• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 2

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 2
1.
Satış fiyatı 10 t/br, birim değişken maliyet 4 t/br ve sabit maliyeti 120.000 t olan bir işletmenin miktar cinsinden BBN aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 20.000br
Soru Açıklaması
2.
Güvenlik payının 200.000TL ve satışların yüzdesi olarak değişken maliyetlerin %75 olduğu bir işletmenin karı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 50000
Soru Açıklaması
3.
Bir işletme geçen ay 60.000.-liralık satış gerçekleştirmiş ve bu ayda 90.000.- liralık satış gerçekleştirmeyi beklemektedir. İşletmede satışların üçte biri (1/3'ü) peşin olarak yapılmaktadır. Satış gelirlerinin üçte ikisi (2/3'ü) satışların gerçekleştiğin ayı izleyen ay tahsil edilmektedir. İşletmenin bu ay toplayacağı nakit tutarı ne kadardır ?
Doğru Cevap: "B" 70.000.-
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bütçelemeyi tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Bütçeleme; işletmenin müşterilerini tatmin etmek ve pazarda başarılı olmak için ne yapmaları gerektiğinin planlanması ve kontrol edilmesi amacıyla yoğun olarak kullanılan bir muhasebe aracıdır.
Soru Açıklaması
Bir işletmede bütçelerin hazırlanması sırasında yürütülen çalışmaların tamamı bütçeleme olarak tanımlanır. Bütçeleme; işletmenin müşterilerini tatmin etmek ve pazarda başarılı olmak için ne yapmaları gerektiğinin planlanması ve kontrol edilmesi amacıyla yoğun olarak kullanılan bir muhasebe aracıdır.
5.
Faaliyet hacminin artışına ve azalışına bağlı olarak artan ve azalan maliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Değişken maliyetler
Soru Açıklaması
6.
Başarıyı ödüllendiren ve yönlendiren temel faaliyet etkenlerini de izleyerek uygun maliyet bilgileriyle bütünleştiren ve karar süreçlerine çok daha gelişmiş ve doğru bilgiler sunan maliyet yönetimi bilgi sisteminin bir alt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet kontrol sistemi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, etik davranış ilkelerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Karar alma
Soru Açıklaması
Karar alma, rekabetçiler arasından seçim yapmak için gereklidir. Diğerleri ise etik davranışlardır.
8.
Bilgi teknolojisinde maliyet yönetimi ile ilgili üçüncü temel gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" e- Ticaret sistemi
Soru Açıklaması
Bilgi teknolojisinde maliyet yönetimi ile ilgili üçüncü temel gelişme, “Elektronik Ticaret-e-Ticaret (e-Commerce)”in ortaya çıkmasıdır.
9.
Direkt hammadde maliyeti 10.000TL, direkt işçilik maliyetleri 12.000Tl,genel üretim maliyetleri 8.000TL, dönemsonu mamul stokları maliyeti 5.000TL olan bir işletmede satılan mamul maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 25.000TL
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi için bütçeler önemli bir araçtır?
Doğru Cevap: "C" Planlama ve kontrol etme
Soru Açıklaması
logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 2
11.

İşletmenin direkt ilk madde ve malzemeden dönem başı stok miktarı 80.000 birim, dönem sonu stok miktarı 20.000 birim. Bir birim nihai mamul üretilmesi için 2 birim direkt ilk madde ve malzeme kullanılmaktadır. Dönem içinde 900.000 birim nihai mamul üretilmesi halinde kaç birim ilk madde ve malzeme satın alınması planlanmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 1.740.000
Soru Açıklaması

Gereksinim Duyulan ilk madde ve malzeme Miktarı = ( 900.000 x 2= 1.800.000)Gereksinim Duyulan Toplam ilk madde  ve malzeme Miktarı= 1.800.000 +20.000(Dön.sonu stok) = 1.820.000Satın Alınması Gereken Direkt ilk madde ve Malzeme = Gereksinim duyulan toplam ilk madde ve malzeme – dönem başı ilk madde ve malzeme stok miktarıSatın Alınması Gereken Direkt ilk madde ve Malzeme = 1.820.000 – 80.000 = 1.740.000.  

12.
Aşağıdakilerden hangisi katılımlı bütçe özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Yukarıdan aşağıya doğru bütçelemedir
Soru Açıklaması
13.
Analistlerin kişisel yargılarından arındırılan objektişik düzeyi en yüksek yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" En küçük Kareler Yöntemi
Soru Açıklaması
14.

Bir işletmenin toplam satışlarının 900.000.-TL. ve başabaş noktası düzeyindeki satış geliri de 600.000.- TL.dır.  İşletmenin güvenlik oranı yüzdesi kaçtır?

Doğru Cevap: "C" % 33,33
Soru Açıklaması

Güvenlik oranı = %33,33

15.
Tahmini maliyet 160TL, tahminin standart hata değeri 7, t tablo değeri 2,327 olan bir işletme için tahminin üst güven aralığı değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 176
Soru Açıklaması
16.
A ve B gibi iki ürün üretip satan bir işletmede sırasıyla karışım oranları 2/5 ve 3/5, birim katkı payları 10 TL ve 15 TL ve toplam sabit maliyet 7800 TL olduğu varsayımı altında A ürününe ait başabaş noktası satış miktarını hesaplayınız.
Doğru Cevap: "D" 240
Soru Açıklaması
10(2/5)+15(3/5)=13 7800/13=600 600(2/5)=240 birim olup doğru cevap D seçeneğidir.
17.
Aşağıdakilerden hangisi maliyet tahmin fonksiyonunu oluşturma yöntemelrinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Büyük defter yöntemi
Soru Açıklaması

Büyük defter yöntemi, maliyet tahmin fonksiyonunu oluşturma yönetmelerinden birisi değildir.

18.
Su dolumu yapılan bir işletmede yarım (0.5) litrelik su şişelerinden, 20YY yılında 40.000.000 adet üretilmesi planlanmaktadır. İşletme bir kullanımlık bu su şişelerini, boş olarak işletme dışından satın almaktadır. İşletmenin elinde dönemin başında su şişelerinden 55.000 adet bulunmaktadır. Bir şişe için satıcı işletmeye 0. 10 lira ödeniyorsa ve işletme dönem sonunda stoklarında 100.000 adet su şişesi bulundurmayı planlıyorsa, bu bütçe döneminde satın alınacak şişeler için satıcıya ödenecek toplam ilk madde ve malzeme maliyeti kaç liradır?
Doğru Cevap: "B" 4.004.500.-
Soru Açıklaması
19.
I. 1920-1960 yıllarını kapsar. II. “Bütünleşik bilgi sistemleri” evresi olarak bilinir. III. Maliyetlerin nasıl azaltılacağı ile ilgili tartışmalar başlamıştır. IV. Üretim süreçlerinde bilgisayar yazılımları kullanılmaya başlanmıştır. Maliyet yönetiminin evriminde 3. Evre olarak bilinen süreç ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" II ve IV
Soru Açıklaması
3. Evre; 1960-1980 yıllarını kapsayan “Bütünleşik Bilgi Sistemleri” evresidir. Bu evrede; mamullerde ve üretim süreçlerinde gelişen teknolojiye paralel olarak değişimler olmuş ve üretim süreçleri bilgisayar yazılımları aracılığıyla yönetilmeye başlanmıştır. Maliyetlerin nasıl azaltılacağı ile ilgili tartışmalar ise 4. Evrede başlamıştır.
20.
Maliyetler işletmenin faaliyet hacmiyle ilişkisine göre hangi davranış şekilleri içinde yer alabilir?I. sabit, II. değişken, III. karmaIV. yarı sabit
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
Belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan fedakârlıklar toplamı olarak tanımlayabileceğimiz maliyet, işletmenin faaliyet hacmiyle ilişkisine göre; değişken, sabit, karma ve yarı sabit olmak üzere dört ana başlık altında toplanabilir. Faaliyet hacminin artışına ve azalışına bağlı olarak artan ve azalan maliyetler değişken maliyetlerdir. Öte yandan faaliyet hacmindeki değişmelerden etkilenmeyen maliyetler de sabit maliyetlerdir. Bunun yanında bünyesinde hem değişken hem de sabit maliyet davranış biçimi içeren karma maliyet ve belirli aralıklarla ani değişiklikler gösteren ve kendine özgü geçerli alan içinde sabit maliyet davranışı gösteren yarı sabit maliyet türleri de vardır. Sabit, değişken, karma ve yarı sabit olmak üzere bu dört maliyet davranışı pek çok işletmede görülür.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler