• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 14
1.
SRTC aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "C" SRTC=TFC+SRVC
Soru Açıklaması
2.
Mikroekonomik modellerde karar vericinin optimize etmek istediği ilişkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Amaç Fonksiyonu
Soru Açıklaması
3.
Birbirinin ikamesi olan iki mal durumunda çapraz fiyat talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Malın kendi fiyatı sabit kabul edilir. 
Soru Açıklaması
4.

Bir birim çıktı başına düşen toplam maliyete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Ortalama maliyet
Soru Açıklaması

Bir birim çıktı başına düşen toplam maliyete ortalama maliyet adı verilir?

5.

Her bir çıktı düzeyi için maliyet minimizasyonunu sağlayan emek ve sermaye girdi bileşenlerinin geometrik yeri seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 

Doğru Cevap: "B" Uzun dönem genişleme yolu
Soru Açıklaması

Aynı miktarda toplam harcamayı gerektiren emek ve sermaye girdisi bileşenlerini gösteren doğruya eş maliyet doğrusu denir. Her bir çıktı düzeyi için maliyet minimizasyonunu sağlayan girdi bileşenlerinin içerdiği maliyetler toplamına uzun dönem toplam maliyet, birim çıktı başına düşen uzun dönem toplam maliyete uzun dönem ortalama maliyet denir. Üretimi bir birim arttırmanın uzun dönem toplam maliyette meydana getirdiği artışa ise uzun dönem marjinal maliyet adı verilir.

6.

İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına Cobb-Douglas üretim fonksiyonu denir.

7.

Üretim fonksiyonuolan bir firma, üretim faktörlerini 5 kat arttırdığında, üretimde meydana gelen değişme aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

Doğru Cevap: "B" Üretim 3 kat artar
Soru Açıklaması
  • Soruda verilen üretim fonksiyonu Cobb-Douglas tipi bir üretim fonksiyonudur ve bu tip fonksiyonlarda ölçeğin verimi emek ve sermaye girdilerinin üzerinde yer alan değerlerin toplamına bağlıdır. Burada bu değerlerin toplamı:

0.2+0.4=0.6 olduğundan (toplam 1’den küçük olduğu için) ölçeğe göre azalan getiri söz konusudur ve ikame esnekliği değeri 0.6’dır. Bu durumda üretim faktörleri 5 kat artırılırsa, ikame esnekliği değeri 0.6 olduğundan üretim;  0.6×5=3 kat artar.

8.
Gelirdeki değişmelere bağlı olarak optimal noktaları birleştiren eğriye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gelir Tüketim eğrisi
Soru Açıklaması
9.

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "A" Fırsat maliyeti
Soru Açıklaması

Mevcut üretim alternatiflerinden birini tercih ettiğimizde vazgeçmiş olduğumuz diğer üretim alternatifleri arasındaki en iyi üretim alternatifinin piyasa değerine alternatif fırsat maliyeti adı verilir.

10.
Diğer girdiler sabit iken emek miktarında her birim artış karşısında toplam fiziki ürün azalarak artırıyor ise bu duruma ne denir?
Doğru Cevap: "A" Emeğe göre azalan marjinal verim
Soru Açıklaması
logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 14
11.

   -------, ne olmalıdır sorusuyla ilişkili olup değer yargısı içermektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "A" Normatif iktisat
Soru Açıklaması

Normatif iktisat

12.
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu olduğunda firma aşırı kar elde etmiş olur?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik kârın pozitif olduğu durumda
Soru Açıklaması
13.

Belirli bir zaman diliminde bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

 

Doğru Cevap: "E" Toplam fayda
Soru Açıklaması

Belirli bir zaman diliminde bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyi toplam faydayı (TU) gösterir.

14.

Azalan marjinal fayda varsayımı altında, aşağıdaki durumların hangisinde marjinal fayda sıfır olur?

Doğru Cevap: "C" Toplam faydanın maksimum olduğu
Soru Açıklaması

Toplam faydanın maksimum olduğu noktada marjinal fayda sıfır olur.

15.

1870’lerde bir grup ekonomist tarafından değişim değerini, toplam faydanın değil de kullanılan son birim malın sağladığı faydanın belirlediğini öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Marjinalist devrim
Soru Açıklaması

Marjinalist devrim 

16.

Engel eğrisinin negatif eğime sahip olduğu mallar hangi tip mallardır?

Doğru Cevap: "D" Düşük mallar
Soru Açıklaması

Düşük mallar için Gelir tüketim eğrisi ve Engel eğrisi negatif eğimlidir.

17.

İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

İkame esnekliği değeri bir olan üretim fonksiyonlarına Cobb-Douglas üretim fonksiyonu denir.

18.

İkame esnekliği sonsuz olan üretim fonksiyonlarına ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Doğrusal üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

İkame esnekliği sonsuz olan üretim fonksiyonlarına Doğrusal üretim fonksiyonu adı verilmektedir.

19.

Teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Üretim fonksiyonu
Soru Açıklaması

Üretim fonksiyonu, teknoloji veri iken her bir spesifik girdi bileşeni için firmanın üretebileceği maksimum çıktı düzeyini gösteren matematiksel ifadedir.

20.

Firmanın uzun dönem maliyetini minimize etmesi için gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" MPPL * r = MPPK * w
Soru Açıklaması

Firma, emek ve sermaye girdilerinin her biri için harcadığı son liraların marjinal fiziki ürünlerini birbirine eşitlemek suretiyle maliyetini minimize etmektedir. Bundan dolayı doğru cevap D’dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok