• Mikro İktisat Deneme Ara Sınavları – Deneme 13

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 13
1.

SRTC’nin LRTC’ye teğet olduğu üretim düzeyinde, kısa ve uzun dönem maliyetlerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" LRMC=SRMC
Soru Açıklaması

SRTC’nin LRTC’ye teğet olduğu üretim düzeyinde, LRTC ve SRTC birbirine eşittir; LRAC ve SRATC birbirine eşittir, LRMC ve SRMC birbirine eşittir. Bundan dolayı doğru cevap E’dir.

2.

Sermaye sabit iken, emek girdisi arttırıldığında emeğin marjinal fiziki ürünü nasıl değişir?

 

Doğru Cevap: "E" Önce artar sonra azalır
Soru Açıklaması

Azalan verimler yasası gereği faktörlerden birisi sabitken tek bir girdinin üretimde kullandığımız miktarını arttırdığımızda söz konusu girdinin marjinal fiziki ürünü belli bir noktaya kadar artar ve bu noktadan sonar azalmaya başlar

3.

Bir tüketicinin Engel eğrisinin belirli bir gelir düzeyinde ölçülen eğiminin değeri -0,2’dir. Bu durumda söz konusu mal, bu tüketici için, bu gelir düzeyinde ne tür bir maldır?

Doğru Cevap: "B" Düşük mal
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, B şıkkıdır. Engel eğrisinin eğimin negatif olması demek, tüketicinin bu gelir düzeyinde, geliri arttığında bu mal talebini azalttığını göstermektedir. Bir malın talep miktarı gelir arttığında azalıyorsa bu mal o tüketici için düşük maldır.

4.

Toplam sabit maliyet (TFC)=100; Toplam değişken maliyet (SRVC)=40; Marjinal maliyet=20 iken firmanın kısa dönem toplam maliyeti (SRTC) aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 140
Soru Açıklaması

Kısa dönemde firmanın üretim için katlandığı toplam maliyet (SRTC), toplam sabit maliyetler (TFC) ile toplam değişken maliyetlerin (SRVC) toplamı tarafından verilir ve aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir:SRTC = TFC + SRVC Buna göre; 100+40= 140  Cevap B şıkkıdır.

5.

Modern ekonomi biliminin başlangıcı sayılan "Ulusların Zenginliği" adlı kitabın yazarı olan ünlü iktisatçı kimdir?

Doğru Cevap: "A" Adam Smith
Soru Açıklaması

Soruda sözü geçen, ulusların zenginliği adlı kitabın yazarı ünlü iktisatçı Adam Smith tir.

6.
Gelirde artış olduğu zaman bütçe kısıtında yer alan mal ve hizmetlerin fiyatları değişmediği durumda bütçe doğrusundaki değişim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Bütçe doğrusu sağa kayar 
Soru Açıklaması
7.
Emek tasarruflu (sermaye kullanımlı) teknolojik gelişme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Emeğin marjinal fiziki ürününe göre sermayenin marjinal fiziki ürününün daha fazla artmasına yol açan teknolojik gelişmedir.
Soru Açıklaması
8.

Bir mal ve hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamına ne denir?

 

Doğru Cevap: "A" Açık maliyet
Soru Açıklaması

Bir mal ve hizmetin üretimi için direkt olarak parasal bir harcamayı gerektiren ödemelerin tamamına açık maliyet denir. Sorunun diğer şıklarında diğer maliyetlerin isimleri yer almaktadır.

9.

İnsanların toprak kullanarak elde ettikleri gelire ne denir? 

Doğru Cevap: "A" Rant
Soru Açıklaması

İnsanların toprak kullanarak elde ettikleri gelire rant denir

10.
Bir malın piyasada alım satıma konu olduğu fiyata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Değişim değeri
Soru Açıklaması

Bir malın piyasada diğer malları satın alma gücüne Değişim değeri adı verilir. Kullanım değeri ise bir maldan elde edilen toplam faydaya denir.

logo
Mikro İktisat
Ara Sınav - Deneme 13
11.

Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi aşağıdakilerden hangisini verir?

Doğru Cevap: "C" Marjinal ikame oranı
Soru Açıklaması

Farksızlık eğrisinin herhangi bir noktasına çizilen teğetin eğiminin negatif işaretlisi marjinal ikame oranıdır (MRS).

12.
A firması bir beyaz eşya üretim tesisi kurup işletmeye başlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A firmasının alternatif maliyeti olamaz?
Doğru Cevap: "B" Tesisi kiraya vermek
Soru Açıklaması
13.
İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Rant
Soru Açıklaması

İnsanların topraklarını kullanarak elde ettikleri gelire RANT adı verilir. 

14.
Ekonomik modeller karmaşık olan ekonomik süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için mümkün olduğunca basitleştirilmesi gerekir. Bu basitleştirilme sürecinde kullanılan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Varsayım 
Soru Açıklaması
15.

Eş ürün eğrileri arasındaki mesafenin giderek kısalması neyi göstermektedir?

 

Doğru Cevap: "B" Ölçeğe göre artan getiri
Soru Açıklaması

Eş ürün eğrileri arasındaki mesafenin giderek kısalması dolayısıyla eş ürün eğrilerinin giderek birbirine yaklaşması ölçeğe göre artan getiriye işaret etmektedir.

16.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Uzun dönemde sabit girdi yoktur.
Soru Açıklaması
17.
SRTC aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisine eşittir? 
Doğru Cevap: "A" TFC+SRVC
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi değişken bir maliyet değildir? 

Doğru Cevap: "E" Ham madde
Soru Açıklaması

Ham madde üretimde kullanılan bir bileşendir, Üretimin sıfır olduğu durumda maliyette sıfıra eşittir. 

19.

Fayda kavramının ilk kullanan filozof-ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Jeremy Bentham
Soru Açıklaması

Burada doğru cevap, E şıkkıdır. Fayda kavramı 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında yaşamış filozof-ekonomist Jeremy Bentham’ın kullandığı ileri sürülmektedir.

20.

Mikroekonominin karar almada stratejik davranışların etkilerini incelemeye olanak tanıyan alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Oyun teorisi
Soru Açıklaması

Oyun teorisi karar almada stratejik davranışların etkisini inceleyen mikroekonomi alt koludur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler