• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi maliyet tahmin fonksiyonunu oluşturma yöntemleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Stratejik maliyet yöntemi
Soru Açıklaması

Maliyet davranışının matematiksel fonksiyon olarak ifade edilmesinde kullanılabilecek metotlar temelde sezgiye dayalı ve sayısal verilere dayalı olmak üzere iki ana grupta toplanabilir. Sayısal verilere dayalı metotlar; Endüstri Mühendisliği Yöntemi, Muhasebe Yöntemi, En Yüksek ve En Düşük Noktalar Yöntemi, Dağılım Grafiği Yöntemi, Basit Regresyon yöntemi sayılabilir.

2.
İşletmelerde bütçeler, hangi amaçlar ile hazırlanmakta ve kullanılmaktadır? I. Yıllık faaliyetlerin planlanmasında yardımcı olabilmek, II. Farklı bölümlerdeki bölüm içi faaliyetlerin eş güdümü (koordinasyonu) ve bölümler arasında uyumu sağlayabilmek, III. Farklı bölüm yöneticilerine planları iletilebilmek, IV. Yöneticileri işletmenin amaçlarının başarılabilmesi yönünde güdüleyebilmek (motive edebilmek), V. Faaliyetleri kontrol edebilmek, VI. Yöneticilerin başarısını değerlendirebilmek
Doğru Cevap: "C" Hepsi
Soru Açıklaması
İşletmelerde bütçeler ; • Yıllık faaliyetlerin planlanmasında yardımcı olabilmek, • Farklı bölümlerdeki bölüm içi faaliyetlerin eş güdümü (koordinasyonu) ve bölümler arasında uyumu sağlayabilmek, • Farklı bölüm yöneticilerine planları iletilebilmek, • Yöneticileri işletmenin amaçlarının başarılabilmesi yönünde güdüleyebilmek (motive edebilmek), • Faaliyetleri kontrol edebilmek, • Yöneticilerin başarısını değerlendirebilmek amaçları ile hazırlanmakta ve kullanılmaktadır.
3.
Esnek bütçe ve statik bütçelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Statik bütçe, belirli bir faaliyet düzeyine göre oluşturulduğundan, daha hızlı ve doğru karar alma konusunda yöneticilere ışık tutar.
Soru Açıklaması
Statik bütçelerden yararlanan bir yönetici sapma analizi sonrasında yanıltıcı sonuçlara ulaşabilir ve bu durum yöneticiyi yanlış kararlara yöneltebilir. Dolayısıyla doğru yanıt E seçeneğidir.
4.

Aşağıdakilerden hangisi   Fiili Fiyat (FF) Cinsinden Girdinin Fiili Miktarı (FM) (FF x FM) (EKSİ) Standart Fiyat (SF) Cinsinden Girdinin Fiilî Miktarı (FM) (SF x FM)

eşitliği ile elde edilebilir ? 

Doğru Cevap: "D" Direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması
Soru Açıklaması

Fiili Fiyat (FF) Cinsinden Girdinin Fiili Miktarı (FM) (FF x FM) (EKSİ) Standart Fiyat (SF) Cinsinden Girdinin Fiilî Miktarı (FM) (SF x FM)

eşitliği ile, direkt ilk madde ve malzeme fiyat sapması belirlenebilir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üretme ya da satın alma kararlarında etkili olan nicel bir faktördür?
Doğru Cevap: "E" İşletme dışından satın alınacak ürün ya da hizmetin üretim maliyeti verileri ile kâr-zarar oranı
Soru Açıklaması
A, B, C ve D seçeneklerindeki faktörler bir işletmenin üretme ya da satın alma kararlarında etkili olan nitel faktörlerdir. Ancak E seçeneğinde verilen faktör niceldir. Dolayısıyla doğru yanıt E seçeneğidir.
6.

Geleceğe yönelik oluşturulan ve alternatifler arasında farklılık gösteren maliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Geçerli maliyet
Soru Açıklaması

Geçerli maliyet: Geleceğe yönelik oluşturulan ve alternatifler arasında farklılık gösteren maliyettir.

7.
Sadece en iyi koşullar altında ulaşılabilen standartlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İdeal standart
Soru Açıklaması
İdeal standart
8.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin sabit ve değişken maliyetlerinin göreceli oranını ifade eden kavramdır?

Doğru Cevap: "D" Maliyet yapısı
Soru Açıklaması

Maliyet yapısı: Bir işletmenin sabit ve değişken maliyetlerinin göreceli oranını ifade eder. Bir işletmede sabit maliyetlere fazlaca yatırım yapılarak az iş gücü ile üretim yapılıyorsa bu işletme sermaye yoğun işletme olarak adlandırılır. Tersi durumda emek yoğun işletme olarak adlandırılır.

9.

                                        ( D ) ürünü                       ( E ) ürünüKarışım oranı                         %60                                 %40Birim satış fiyatı:                   20.-TL/birim                      15.-TL/birim   Birim değişken maliyet            5.-TL/birim                       10.-TL/birim   İşletmenin toplam sabit maliyet                 240.000.-TL

Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak hesaplandığında işletmenin tartılı ortalama katkı payı ne kadardır? 

Doğru Cevap: "B" 0.58332
Soru Açıklaması

İşletmenin tartılı ortalama katkı payı, 0.58332'dür. 

10.

Direkt işçilikle ilgili Bilgiler:Standart bilgiler: 500 saat, 15 TL/saat=> Standart toplam maliyet= 7.500 TL.Fiili bilgiler: 450 saat, 17 TL/saat => fiili toplam maliyet= 7.650 TL.Bu bilgilere göre işletmenin bu dönem için direkt işçilik maliyeti verim (Süre) sapması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" 750 olumlu
Soru Açıklaması

Direkt işçilik maliyeti verim (Süre) sapması= (Standart süre-Fiili süre ) x standart saat ücretiDirekt işçilik maliyeti verim (Süre) sapması=(500 saat – 450 saat) x 15 TL. = 750 TL. Olumlu.

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.
Bir yoğurt üretim işletmesinde 1 kg yoğurt üretimi için 2 lt süt kullanılmaktadır. 1.200 kg’lık yoğurt üretimi için işletme 2.400 lt süt satın almıştır. Üretim aşamasında meydana gelen bir arıza nedeniyle 200 kg yoğurt bozulmuş ve yerine yeni süt alınarak üretim tamamlanmıştır. Sütün litre fiyatı 1,50 TL olduğuna göre bu üretim için direkt ilk madde ve malzeme miktar sapması nedir?
Doğru Cevap: "B" 600
Soru Açıklaması
Direkt ilk madde ve malzeme miktar sapması şu formülle hesaplanmaktadır: Standart fiyat x (Fiilî miktar – Standart miktar = Direkt ilk madde ve malzeme miktar sapması Buna göre; Direkt ilk madde ve malzeme miktar sapması = 1,50 TL x (2.800 lt – 2.400 lt) = 600 TL olarak hesaplanır. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir.
12.
Net faaliyet kârı 10.000tl, satışlar 100.000tl ve faaliyet varlıkları 50.000tl olan bir işletmede yatırımın getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 20%
Soru Açıklaması
10.000/100.000 = 0,10 100.000/50.000 = 2 0,10 x 2 = 0,20
13.
I. Maliyet etmenleri vasıtasıyla olabildiğince doğru bir mamul ve hizmet maliyetlemesi yapmak,II. Mamul ya da hizmetlerin yaşam seyri performansının değerlemesini yapmak,III. Süreç ve faaliyetleri doğru anlamak ve değerlendirmek,IV. Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini belirlemek,V. Maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek,Yukarıdakilerden hangileri işletmenin bütün işlevlerinin yönetimine yönelik olarak hem finansal hem de finansal olmayan bilgileri üreten maliyet yönetimi bilgi sisteminin amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV-V
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi "maliyet yönetimi" kavramını tanımlamakta kullanılamaz?

Doğru Cevap: "D" Bir işletmede maliyetlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlanması yoluyla stokların değerlenmesi 
Soru Açıklaması

Bir işletmenin süreçlerinin ve faaliyetlerinin maliyetlerin etkilenebilmesi amacıyla düzenlenmesi veya ürün maliyetlerini doğru olarak saptamak, işletmedeki süreçleri geliştirmek, israfı önlemek, maliyet etmenlerini tanımlamak, faaliyetleri planlamak ve işletmenin stratejilerini oluşturmak için faaliyetlerin yönetimi ve kontrolü maliyet yönetimi olarak tanımlanabilirken,  "Bir işletmede maliyetlerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlanması yoluyla stokların değerlenmesi" maliyet yönetimi olarak tanımlanamaz. 

15.
Aşağıdakilerden hangisi direkt ilk madde ve malzemenin fiyatının kontrolünde kullanılan faktörlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" İşletmedeki ürün sayısı
Soru Açıklaması
İşletmedeki ürün sayısıdirekt ilk madde ve malzemenin fiyatının kontrolünde kullanılan faktörlerden birisi değildir.
16.
Üretim gerçekleştirilmeden önce belirlenen ve olması gereken maliyetler olarak tanımlanan maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Standart maliyetler
Soru Açıklaması
Standart maliyetler
17.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetiminin pazarlama, yönetim ve lojistik ile ilişki içerisinde olmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Maliyetleri analiz yönteminin maliyetleri etkilemesi 
Soru Açıklaması

Maliyet yönetiminin pazarlama, yönetim ve lojistik ile ilişki içerisinde olmasının nedenlerinden birisi, maliyetleri analiz yönteminin maliyetleri etkilemesi değildir.

18.
İşletme yöneticileri açısından fiyatlama kararları almak niçin önemlidir?
Doğru Cevap: "A" Yönetimin hedeflediği pazar payı,getiri oranı ve kârın maksimum düzeyini hedeflediği için önemlidir.
Soru Açıklaması
( A ) seçeneği dışında kalan seçenekler, fiyatlama kararlarının yalnızca bir yönünü açıklamaktadır. ( A ) seçeneği ise,nedenlerin tamamını içermektedir.
19.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol sisteminin son basamağıdır?
Doğru Cevap: "D" Standart ve fiili performansın karşılaştırılması
Soru Açıklaması
Herhangi bir kontrol sisteminin üç temel unsuru vardır. Bunlar; • Önceden belirlenmiş veya standart performans düzeyi, • Fiilî performans düzeyi, ve • Standart ile fiilî performansın karşılaştırılması yoluyla sapmaların belirlenmesidir. Sapmaların belirlenmesi için standart ile fiili performansın karşılaştırılması, bunun içinde ilk önce standart performans düzeyi ve fiili performans düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle kontrol sisteminin son basamağı standart ile fiilî performansın karşılaştırılmasıdır.
20.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir kurumun başarısı için belirlenen özgün stratejilerin uygulanmasında karşılaşılabilecek engellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kaynak engeli
Soru Açıklaması
Bu konuda detaylı bir araştırma yapan R. Kaplan ve D. Norton, stratejilerin etkin olarak uygulanabilmesinin önünde dört engel bulunduğunu tespit etmişlerdir. Bunlar; vizyon engeli, Operasyonel engel, Yönetim engeli ve İnsan engelidir. O halde doğru yanıt C seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler