• Maliyet Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
Maliyet Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi,' Artık Gelir' kavramını en iyi tanımlamaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yatırım merkezinin elde ettiği karın,yatırım merkezinin faaliyet varlıkları üzerinden istenen minimum getiri oranının çarpılmasıyla tutarı aşması halinde elde edilen rakamdır.
Soru Açıklaması
A seçeneği, ygo'yu, C,D,E seçenekleri ise EVA'yı ifade etmektedir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi değişken maliyetleme yaklaşımında fiyat belirlemede maliyet temeline uygulanacak yüzde hesaplaması içine dahil edilir?
Doğru Cevap: "A" Sabit genel üretim maliyetleri
Soru Açıklaması
Değişken maliyetleme yaklaşımında maliyet temelinde, değişken üretim maliyetleri yanında değişken satış ve yönetim giderleri de yer alır.
3.

Birim üretim maliyeti 50 TL, gereksinilen yatırım tutarı 700.000 TL olan bir işletmede maliyet temeline uygulanacak oranın %30 olduğu varsayımla hedef satış fiyatı kaç TL olur?

Doğru Cevap: "E" 65
Soru Açıklaması

Hedef satış fiyatı =Maliyet +İstenen getiriHedef satış fiyatı = 50 +(50 x 0,30)Hedef satış fiyatı = 65 TL.

4.
 • Üretim hücreleri, genellikle yarım daire şeklinde, kendi özelliklerine göre gruplanan makineleri kapsamaktadır.
 • Üretim hücrelerindeki makineler, birbirini izleyen işlemleri başarılı bir şekilde yürütebilecek şekilde yerleştirilir.
 • Her bir hücre, bir ürün grubu ya da özel bir ürünü üretmek üzere oluşturulur.
 • Ürünler, üretim sürecinin başından sonuna kadar bir makineden diğerine taşınır.
 • Bu hücrelerde görevlendirilen çalışanlar, hücredeki bütün makineleri kullanılabilecek şekilde eğitilirler.
 • Her bir üretim hücresi, genellikle “fabrika içinde fabrika” olarak adlandırılan özellikli bir mini fabrika olarak varsayılır.
 • Tam zamanında üretim sisteminde fabrika yerleşim planına ilişkin seçeneklerde yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V ve VI
  Soru Açıklaması

  Tam zamanında üretim sisteminde, “Üretim Hücreleri”, genellikle yarım daire şeklinde, kendi özelliklerine göre gruplanan makineleri kapsamaktadır. Bu makineler, birbirini izleyen işlemleri başarılı bir şekilde yürütebilecek şekilde yerleştirilir. Her bir hücre, bir ürün grubu ya da özel bir ürünü üretmek üzere oluşturulur. Ürünler, üretim sürecinin başından sonuna kadar bir makineden diğerine taşınır. Bu hücrelerde görevlendirilen çalışanlar, hücredeki bütün makineleri kullanılabilecek şekilde eğitilirler. Başka bir deyişle JIT ortamındaki bir çalışanın birden fazla becerisinin olması gerekmektedir. JIT üretim sisteminde her bir üretim hücresi, genellikle “fabrika içinde fabrika” olarak adlandırılan özellikli bir mini fabrika olarak varsayılır. Bu bilgilerden de anlaşıldığı gibi, tam zamanında üretim sisteminde fabrika yerleşim planına ilişkin seçeneklerde yer alan ifadelerin tümü doğrudur, dolayısıyla doğru cevap E’dir.

  5.
  Aşağıdakilerden hangisi , transfer fiyatlamasını en iyi şekilde tanımlamaktadır?
  Doğru Cevap: "D" Transfer fiyatlaması,bir işletmenin bir bölümünün başka bir bölümüne ürünler ya da hizmetler sağlaması durumunda uygulanacak fiyattır.
  Soru Açıklaması
  D şıkkının dışındaki diğer seçenekler, transfer fiyatını belirlemekte kullanılan yaklaşımları göstermektedirler.
  6.
  “İşletmenin müşterilerini tatmin etmek ve pazarda başarılı olmak için ne yapmaları gerektiğinin planlanması ve kontrol edilmesi amacıyla yoğun kullanılan bir muhasebe aracıdır.”Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Bütçeleme
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler