• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 5
1.
Başarıyı ödüllendiren ve yönlendiren temel faaliyet etkenlerini de izleyerek uygun maliyet bilgileriyle bütünleştiren ve karar süreçlerine çok daha gelişmiş ve doğru bilgiler sunan maliyet yönetimi bilgi sisteminin bir alt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet kontrol sistemi
Soru Açıklaması
2.
Bir işletmenin Nisan ayına ait nihai mamul verileri aşağıdaki verilmiştir. Bu veriler dikkate alındığında, bütçede kullanılacak dönem başı nihai mamul stok miktar kaç birimdir? Dönem sonu nihai mamul stok miktarı :800 birim Üretim miktarı: 2.800 birim Satış Miktarı: 3.300 birim
Doğru Cevap: "D" 1.300 birim
Soru Açıklaması
3300 + 800 - 2800 = 1300
3.
Aşağıdakilerden hangisi finansal kavramlarla açıklanan bir plan olarak tanımlanabilir?
Doğru Cevap: "A" Bütçe
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetimi bilgi sisteminin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Maliyet muhasebesi
Soru Açıklaması
5.
Y=4X-200.000 şeklindeki kar doğrusuna sahip işletmenin BBN sı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 50000
Soru Açıklaması
6.
Bir üretim işletmesinde yıllık planlanan üretim  miktarları (adet) şöyledir:     I. çeyrek dönem için 40.000 adet II. çeyrek dönem için 50.000 adet III çeyrek dönem için 60.000 adet IV. çeyrek dönem için 100.000 adet İşletmede her bir mamul için dört (4) direkt işçilik saati gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca, her direkt işçilik başına çalışanlara ortalama 10NTL/saat ücret ödenmesi planlanmaktadır. İşletmede bu yılda direkt işçilik maliyetleri toplamının kaç TL olması planlanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" 10.000.000
Soru Açıklaması

10.000.000.-

7.
I. Yönetim Muhasebesi Sertifikası (Certificate in Management Accounting-CMA)II. Kamu Muhasebesi Sertifikası (Certificate in Public Accounting-CPA)III. İç Denetim Sertifikası (Certificate in Internal Auditing-CIA)IV. Dış Denetim Sertifikası (Certificate in External Auditing-CEA)Yönetim muhasebecileri için geçerli olan belgeler yukarıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "A" I-II-III
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ifadelerden hangileri başabaş noktası için doğrudur?I. MHK analizlerinin bir alt başlığıdır. II. Ürün alış miktarı ya da alış tutarı cinsinden ifade edilir.III. Toplam gelirin toplam maliyetlere eşit olduğu düzeydir.IV. Kapasitenin bir yüzdesi olarak da ifade edilebilir.V. Başabaş noktası genellikle satış miktarı ya da satış tutarı cinsinden ifade edilir.
Doğru Cevap: "C" I-III-IV-V
Soru Açıklaması
MHK analizlerinin bir alt başlığı olan başabaş noktası, toplam gelirin toplam maliyetlere eşit olduğu düzey olarak tanımlanabilir. Kapasitenin bir yüzdesi olarak da ifade edilebilen başabaş noktası genellikle satış miktarı ya da satış tutarı cinsinden ifade edilir. İşletme yöneticileri, net kâr ya da net zararın olmadığı noktadaki satış miktarını ya da tutarını öğrenmek için çoğu kez başabaş noktasını kullanırlar.
9.
Aşağıdakilerden hangisi bir değişken maliyettir?
Doğru Cevap: "C" Satış elemanı komisyonları
Soru Açıklaması
10.

Toplam olarak değişken, birim başına sabit olan maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Değişken
Soru Açıklaması

Toplam olarak değişken, birim başına sabit olan maliyet değişken maliyettir. Faaliyet hacmindeki değişmelerle doğrudan doğruya ilişkili olan değişken maliyetler, faaliyet hacmi arttığında artar ve faaliyet hacmi sıfır olduğunda sıfır olurlar.

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 5
11.
Planlanan uygulamaların izlenmesi ve gerektiğinde düzeltici önemler alma süreci olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Kontrol
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Fiyatların yükselmesi
Soru Açıklaması
13.

  I.  Sabit maliyetler, geçerli faaliyet alanı içinde değişmeyecektir.

 II.  Birim satış fiyatları, faaliyet hacminin düzeyi ne olursa olsun, değişmeyecektir.III.  Etkinlik ve üretkenlik değişmeyecektir.

 IV.  Değişken maliyetler, hacimdeki değişmeler ile değişmeyecektir.

  V.  Dönem başı ve dönem sonu stoklarındaki değişmeler, sıfır ya da önemsenmeyecek kadar küçük olacaktır.

Yukarıdaki varsayımlardan hangisi maliyet- hacim-kâr analizlerinde kullanılamaz?

Doğru Cevap: "D" Sadece IV. varsayım
Soru Açıklaması

Maliyet- hacim-kâr analizlerinde kullanılacak varsayımlardan birisi de değişken maliyetler, hacimdeki değişmeler ile aynı oranda değişecektir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR