• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 7
1.
“..................., işletmenin süreçleri ve faaliyetlerinin maliyetlerin etkilenebilmesi amacıyla düzenlenmesidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Maliyet yönetimi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş işletme çevresinin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Çok ürün çeşidi
Soru Açıklaması
3.
Yalnızca müşteriler tarafından talep edilen miktarda ve gerekli olduğunda bir ürünü üretmek için çaba harcanması felsefesine dayanan üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tam zamanlı üretim
Soru Açıklaması
Bir talep çekme sistemi olan “Tam Zamanında Üretim (Just-In-Time-JIT)” sistemi, yalnızca müşteriler tarafından talep edilen miktarda ve gerekli olduğunda bir ürünü üretmek için çaba harcanması felsefesine dayanmaktadır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi kâr fonksiyonunun sonucunu etkileyen temel faktörlerden bir değildir?
Doğru Cevap: "E" Hammadde kalitesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda, bütçe ile verilen ifadelerden hangileri doğrudur? I. Bütçe; işletme yönetimi tarafından belirlenen amaçlara ulaşabilmek için yerine getirilmesi gereken faaliyetleri yürütebilmek amacıyla önerilen planın sayısal ve finansal ifadesidir ve aynı zamanda, bu planın uygulanması sırasında yapılması gerekenlerin eş güdümlü (koordinasyonlu) şekilde yürütülebilmesinde yardımcı bir araçtır. II. Bütçe; bir işletmede yürütülen günlük faaliyetlerin uzun dönemli stratejiler ile eş güdümünü sağlayan, kısa dönemli finansal, sayısal ve resmî planlardır. III. Yöneticiler, bir sonraki dönemin amaçlarını bütçelerde ortaya koyarlar. IV. Bütçeler, işletme planlarının finansal ve finansal olmayan yanlarının bir arada ele alındığı, gelecek dönemde izlenmesi gereken yol haritası gibidir.
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Bütçe; işletme yönetimi tarafından belirlenen amaçlara ulaşabilmek için yerine getirilmesi gereken faaliyetleri yürütebilmek amacıyla önerilen planın sayısal ve finansal ifadesidir ve aynı zamanda, bu planın uygulanması sırasında yapılması gerekenlerin eş güdümlü (koordinasyonlu) şekilde yürütülebilmesinde yardımcı bir araçtır. Bütçe; bir işletmede yürütülen günlük faaliyetlerin uzun dönemli stratejiler ile eş güdümünü sağlayan, kısa dönemli finansal, sayısal ve resmî planlardır. Yöneticiler, bir sonraki dönemin amaçlarını bütçelerde ortaya koyarlar. Bütçeler, işletme planlarının finansal ve finansal olmayan yanlarının bir arada ele alındığı, gelecek dönemde izlenmesi gereken yol haritası gibidir.
6.

Bir üretim işletmesinde üretilmekte olan (A) ürününün birim satış fiyatı 20.-TL/birim'dir. Ürünün birim değişken maliyeti 10.-TL:/birim'dir.  İşletmenin dönem içindeki toplam sabit maliyetinin 450.000.-TL. olması beklenmektedir. İşletmenin satış miktarı cinsinden başabaş noktası kaç birimdir ? 

Doğru Cevap: "D" 45.000 birim
Soru Açıklaması

Başabaş Noktası Satış Miktarı = 45.000 birim   

7.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet ve yönetim muhasebecilerinin bilgi ürettiği işlevlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Teknoloji
Soru Açıklaması
8.

 Faaliyetlerin ve süreçlerin maliyetlerinin ve bunların altında yatan nedenlerin bilinmesi aşağıdakilerden hangisi için önem taşımaz?  

Doğru Cevap: "E" Menkul yönetimi
Soru Açıklaması

Menkul yönetimi için faaliyetlerin ve süreçlerin maliyetlerinin ve bunların altında yatan nedenlerin bilinmesine gereksinim duyulmaz. 

9.
Ürün maliyetlerini doğru olarak saptamak, işletmedeki süreçleri geliştirmek, israfı önlemek, maliyet etmenlerini tanımlamak, faaliyetleri planlamak ve işletmenin stratejilerini oluşturmak için faaliyetlerin yönetimi ve kontrolü tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Maliyet yönetimi
Soru Açıklaması
10.
Faaliyet kaldıracı derecesi 5 ve kârı 50.000 t olan bir işletmenin satışlarında %15 artış beklenildiğinde, artış sonrası kâr aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 87.500 t
Soru Açıklaması
logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 7
11.
Bir işletmede yürütülen günlük faaliyetlerin uzun dönemli stratejiler ile eşgüdümünü sağlayan, kısa dönemli finansal, sayısal ve resmi planlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bütçe
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetiminin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dış bilgi kullanıclarına bilgi üretmek
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş işletme çevresinin rekabet boyutundaki işlevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Fonksiyonellik
Soru Açıklaması

Bir işletmede  maliyet yönetimini etkileyen faktörleri içinde barındıran çağdaş işletme çevresi ile geleneksel işletme çevresini işlevler itibarıyla karşılaştırılırken, üretim fonksiyonunda rekabet açısından çağdaş çevrede önem kazanan unsur, fonksiyonelliktir. 

14.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kavramlarla açıklanan bir plan olarak tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "A" Bütçe
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangi kavramla maliyet davranışının değişmediği durum ilişkilendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Geçerli Faaliyet Alanı
Soru Açıklaması
16.

Toplam katkı payının 90.000 TL, ve Net kârın 30.000 TL olarak belirlendiği bir işletmede faaliyet kaldıracı kaçtır?

Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

Faaliyet kaldıracı = Toplam Katkı payı / Net kâr Faaliyet kaldıracı = 90.000 / 30.000 = 3

17.
Faaliyet kaldıracı derecesi 5 ve kârı 50.000 t olan bir işletmenin satışlarında %15 artış beklenildiğinde, artış sonrası kâr aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 87.500 t
Soru Açıklaması
18.
Dört aylık dönemlerde bütçe hazırlayan bir işletmenin bütçelenen satış miktarı sırasıyla 24.000, 30.000 ve 40.000 adettir. İşletme dönem içindeki satış miktarının %10’u kadar dönem sonu stoğu bulundurmak istemektedir. İlk dönem başında stok miktarı 1500 olduğuna göre yıl sonunda toplam ürün miktarı kaç adettir?
Doğru Cevap: "B" 96.500 adet
Soru Açıklaması
19.
Y = a + b(X) şeklinde yazılan bir fonksiyondaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" X
Soru Açıklaması
20.

Güvenlik payının katkı oranı ile çarpımı sonucu elde edilen sonuca ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Kâr
Soru Açıklaması

İşletme, BBN nın üzerinde yapacağı her bir liralık satışından katkı oranı kadar bir kâr sağlayacağından güvenlik payının katkı oranı ile çarpımı işletmenin kârını verecektir. Bu nedenle sağlanacak netKâr = Güvenlik Payı . Katkı oranı olacaktır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok