• Maliyet Yönetimi Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi yönetim muhasebecileri için etik standartlarda yer alan kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Güvenilirlik
Soru Açıklaması
2.
Satış fiyatı 10TL/br, birim değişken maliyet 6TL/br ve sabit maliyet 200.000TL olan bir işletmede katkı oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" %40
Soru Açıklaması
3.
I. Yalnızca iç bilgi kullanıcıları için bilgi üretir. II. Ürün, müşteri, tedarikçi vb. ile ilgili maliyetleri belirler. III. Yaşam seyri, kalite ve süreç verimliliği gibi maliyetleri yöneten faktörleri inceler. “Maliyet yönetimi bilgi sistemi” ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II, III
Soru Açıklaması
“Maliyet yönetimi bilgi sistemi”, işletme ile ilgili kararların alınması ile ilgili olarak “iç bilgi kullanıcıları” için bilgi üretir. Maliyet yönetimi bilgi sistemi, özellikle ürün, müşteri, tedarikçi ve diğer nesnelerle ilgili maliyetlerin belirlenmesi ve planlama, kontrol, sürekli gelişme ve karar alma için yöneticilere faydalı olan bilgileri tanımlar, toplar, ölçer, sınıflandırır ve raporlar. Ayrıca yaşam seyri, kalite ve süreç verimliliği gibi maliyetleri yöneten faktörleri de dikkate almaktadır.
4.
İşletmenin dönemler itibariyle nakit giriş ve çıkışları ile ortaya çıkan nakit açığının veya fazlasının belirlendiği, gereksinim duyulduğunda finansman kaynaklarından elde edilen nakit girişlerinin ve borçların geri ödemeleri ile faiz ödemelerinin yer aldığı bütçe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nakit bütçesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi faaliyet hacminin artışına ve azalışına bağlı olarak artan ve azalan maliyetlerdir?
Doğru Cevap: "A" Değişken maliyet
Soru Açıklaması
Değişken maliyet faaliyet hacminin artışına ve azalışına bağlı olarak artan ve azalan maliyetlerdir
6.
Aşağıdakilerden hangisi kabul ettirilen bütçe ve katılımlı bütçe arasındaki farklardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Tüm düzeylerdeki yöneticilerin bütçe hazırlama sürecinde yer alması
Soru Açıklaması
Kabul ettirilen bütçe yaklaşımında üst yönetimi bir bütün olarak işletmenin amaçlarına ve hedeflerine karar verdikten sonra, bunları orta düzeydeki yöneticilere talimatlar aracılığıyla iletir. Katılımlı bütçe yaklaşımında ise tüm düzeylerdeki yöneticilerin bütçe hazırlama sürecinin içinde yer almaları düşünce yapısına dayanır. Doğru cevap A seçeneğidir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi bir üretim işletmesine uzun dönemde duran varlık kazandırmak amacıyla yapılan ve işletmenin sabit sermayesini açıklayan unsurlara ilişkin bütçedir?

Doğru Cevap: "C" Yatırım bütçesi


Soru Açıklaması

Bir üretim işletmesine uzun dönemde duran varlık kazandırmak amacıyla yapılan ve işletmenin sabit sermayesini açıklayan unsurlara ilişkin bütçe, yatırım bütçesidir.

8.
Kâr doğrusu fonksiyonu Y1 = 4X - 180.000 olan bir işletmede birim katkı payı 2 t arttırıldığında, miktar cinsinden yeni BBN aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 30.000br
Soru Açıklaması
9.
Bir işletmedeki maliyet ve yönetim muhasebecisinin rolü, aşağıdakilerden hangisinde en iyi biçimde belirtilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Takım çalışmalarına destek sağlamaktır.
Soru Açıklaması
E seçeneğinin dışındaki dört seçenek, rolün bir yönünü yansıtmaktadır.
10.

Bir işletme bu ay 70.000 TL satış yapmayı planlamaktadır. Geçen ay satışları 80.000 TL gerçekleşmiştir. Satış gelirlerinin yarısı peşin, yarısı izleyen ay tahsil edilmektedir. Buna göre işletmenin satışlardan bu ay nakit girişleri kaç TL olacaktır?

Doğru Cevap: "C" 75.000
Soru Açıklaması

Bu ay satışından 70.000 /2 =35.000Geçen ayın satışından 80.000 /2 = 40.000Toplam tahsilat = 75.000

logo
Maliyet Yönetimi
Ara Sınav - Deneme 11
11.
Ayakkabı üretimi yapan bir işletmenin aylık satış ortalaması 1.000 adettir. İşletme yönetimi bir sonraki dönem için 3.000 adet ayakkabı satılmasını hedeflemiş ve bunu alt yönetime bildirmiştir. Bu durum bütçe amaçlarından hangilerinin birbiri ile çatışmasına neden olabilir?
Doğru Cevap: "C" Planlama-Motivasyon
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi genellikle bütçe hazırlama döneminde kullanılan ilk aşamadır?

Doğru Cevap: "D" İlkelerin belirlenmesi
Soru Açıklaması

İşletme bütçeleri hazırlanırken temel olarak şu aşamalar dikkate alır: İlkelerin belirlenmesi, ilk teklif, birleştirme ve düzeltmeler, görüşmeler ve düzeltmeler, ayrıntılı plan teklifi, onay ve uygulama.

13.
Çok mamullü maliyet hacim kâr analizi çözümlemesi için aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılabilir?
Doğru Cevap: "E" (Toplam Sabit Maliyetler+Hedeflenen Kâr)/Tartılı Ortalama Katkı Payı
Soru Açıklaması
Çok mamullü maliyet hacim kâr analizi çözümlemesi için Q=(Toplam Sabit Maliyetler+Hedeflenen Kâr)/Tartılı Ortalama Katkı Payı formülü kullanılabilir.
14.
Maliyet fonksiyonunu oluşturan doğru denklemi, analistlerin kişisel yargılarından arındırılarak bu denklemin objektif elde edilmesine olanak sağlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" En küçük kareler yöntemi
Soru Açıklaması
En küçük kareler yöntemi maliyet fonksiyonunu oluşturan doğru denklemi, analistlerin kişisel yargılarından arındırılarak bu denklemin objektif elde edilmesine olanak sağlayan yöntemdir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi bütçeleme sürecinde, normal olarak, ilk düzenlenmesi gereken bütçedir?
Doğru Cevap: "E" Satışlar bütçesi
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdaki hangi üretim işletmelerinde faaliyet kaldıracı en yüksek düzeydedir. ? 

Doğru Cevap: "D" Yüksek sabit maliyetler ve düşük birim değişken maliyetlere sahip işletmelerde 
Soru Açıklaması

Yüksek sabit maliyetler ve düşük birim değişken maliyetlere sahip işletmelerde faaliyet kaldıracı en yüksek düzeydedir. 

17.
Hacim kar grafiğini başabaş grafiğinden ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kar doğrusu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi hacim kâr grafiğini, başabaş grafiğinden ayıran temel farklılıklardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Kâr doğrusu görülür.
Soru Açıklaması
Hacim-kâr grafiğinde, başabaş grafiğinde olduğu gibi, toplam gelir ve toplam maliyet doğruları görülmeyip, sadece bunların fonksiyonunu oluşturan kâr doğrusu görülür. Başabaş noktası ve net kâr her iki grafikte de görülmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.
19.
Bir endüstri işletmesinin üretip sattığı ürününün satış fiyatının 25 TL, birim değişken maliyetinin 20 TL ve toplam sabit maliyetlerinin 300.000 TL olduğunu varsayalım. İşletmenin satış miktarı cinsinden başabaş noktası nedir?
Doğru Cevap: "A" 60.000 Birim
Soru Açıklaması
Başabaş Noktası Satış Miktarı = 300.000/(25-20) = 60.000 Birim olarak hesaplanacaktır.
20.
Satış fiyatı 10 t/br, birim değişken maliyet 4 t/br ve sabit maliyeti 120.000 t olan bir işletmenin miktar cinsinden BBN aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 20.000br
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok