iktisatçılardan hangisi geliştirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Leon Walras
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi refah ekonomisini geliştiren iktisatçılar arasında yer almaktadır? 
Doğru Cevap: "A" Vilfredo Pareto 
Soru Açıklaması
16.
Eğer mal için talep artışı, gelir artışına oranla daha büyük bir oranda gerçekleşiyorsa bu tür mallar hangi isimle nitelendirilirler?
Doğru Cevap: "B" Lüks mal
Soru Açıklaması
Eğer mal için talep artışı, gelir artışına oranla daha büyük bir oranda gerçekleşiyorsa bu tür mallarlüks mal olarak nitelendirilirler.
17.

A malından ilk lokmayı aldığımda elde ettiğim toplam fayda 5 birimken ikinci lokmayı aldığımda toplam faydam 8 birime ulaşmaktadır. Buna göre A malının 2. lokmasının marjinal faydası ne kadardır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Marjinal fayda ise belirli bir zaman diliminde; bu maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucu toplam faydada ortaya çıkan değişme olarak tanımlanır. Bu açıklamada tercihlerde ve diğer malların tüketilen miktarlarında bir değişikliğin olmadığı varsayımı yapılmaktadır. Herhangi bir x malı için Marjinal fayda (MUx), toplam fayda fonksiyonunun eğimini ya da değişme oranını yansıtmaktadır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi bir mal veya hizmetin tüketilmesi ile tüketicinin elde ettiği tatmin düzeyi olarak tanımlanır?

Doğru Cevap: "D" Fayda
Soru Açıklaması

Fayda bir mal veya hizmetin tüketilmesi ile tüketicinin elde ettiği tatmin düzeyi olarak tanımlanır.

19.

Aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir birim artırdığımızda diğer girdiden kaç birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu gösteren orana ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Marjinal teknik ikame oranı
Soru Açıklaması

Aynı çıktı düzeyinde kalabilmek için girdilerden birinin miktarını bir birim artırdığımızda diğer girdiden kaç birim vazgeçmek zorunda olduğumuzu gösteren orana marjinal teknik ikame oranı denir.

20.

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyet
Soru Açıklaması

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine fırsat maliyeti adı verilir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler